Filtreler
Filtreler
Bulunan: 7 Adet 0.020 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [2]
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Veritabanları [2]
Tür [2]
Yayın Yılı [4]
Dil [2]
Erişime Açık

EDUCATIONAL EFFICIENCY AT UNIVERSITIES IN THE COVID-19 PROCESS AND THE EXAMPLE OF TURKEY

Barış Bulunmaz | Ramazan Bilge

- The development of technology and the diversification of communication methods have created rapid changesin the dynamics of business and social life. While the ways of doing business in business life and the methods of reaching the end consumer or user of the product and service differ, on the other hand a situation has been encountered in the behavior patterns of individuals and in the processes of mutual interaction, far from the habits of the past years in social life. Especially with the completion of the adaptation process in a very short period of time that a reality independent of the ...Daha fazlası

Erişime Açık

A RESEARCH ON THE EFFICIENCY OF DISTANCE EDUCATION IN UNIVERSITIES DURING THE PANDEMIC

Ramazan Bilge | Barış Bulunmaz

During the pandemic period, there have been such upheavals from production methods to distribution strategies, and from supply methods to corporate functioning. Accordingly, it would not be wrong to say that all companies and sectors, regardless of national or international, are part of this fundamental transformation. When the education sector was evaluated from the same perspective, it is possible to say that it is one of the sectors most affected by the differences created by this pandemic. For instance, very soon after the pandemic, almost all higher education institutions switched to dist ...Daha fazlası

Erişime Açık

TURKISH FATHERS' PLAY ATTITUDE WITH CHILDREN DURING COVID-19 LOCKDOWN

Hale A. Kahyaoğlu Çakmakcı

To investigate how the role of fathers has changed with regards to play as a result of the current Covid-19 pandemic, a number of fathers were asked to complete an online survey designed by the researchers that questioned how they felt their activities with their children had changed over the last three months. In total, 128 participants were recruited (128 males), from a wide range of socio-economic backgrounds, aged between 26-58 years old (mean age 38) with children aged between 3-6 years (mean age 4,8) with all being married for 9.5 years. The result of the analysis will be a resource for ...Daha fazlası

Erişime Açık

andemi sürecinde esnek çalışma modelinin çalışan iş doyumuna ve çalışan performansına etkisi The effect of flexible working model on job satisfaction and employee performance during the pandemic

Eray Baş

2020 yılının başlarında Coronavirüs Covid-19 pandemisi tüm dünyada hızla yayılırken, insanlık henüz bu tip bir küresel salgın tehdidine karşı ne yazık ki hazırlıklı değildi. Başta sağlık ve eğitim sektörü olmak üzere, kamuda ve özel sektörde salgının hem yayılmasını önlemek hem de olumsuz etkilerini azaltmak için bir dizi önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin en başında esnek çalışma modelinin uygulanması yer almaktadır. Esnek çalışma modelinin çalışan iş doyumuna ve çalışan performansı üzerine ne tür etkilerinin olduğunu saptamak amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma evreni Türkiye‘d ...Daha fazlası

Erişime Açık

Covid-19 salgınının Türkiye'deki istihdam ve gelir dağılımına etkisi

Eren Çolakoğlu

İnsanlık ilk çağlardan bu yana birçok salgın hastalıkla karşı karşıya kalmıştır. Küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte bu salgınlar hızla yayılmaya devam etmektedir. Özellikle ticaret yoluyla yayılan bu salgınların sosyal, ekonomik, politik, kültürel, sosyal ve finansal sonuçları gözlemlenmiştir. Bu etkiler her toplumda değişen derecelerde hissedilmiştir. Bazı ülkeler bu etkileri daha derinden hissederken, bazı ülkelerde daha hafif hissedilmiştir. Bu etkilerinin yanı sıra salgın hastalıklar da birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Salgın hastalıklarla mücadele etmek için her ülke kendi ko ...Daha fazlası

Erişime Açık

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARA YÖNELİK TUTUMLARI

Burak Kaan Cebeci

Bu çalışmada ilk olarak 2019 yılında Çin’de ortaya çıkan ve kısa bir zaman diliminde tüm dünyaya yayılan Yeni Koronavirüs Covid-19 hastalığının, bu süreç içerisinde tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik tutumları, yapılan literatür taraması ve nicel verilere bağlı betimsel araştırma modeli kullanılarak aktarılmaya çalışılmıştır. Covid-19 pandemi dönemiyle, tüketicilerin gündelik olarak tükettikleri besinler ile sağlık durumları arasındaki ilişkiye verilen önemin artmasıyla beraber, sağlık sorunlarında yaşanan artışların meydana gelmesi, gıda mamullerine olan güven ve inanç duygularının az ...Daha fazlası

Erişime Açık

BEDEN DİLİ VE YÜZ İFADELERİNİN İLETİŞİMDEKİ ETKİSİ

Sedef Baban

Bu çalışmada insan doğasının bir parçası olan iletişim kavramı ve iletişimin en büyük aracı olan beden dili ve yüz ifadeleri incelenmektedir. Bu maksatla öncelikle iletişim kavramı, beden dili ve ögeleri incelenmiş olup, bu alana ait bilimsel makaleler ve yayınlar taranarak, günümüzde hem sosyalleşmek için hem de pazarlama faaliyetleri açısından değerini belirtmeye yönelik bir zemin hazırlanmıştır. Çalışmanın ana konusu iletişim, beden dili ve yüz ifadeleri ile ilgili literatür taraması yapılarak, alana ait bilimsel makaleler, yayınlar taranarak oluşturulmuştur. Farklı kaynaklardan elde edilen ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms