Filtreler
Filtreler
Bulunan: 110 Adet 0.021 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [1]
Tam Metin [2]
Veritabanları [4]
wosquality [4]
Tür [1]
Yayın Yılı [1]
Yayıncı [51]
Dil [2]
Dergi [51]
Süresiz Ambargo

MOBRO: multi-objective battle royale optimizer

Taymaz Akan

Battle Royale Optimizer (BRO) is a recently proposed optimization algorithm that has added a new category named game-based optimization algorithms to the existing categorization of optimization algorithms. Both continuous and binary versions of this algorithm have already been proposed. Generally, optimization problems can be divided into single-objective and multi-objective problems. Although BRO has successfully solved single-objective optimization problems, no multi-objective version has been proposed for it yet. This gap motivated us to design and implement the multi-objective version of B ...Daha fazlası

Erişime Açık

Exploring the deep layers of black motherhood in Beloved by Toni Morrison and The Long Song by Andrea Levy

Derya Biderci Dinç

This article aims to explore the deep layers of motherhood in the literary masterpieces Beloved by Toni Morrison and The Long Song by Andrea Levy. It is a comparative analysis of the selected novels that share a common background; the history of slavery. The trauma of slavery has an impact both on the literature and on the transfer of cultural memory. African American and Black British women's writings are connected to the malfunctioning results of slavery in their past which also haunts their present. Using certain narrative forms, their neo-slave narratives reflect the trauma of slavery and ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Çalışan Afgan Göçmenlerde Ekonomik Konumlanma ve Entegrasyon: Trakya Bölgesi Örneği

Yılmaz Kara

on yıllarda Afganistan’dan Türkiye’ye yönelik gerçekleşen göç hareketlerinde yaşanan hızlı artış ve medyanın gündeminde fazlaca yer alması, Afgan göçüne yönelik akademik ilgiyi de arttırmaya başlamıştır. Ancak halen Afgan göçünün arka planını ve göçmenlerin Türkiye’deki yaşam ve çalışma koşulları ile entegrasyon eğilimlerini anlamaya dönük derinlikli çalışmalara olan ihtiyaç sürmektedir. Bu çalışma, Trakya bölgesinde (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) tarım ve hayvancılık sektöründe görünürlük kazanan Afgan göçmenlerin çalışma dinamiklerini ve ekonomik entegrasyon eğilimlerini incelemeyi amaç edin ...Daha fazlası

Erişime Açık

Characterization of Lactose-Free Dulce de Leche

Olcay Mercan

The aim of the study is to be determine the effect of lactose hydrolysis and sugar content on physicochemical properties,sensory profile and HMF (5-hydroxymethylfurfural) content in Dulce de Leche (DL). Lactose free (lactose-hydrolysed) dairy products as well as low sugar products have been developed to supply consumer demand. Two different sucrose concentrations, 16% and 20%, were used in milk jam samples produced by the traditional method. For the formation of desired colour and flavour in the Dulce de Leche, Maillard reaction products are mainly responsible. HMF is Maillard reaction indicat ...Daha fazlası

Erişime Açık

Performance Comparison of Deep and Machine Learning Approaches Toward COVID-19 Detection

Buket İşler

The coronavirus (COVID-19) is a disease declared a global pan-demic that threatens the whole world. Since then, research has accelerated and varied to find practical solutions for the early detection and correct identification of this disease. Several researchers have focused on using the potential of Artificial Intelligence (AI) techniques in disease diagnosis to diagnose and detect the coronavirus. This paper developed deep learning (DL) and machine learning (ML)-based models using laboratory findings to diagnose COVID-19. Six different methods are used in this study: K -nearest neighbor (KN ...Daha fazlası

Erişime Açık

TÜRK BASININDA YERLEŞİK ŞİDDET: 3. SAYFA HABERLERİNE İLİŞKİN BİR TARTIŞMA

Nur Esra Atmaca Durum

Polis, adliye, cinayet, kaza gibi şiddet içerikli haberler Türkiye’de uzun yıllardır günlük gazetelerin 3. sayfasında yayımlanmaktadır. Dolayısıyla ‘3. Sayfa’, yazılı basında bir haber kategorisinin, bulunduğu sayfa adıyla özdeştiği tek örnek olarak gazetelerde yerleşik bir şiddet sayfası konumundadır. Bugüne kadar konuyu bu bağlamda ele alan bir akademik çalışma yapılmamıştır. Bu önemle çalışmada öncelikle medya ve şiddet olgusu ele alınmış; medyanın şiddeti nasıl alımladığı ve farklı mecralarda şiddetin yeri üzerinde durulmuştur. Ardından, 3. sayfa haberciliği özelinde konunun profesyoneller ...Daha fazlası

Erişime Açık

Long-term monitoring of the microbial quality and Legionnaires' disease risk in tap water from mass catering establishments

Murat Ay

Legionnaires' disease is caused by Legionella (L.) pneumophila. Inhaling aerosolized water containing this bacteria is the most common transmission route. Shower heads used in the catering industry's dishwashing units are also potential amplifying systems for bacteria and possible sources of infection by generating droplets and aerosols. Therefore, these systems should not contain pathogenic bacteria. This study aims to monitor the microbial quality, Legionnaires' disease risk and L. pneumophila presence in tap water samples from the water outlet of the shower-type dishwashing unit of mass cat ...Daha fazlası

Erişime Açık

Avrupa’dan Amerika’ya Edebiyatta Gotik Akımın Başlangıcı The Beginnings of the Gothic Movement in Literature from Europe to America

Erel Mez

Bu çalışma, edebiyattaki gotik hareketi incelemekte, on sekizinci yüzyılın sonlarında ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında Avrupa'dan Amerika'ya kökenlerinin ve gelişiminin izini sürmektedir. Araştırma, kendine özgü bir Amerikan gotik geleneğinin ortaya çıkışını etkileyen sosyo-kültürel bağlamı incelerken, bu edebî hareket üzerindeki Avrupa etkilerini de göz önünde bulundurmaktadır. Bu türdeki örnek çalışmalara değinerek, atmosferik ortamların, doğaüstü unsurların ve psikolojik keşfin önemini vurgulamaktadır. Makale özellikle gotik edebiyatın Amerika'daki aktarımına ve uyarlanmasına odaklanmakt ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bir Vakıf Üniversitesindeki Kız Öğrencilerin Premenstrual Sendrom Yaşama Durumlarının ve Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi The Assessing of the Premenstrual Syndrome Experience Status and Its Influencing Factors of Female Students at a Foundation University

Feride Yiğit

Giriş: Menstrual siklus bozuklukları yani premenstrual sendrom (PMS) menstrual döngünün luteal fazı sırasında olarak ortaya çıkan ve menstruasyonun başlangıcında veya başlangıcından sonraki birkaç gün içinde düzelen bir grup fiziksel, bilişsel, duygusal ve davranışsal semptomdur. Amaç: Çalışmamızda kız öğrencilerin premenstrual sendrom yaşama durumlarının ve etki eden faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Method: Araştırma Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde okuyan ve menstruasyon gören kız öğrencilerin premenstrual sendrom durumlarını inceleyebilmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmış, ...Daha fazlası

Erişime Açık

Alzheimer’s Disease Diagnosis Using Machine Learning: A Survey

Cevat Rahebi

Abstract: Alzheimer’s is a neurodegenerative disorder affecting the central nervous system and cognitive processes, explicitly impairing detailed mental analysis. Throughout this condition, the affected individual’s cognitive abilities to process and analyze information gradually deteriorate, resulting in mental decline. In recent years, there has been a notable increase in endeavors aimed at identifying Alzheimer’s disease and addressing its progression. Research studies have demonstrated the significant involvement of genetic factors, stress, and nutrition in developing this condition. The u ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Human identification using palm print images based on deep learning methods and gray wolf optimization algorithm

Cevat Rahebi

Abstract Palm print identification is a biometric technique that relies on the distinctive characteristics of a person’s palm print to distinguish and authenticate their identity. The unique pattern of ridges, lines, and other features present on the palm allows for the identification of an individual. The ridges and lines on the palm are formed during embryonic development and remain relatively unchanged throughout a person’s lifetime, making palm prints an ideal candidate for biometric identification. Using deep learning networks, such as GoogLeNet, SqueezeNet, and AlexNet combined with gray ...Daha fazlası

Erişime Açık

ŞİDDETSİZ ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞÜNÜN FİLOZOFU: MARTIN LUTHER KING

Aziz Tamer Güler

Dijital çağın hızlı döngüsünde bir taraftan her gün şiddetin farklı şekilleriyle tanışan insanoğlu, bir taraftan da yüzyıllardır süre gelen ve çözümsüz hale gelmiş ötekileştirme garabetine bir cevap aramaya çalışmaktadır. Bu çalışma; şiddetin gün geçtikçe evrildiği ve farklı kılıklara girdiği dünyada 20. yüzyılın ikinci yarısında bir dönemde sadece barışla, sadece şiddetsiz eylemle, sadece yürüyüşle şiddete karşı koyan Martin Luther King’e odaklanmaktadır. Toplumsal hareketler, çağımızla birlikte yeni hareketlere evrilirken, eylemlerin bir kısmı şiddetsizlik üstünden ilerlese de çoğunlukla sok ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms