Filtreler
Validation of the Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT) questionnaire for adults

ASLI ENEZ DARÇIN

Makale | 2022 | JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 326 , pp.249 - 261

Background: The Collaborative Outcome study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT; www.coh-fit.com) is an anonymous and global online survey measuring health and functioning during the COVID-19 pandemic. The aim of this study was to test concurrently the validity of COH-FIT items and the internal validity of the co-primary outcome, a composite psychopathology “P-score”. Methods: The COH-FIT survey has been translated into 30 languages (two blind forward-translations, consensus, one independent English back-translation, final harmonization). To measure mental health, 1–4 items (“COH-FIT items”) were extracted from . . . validated questionnaires (e.g. Patient Health Questionnaire 9). COH-FIT items measured anxiety, depressive, post-traumatic, obsessive-compulsive, bipolar and psychotic symptoms, as well as stress, sleep and concentration. COH-FIT Items which correlated r ≥ 0.5 with validated companion questionnaires, were initially retained. A P-score factor structure was then identified from these items using exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analyses (CFA) on data split into training and validation sets. Consistency of results across languages, gender and age was assessed. Results: From >150,000 adult responses by May 6th, 2022, a subset of 22,456 completed both COH-FIT items and validated questionnaires. Concurrent validity was consistently demonstrated across different languages for COHFIT items. CFA confirmed EFA results of five first-order factors (anxiety, depression, post-traumatic, psychotic, psychophysiologic symptoms) and revealed a single second-order factor P-score, with high internal reliability (ω = 0.95). Factor structure was consistent across age and sex. Conclusions: COH-FIT is a valid instrument to globally measure mental health during infection times. The P-score is a valid measure of multidimensional mental health. Daha fazlası Daha az

Comparison of inflammation markers and severity of illness among patients with COVID-19, acute psychiatric disorders and comorbidity

ASLI ENEZ DARÇIN

Makale | 2022 | European Journal of Psychiatry

dimer, fibrinogen, and comorbid illness are associated with the course and prognosis of COVID- 19. However, the course of acute severe psychiatric disorders overlapping with COVID-19 infec- tion was not investigated and remained as an unclarified research area. This study aimed to dem- onstrate inflammatory markers and the course of patients suffering from both conditions. Methods: Thirty-eight inpatients with COVID-19 and comorbid acute psychiatric disorders (COVID-19+PD), 31 inpatients with COVID-19, and 38 inpatients with an acute psychiatric disor- der (PD) were included in the study. Neutrophil, lymphocyte counts, serum ferriti . . .n, lactate dehydrogenase (LDH), D-dimer, fibrinogen, Systemic immune-inflammation index (SII), neutro- phil/lymphocyte ratio (NLR), and C-reactive protein (CRP) were compared to evaluate inflamma- tion levels. Results: Patients with SARS-CoV-2 infection had older age compared to the PD group. CALL (Comorbidity, age, lymphocyte, lactate dehydrogenase) scores which predict the progression risk in patients with COVID-19 pneumonia, of both COVID-19 groups were found similar. The COVID-19+PD had higher SII in the study sample. Additionally, the COVID-19+PD group had higher NLR, ferritin, and CRP levels than those of the PD group. Conclusions: The prognosis of COVID-19 is not worse when accompanied by a psychiatric disor- der. Laboratory assessment can guide clinicians to distinguish those infected with SARS-CoV-2 within psychiatric inpatient units. The biochemical assessment did not robustly support highe Daha fazlası Daha az

Association of BDNF Gene Val66Met Polymorphism with Suicide Attempts, Focused Attention and Response Inhibition in Patients with Schizophrenia

ASLI ENEZ DARÇIN

Makale | 2022 | Noropsikiyatri Arsivi ( 2 ) , pp.249 - 261

Introduction: The relationship between BDNF gene Val/Met polymorphism and clinical symptoms, attention and executive functions in patients with schizophrenia was investigated in this study. Also, BDNF Val66Met gene polymorphism was compared between patients and healthy controls. Thus, genetic factors that may affect both the etiology and cognitive functions in schizophrenia were evaluated. Methods: BDNF Val66Met gene polymorphism was investigated in 102 patients with schizophrenia and 98 healthy controls. Cognitive functions were evaluated by the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) and Stroop Test. Results: There was no difference in . . . terms of the genotypic or allelic distribution of BDNF Val66Met polymorphism between patients and healthy controls. A significantly higher percentage of suicide attempts were found in the patients having Met allele (Val/Met and Met/Met). Met allele was associated with failure in focused attention and response inhibition in patients with schizophrenia. Conclusion: The presence of the Met allele could be associated with the risk of suicide attempts in patients with schizophrenia. Impairment in executive function areas such as focused attention and response inhibition appears to be related to the Met allele Daha fazlası Daha az

Şizofreni Hastalarında BDNF Geni Val66Met Polimorfizminin İntihar Girişimi, Odaklanmış Dikkat ve Yanıt İnhibisyonu ile İlişkisi

ASLI ENEZ DARÇIN

Makale | 2022 | Arch Neuropsychiatry

Amaç: Bu çalışmada remisyondaki şizofreni hastalarında BDNF geni Val66Met polimorfizmi ile klinik belirtiler, dikkat ve yürütücü işlevler arasındaki ilişki araştırıldı. Ayrıca BDNF geni Val66Met polimorfizmi, dikkat ve yürütücü işlevler sağlıklı kontroller ile şizofreni hastaları arasında karşılaştırıldı. Böylece hem şizofreni etiyolojisini hem de bilişsel işlevleri etkileyebilecek genetik faktörler değerlendirildi. Yöntem: BDNF Val66Met gen polimorfizmi 102 şizofreni hastasında ve 98 sağlıklı kontrolde araştırıldı. Bilişsel işlevler Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) ve Stroop Testi ile değerlendirildi. Bulgular: Hastalar ve sağlık . . .lı kontroller arasında BDNF Val66Met polimorfizminin genotipik veya allel dağılımı açısından fark yoktu. Met aleli olan hastalarda (Val/Met ve Met/Met) anlamlı olarak daha yüksek intihar girişimi yüzdesi bulundu. Met aleli, şizofreni hastalarında odaklanmış dikkat ve yanıt inhibisyonundaki başarısızlıkla ilişkiliydi. Sonuç: Met allelinin varlığı, şizofreni hastalarında intihar girişimi riski ile ilişkili olabilir. Odaklanmış dikkat ve yanıt inhibisyonu gibi yürütücü işlev alanlarındaki bozulma, Met alleli ile ilişkili görünmektedir Daha fazlası Daha az

LAMOTRIJIN ILE IDRARDA SENTETIK KANNABINOID YANLIŞ POZITIFLIĞI

ASLI ENEZ DARÇIN

Makale | 2021 | Türk Psikiyatri Dergisi32 ( 3 ) , pp.54 - 54

İdrarda madde taraması hızlı sonuç vermesi, uygulanabilirliği ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır. Avantajlarının yanında yanlış pozitif sonuç verebilmesi nedeniyle sonuçlar ikinci bir testle onaylanmadığı takdirde hastaların klinik takip ve tedavisinde uygun olmayan müdahalelere ve/veya adli vakalarda yanlış yönlendirmelere sebep olabilir. Biz bu vaka serisinde lamotrijin ile sentetik kannabinoidlerin olası çapraz reaksiyonuna dikkat çekerek rastlantısal olarak saptadığımız bu sonuçları sunduk.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms