Filtreler
Recent trends, applications and technological evaluation of protective textile with patent analysis

FATMA ALTUNTAŞ

Makale | 2023 | KYBERNETES

Purpose – The textile sector is one of the sectors where competition is intense and requires the production of high-value-added products. This study aims to conduct patent analysis to find the technology status, recent trends, applications and technological evaluations of protective textile technologies in practice. Design/methodology/approach – More than 36,840 patent documents related to protective textile technologies are available for researchers, patent examiners and patent researchers. Patent analysis is conducted to report the technology status, recent trends and applications of protective textile technologies. This analysis . . .provides insights into the possible future directions of protective textile technologies in practice. Additionally, association rule mining (ARM) is performed to find the hidden patterns among protective textile technologies. Findings – The development of protective textile technologies is revealed by the technology evaluation in this study. In addition, the sub-technology classes affecting protective textile technologies are examined using the cooperative patent classification (CPC) codes of the patent documents. Technology status and recent trends of protective textile technologies are provided in detail. The results of this study show that (1) protective textile technologies are constantly being developed, (2) the working areas of medical protective textiles are increasing, (3) there are frequent studies on fabric structures for saving lives within the framework of human needs and (4) there are four technology classes, namely A41D, Y10T, B32B and A62B impacting the other technology classes related to textile technologies such as D10B, Y10T, F41H, A62D, D04H, Y10S and D10B. Originality/value – To have a competitive advantage in the marketplace, evaluation of textile technologies is critical in developing “functionalized” and “technologized” textile products. In particular, evaluating technologies in developing protective textile products is extremely important to meet customer demands and present competitive products in the market. Examining these patents for technology developers, decisionmakers and policymakers is an urgent and necessary job. However, studies examining the development of protective textile technologies with patent analysis are very limited in the literature. To fill this gap, technology status, recent trends and applications of protective textile technologies are reported based on patent analysis and ARM in this study Daha fazlası Daha az

İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi ve İnovasyon Denetimine Yönelik Uygulama

FATMA ALTUNTAŞ

Makale | 2022 | Beta Dergi

ÖZ Amaç: Bu çalışmada, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmada inovasyon denetimi uygulaması yapmak ve firmanın inovasyon stratejilerini belirlenmesine katkı sunmak amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, firma çalışanlarına yüz yüze görüşme yoluyla inovasyon denetimine yönelik bir anket çalışması yürütülmüştür. İkinci aşamada ise bir beyin fırtınası yapılarak her ürün grubu için olası inovasyon stratejileri belirlenmiştir. Bulgular: Kullanılan inovasyon olgunluk modeline göre firma 2.düzey yapılandırılmış bir firmadır. Bununla birlikte, firmadaki birçok ürün grubu için izlenmes . . .i gereken olası inovasyon stratejisi, taklitçi strateji olarak belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Çalışmanın sonuçları firmanın kurumsal inovasyon sisteminin kurulmasına destek olacağı değerlendirilmektedir. Özgün Değer: Bu çalışmada gerçekleştirilen uygulama gerçek bir vaka çalışmasıdır. Literatürde sınırlı sayıda bulunan gerçek vaka sayısını zenginleştirmektedir. Daha fazlası Daha az

A hierarchical clustering based panel data approach: a case study of regional incentives

FATMA ALTUNTAŞ

Makale | 2022 | International Journal of Information Management Data Insights

The main objective of this research is to propose a novel approach based on panel data analysis and hierarchical cluster analysis to investigate the determinants of foreign trade deficit and cluster provinces of Turkey. This study has two important contributions into the existing literature. First, the proposed approach uses provinces based panel data. Second, the proposed approach uses structural factors as explanatory variables. The estimates show that the number of patent, trademark, and design granted, the number of incentive documents prepared, fixed investments and employment corresponding to the energy sector and employment i . . .n agricultural sector significantly affect foreign trade deficit in provinces of Turkey. Afterward, hierarchical cluster analysis is also utilized based on the results obtained from the panel data analysis. The results of the proposed approach show that provinces of Turkey are clustered into three clusters and Istanbul is the only province forming the first cluster Daha fazlası Daha az

Social network analysis of tourism data : a case study of quarantine decisions in COVID-19 pandemic”, International Journal of Information Management Data Insights

FATMA ALTUNTAŞ

Makale | 2022 | Elsevier

Tourism is one of the most affected sector during the COVID-19 pandemic all over the world. Quarantine decisions are the leading measures taken in practice to reduce possible negative consequences of the COVID-19 pandemic. There is limited work in the literature on how to make the right quarantine decisions in a pandemic. Therefore, the aim of this study is to propose the use of social network analysis (SNA) based on tourism data to make the right quarantine decisions in the COVID-19 pandemic. A case study on quarantine decision is conducted based on data obtained from Turkish Statistical Institute to show how to perform SNA. Househ . . .old domestic tourism survey is used as input data for SNA. The most critical region among 12 regions in Türkiye is Istanbul to decrease possible negative affect of COVID-19 pandemic on the tourism sector Daha fazlası Daha az

Covid pandemi döneminde havayollarinin birliktelik kurallari ile analizi

FATMA ALTUNTAŞ

Makale | 2021 | Holistence Published

Ulaşım sektöründe meydana gelen teknolojik gelişmeler, yenilikler, mevzuat düzenleme- leri ya da bu konulardaki gerilemeler ve ihmaller tüm ülkeleri etkilemektedir. Havayo- lu taşımacılığı ulaşım sektörünün hızlı gelişen alanlarından biridir. Havayolu taşımacılı- ğı küresel yaşam biçimini kolaylaştıran önemli bir hizmet alanıdır. Bu kolaylık havayolu taşımacılığına olan talebi artırmaktadır. Havayolu taşımacılığında artan talep havayolu şirketleri arasında rekabeti daha da artırmaktadır. Bu çalışmada, COVID-19 pandemisi dönemlerinde havayolu şirketlerinin müşterilerini memnun etmek için sundukları hiz- metler dikkate alınarak bu hiz . . .metler arasındaki birliktelik kuralları bulunmuştur. Airli- neRating.com web sitesinden faydalanılarak çalışmanın yürütülmesi için ihtiyaç duyulan veriler elde edilmiştir. 331 havayolu şirketinin verileri kullanılarak, şirketlerin ölüm oranı, pilot hatası nedeniyle gerçekleşen kaza durumları, operasyonel güvenlik denetimi serti- fikasına sahip olup olmama durumu ve uluslararası COVID-19 standartlarına uygun uçuş yapıp yapmama durumu değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen verilere önemli bir veri madenciliği yöntemi olan birliktelik kuralları uygulanmıştır. Statistica yazılımı ile yapılan çalışmanın sonucunda destek ve güven değerlerine göre en yüksek birliktelikler elde edil- miştir. Güven ve destek değerleri % 50 seçilmiş ve 24 adet birliktelik kuralı bulunmuştur. Analiz sonuçlarından en önemli ilk sonuca göre, % 85,16 güven değeri ve % 79,75 destek değeri ile, son 10 yılda herhangi bir ölümcül kaza yaşamayan bir havayolu şirketinin pilot- lar ile ilgili ciddi bir olay yaşamadığı sonucu çıkmıştır. Birliktelik kuralları sonucunda elde edilen bir diğer önemli bulgu % 68,38 güven değeri ve % 64,04 destek değeri ile, son 10 yılda herhangi bir ölümcül kaza yaşamayan bir havayolu şirketinin operasyonel güvenlik denetimi sertifikasına sahip olan şirketler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlik- te, % 54,68 güven değeri ve % 58,38 destek değeri ile son 10 yılda herhangi bir ölümcül kaza yaşamayan bir havayolu şirketinin uluslararası COVID-19 standartlarına uygun uçuş yapan bir havayolu şirketi olduğu sonucuna ulaşılmıştır Daha fazlası Daha az

BİR AR-GE MERKEZİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ (KFG) İLE ÜRÜN GELİŞTİRME UYGULAMASI

FATMA ALTUNTAŞ

Makale | 2022 | Verimlilik Dergisi

ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir Ar-Ge merkezinde Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) ile mermerin sağlamlaştırılması için kullanılan epoksi dolgu jelin müşteri istekleri doğrultusunda nasıl geliştirilebileceğinin ortaya çıkarılmasıdır. Yöntem: Çalışmanın başında, firmanın Ar-Ge merkezinde çalışan mühendis, tekniker, teknisyen ve diğer çalışanların katıldığı bir kalite ekibi oluşturulmuştur. Kalite ekibi ile gerçekleştirilen çalıştay sayesinde kalite evi oluşturulmuş ve KFG uygulaması yapılmıştır. Bulgular: Kalite evine göre en önemli ilk üç müşteri ihtiyacı; jelin kullanım öncesi donmaması, jelin . . .bir zemine uygulanması esnasında kullanılan aparatta durması ve B komponentinin sulanma açısından homojen olması yani ürünün çok akışkan olmamasıdır. Müşteri isteklerini karışlamak için iyileştirilmesine karar verilen en önemli ilk üç teknik gereksinim; ısıtma yaparak üretim, kalite kontrol oluşturulması ve farklı ölçüde ambalajların kullanılmasıdır. Özgünlük: Çalışmanın literatüre katkısı, bir inşaat firmasında jel üretim süreci için KFG yöntemi kullanılmasıdır. Makalede, ilk defa jel üretim sürecinde KFG yönteminin kullanımı adım adım sunulmuştur. Bununla birlikte, literatürde kısıtlı sayıda bulunan KFG’nin inşaat sektöründeki bir ürünün geliştirilmesi alanındaki uygulamalarını zenginleştirmektedir Daha fazlası Daha az

A data-driven analysis of renewable energy management: a case study of wind energy technology

FATMA ALTUNTAŞ

Makale | 2023 | Springer

Renewable energy management is critical for obtaining a significant number of practical benefits. Wind energy is one of the most important sources of renewable energy. It is extremely valuable to manage this type of energy well and monitor its development. Data-driven analysis of wind energy technology provides essential clues for energy management. Patent documents are extensively used to follow technology development and find exciting patterns. Patent analysis is an excellent way to conduct a data-driven analysis of the technology under concern. This study aims to define concepts related to wind energy technologies and cluster the . . .se concepts to manage wind energy well in practice. Although many efforts have been made in the literature on wind energy, no study defines the concepts related to wind energy technologies and clusters these concepts. This study proposes a text mining and clustering-based patent analysis approach to overcome the limitations of previous studies. Data-driven analysis collects and assesses patent documents related to wind energy technologies. Patent documents are collected from the United States Patent and Trademark Office. Text mining is applied to the abstracts of patent documents, and the k-means clustering algorithm is utilized to determine the distribution of the keywords among the clusters. The results of this study show that the contents of the patent documents are mostly related to the tower, and the propeller blades placed at the top of the tower should rotate smoothly with the wind speed for better energy production Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms