Filtreler
Grid connected photovoltaic system design an example application for İstanbul province

Vedat Esen

Makale | 2023 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY STUDIES8 ( 2 ) , pp.189 - 200

It is seen that the damage to the environment has increased with the use of fossil fuels around the world. It is known that studies continue to minimize the damage to the environment with alternative energy generation methods. Recently, it is seen that generating electrical energy using solar energy, known as clean energy, has an important place. With the developing semiconductor technologies, the use of photovoltaic systems is increasing day by day. The aim of this study is to estimate the amount of energy that will be produced by simulating and modeling the performance of PV (Photovoltaic) systems using PVsyst and PV*SOL programs . . .before the Photovoltaic systems are installed in the region. In the study, grid-connected roof system modeling was made in Bakırköy district of Istanbul province. In the modeling of the system, a total of 90 solar panels were placed on an area of 114.9 m2 , in East and West directions. In total, it is predicted that 17.1 kW of energy will be obtained when the system is used. In the system design, the avoided CO₂ emission is calculated as 8,856 kg/year and the amortization period is calculated as 7.2 years. When the programs are used, the analysis of the system is made before the implementation and it is seen that time and cost savings are achieved Daha fazlası Daha az

Comparison of Simulation Results for 25 kW Power Output Rooftop PV System

Vedat Esen

Makale | 2022 | European Journal of Technique12 ( 2 ) , pp.176 - 181

The use of electrical energy from renewable energy sources has increased considerably in recent years. Photovoltaic (PV) solar energy, which is one of the renewable energy sources, takes its source from the sun, which is considered an unlimited source. With the widespread use of photovoltaic systems, some legal regulations by governments have been made for their installation. Simulation programs are used for the design, layout, technical and economic analysis of PV systems. In this study, the design is made using the PVsyst, PV*SOL, Solarius programs, and the PVGIS website used in PV systems. The projects are designed to have an out . . .put power of 25 kW. According to the simulation results, the PVGIS website provides approximate data since technical details cannot be entered. In the results of PVGIS and all simulation programs, it has been calculated that the system can produce 42-48 MWh of electrical energy annually. Power Ratio (PR) results of the system were in the range of 78-85%. Annual electrical energy production per installed kW has been calculated to be 1436-1635 kWh/year. It is stated that the annual saved CO2 will be 18.66-22.226 tons /year. When the simulation results are analysed monthly, the differences between the months are remarkable. The reason for these deviations can be explained by the annual solar radiation (kWh/m2 ) data and databases used by the programs. It has been observed that the simulation programs consider the monthly average temperatures and sunshine durations of the region. It is thought that there is a need to compare real-time data with simulation results in future studies. It is considered that this study will be helpful for future studies Daha fazlası Daha az

Türkiye’de Rüzgâr Enerjisinin Mevcut Durumu ve Geleceği

Vedat Esen

Makale | 2022 | IGSCONG’22

Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtların yakın zamanda tükeneceğinin öngörülmesi ve çevreye olan zararları nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrik enerjisi üretimi için alternatif olmaya başlamış ve bu konuda çalışmalar hız kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde, büyük miktarlarda enerji üretimine imkân vermesi nedeniyle öne çıkan rüzgâr enerjisi diğer enerji kaynaklarına göre tercih edilir duruma gelmiştir. Rüzgâr enerjisi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte coğrafi koşulları uygun olan ülkeler, yatırımlarını ağırlıklı olarak rüzgâr enerjisine yapmaya başlamışlardır. Türkiye’nin coğraf . . .i yapısı, rüzgâr oluşan bölge sayısını oldukça zengin kılmaktadır. Enerji konusunda dışa bağımlılığını en aza indirmek isteyen ülkemiz bu amaçla son on yılda yatırımlarını rüzgâr enerjisine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışma Türkiye’nin rüzgâr enerjisi konusunda mevcut durumu ve geleceğine odaklanmıştır. Bu amaçla ilk olarak rüzgâr enerjisinin dünyadaki mevcut durumu ve geleceği ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Sonrasında ise Türkiye’nin genel elektrik enerjisi üretimi, rüzgâr enerjisinin mevcut durumu ve geleceği detaylandırılmıştır Daha fazlası Daha az

LED Işık Kaynaklı Solar Simülatörler Üzerine İnceleme Survey on LED Light Source Solar Simulators

Vedat Esen

Makale | 2022 | OKU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi OKU Journal of The Institute of Science and Technology5 ( 3 ) , pp.1438 - 1452

Bu çalışmada; fotovoltaik cihazların testlerini gerçekleştiren ve son yıllarda kullanımı giderek artan LED ışık kaynaklı solar simülatörler incelenmiştir. Bu amaçla giriş kısmında yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin önemi vurgulanmış, solar simülatörlerin tanımı ve gerekliliği açıklanmıştır. Sonraki bölümlerde ise güneş ışığı detayları belirtilmiş, solar simülatörlerde kullanılan diğer ışık kaynakları incelenmiş, LED ışık kaynaklarının diğerlerine göre farkları ortaya konulmuştur. LED solar simülatörler için ASTM E927-10 ve IEC- 60904-9 standartlarında belirtilen performans kriterleri detaylandırılmış ve bu kriterl . . .erin belirlenmesindeki değerler formüle edilmiştir. Yine aynı standartlar doğrultusunda LED solar simülatörler konusunda gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar incelenmiş ve kronolojik olarak detaylandırılmıştır. Çalışmanın sonunda solar simülatörlerde kullanılan ışık kaynaklarının avantaj ve dezavantajları bir tablo halinde sunulmuştur. Karşılaştırma sonrasında solar simülatörlerde ışık kaynağı olarak kullanılan LED’lerin önemi ve gerekliliği vurgulanmıştır In this study; LED light source solar simulators, which test photovoltaic devices and whose use has been increasing in recent years, have been examined. For this purpose, the definition and necessity of solar simulators are explained by emphasizing the importance of solar energy one of the renewable energy sources, in the introduction part. In the next chapters, the details of sunlight are specified and other light sources used in solar simulators are examined, and the differences between LED light sources compared to others are revealed. For LED Solar simulators, the performance criteria specified in ASTM E927-10 and IEC-60904-9 standards have been detailed and the values in determining these criteria are formulated. Again, in line with the same standards, scientific studies on LED solar simulators were examined and detailed chronologically. At the end of the study, the advantages and disadvantages of light sources used in solar simulators are presented in a table. After the comparison, the importance and necessity of LEDs used as light sources in solar simulators are emphasized Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms