Filtreler
Airbnb Kullanıcılarının “Hayal Kırıklığı” Üzerine Bir Araştırma

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2022 | Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi33 ( 1 ) , pp.7 - 17

Airbnb; gerek arz gerekse talep açısından hızla büyüyen bir alternatif konaklama sektörü olarak ortaya çıkmıştır. Airbnb ile ilgili bu hızlı yükseliş, kullanıcıların deneyimlerini araştırmayı gerekli kılmaktadır. Alanyazında konaklama işletmelerine yönelik misafir şikâyetleri üzerine yapılan araştırmalara karşın; Airbnb kullanıcılarının şikâyetleri üzerine hem ulusal hem de uluslararası alanyazında yeterince araştırma yapılmamıştır. Bu anlamda, çalışmanın amacı İstanbul’daki Airbnb kullanıcılarının şikâyetlerini incelemektir. Bu amaçla “Inside Airbnb” veri tabanından alınan 580 olumsuz görüş, içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir . . .. İçerik analizinin yanı sıra, bulgular Nvivo12 kelime bulutu oluşturularak desteklenmiştir. Analiz sonucunda şikâyetler, üç ana boyut ve 23 alt temaya ayrılmıştır. Bu şikâyetler; ‘‘ev ile ilgili şikâyetler’’, ‘‘ev sahibi ile ilgili şikâyetler’’ ve ‘‘diğer şikâyetler’’ olarak belirlenmiştir. Bu çalışma, Airbnb kullanıcılarının şikâyetlerini belirleyerek, alternatif konaklama endüstrisinde e-şikâyetlerle ilgili sınırlı olan alanyazına katkı sağlamakta ve bu sektörde halihazırdaki Airbnb ev sahipleri için uygulamaya yönelik öneriler sunmaktadır. Airbnb has grown rapidly with a large supply and a consistently increased demand. The rapid rise of the Airbnb business model warrants deeper understanding of its users’ experiences. Against a redundant amount of research addressing guest complaints in the traditional hotel industry, very little has been done so far to identify the nature of complaints aired by Airbnb users. With these thoughts in minds, the aim of the study is to develop a typology of complaints as experienced by Airbnb users. For this purpose, a total of 580 negative reviews retrieved from “Inside Airbnb” database were content analysed. The manual content analysis process was also supported by a Word Cloud using Nvivo12. The analysis resulted in identifying 23 complaints under 3 broad dimensions. These dimensions were labelled as ‘‘property-related complaints’’, ‘‘host-related complaints’’ and ‘‘other complaints’’. By identifying what Airbnb users complain about, the present study is expected to contribute to the limited literature on e-complaints in the hospitality industry Daha fazlası Daha az

Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme

DERYA DEMİRDELEN ALRAWADIEH

Makale | 2021 | Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Akademik dergiler birçok disiplinde olduğu gibi turizmde de bilginin üretilmesi ve yayılmasına vesile olan önemli araçlardandır. Bu araştırmada, Türkiye merkezli turizm ve ağırlama dergileri ele alınarak betimleme yöntemiyle bir inceleme yapılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; mevcut olan dergilerin üçte ikisinin son 4 yılda ortaya çıktığı, bu dergilerden ücret talep edenlerin bir sayıda yayımladığı ortalama makale sayısının, ücretli olmayan dergilerde yayımlanan ortalama makale sayısından 4 kat fazla olduğu, mevcut dergilerin 3 adetinin ise yağmacı dergilerin listesinde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Dergilerin kalitesini belirleye . . .n başlıca unsulardan biri olan editörlerin akademik profillerine bakıldığında ise; söz konusu editörlerin çoğunun turizm ve ağırlama alanında en saygın ilk 10 dergide hiç yayını olmadığı, üçte birinin ise bilimsel kuruluşlarca muteber olarak kabul edilen Web of Science ve Scopus indeksli dergilerde hiç yayını olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, başlıca sorumluluklarından biri bilimsel geçerlik ve güvenirliği denetlemek olan bu editörlerin önemli bir kısmının yağmacı dergilerde yayını olduğu ortaya çıkmıştır Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms