Filtreler
Reklam Aracı Olarak Sponsorluk

TAYFUN GÜVEN

Makale | 2020 | Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

Sponsorluk, bir kuruluşun ticari avantajlar edinmesi amacıyla bir aktiviteyi veya aktiviteyi gerçekleştiren kurumu maddi ya da manevi olarak destekleme işlemine denilmektedir. Sponsorlukta, sponsorluk yapan ve sponsor olunan iki tarafın olduğu söz konusudur. Bu kurumlar karşılıklı çıkar sağlama amacıyla hareket ederek hedeflerine ulaşma konusunda karşılıklı destek almaktadırlar. İletişim konusunda oldukça güçlü bir yapıya sahip olan sponsorluk, iş ilişkisi konusunda taraflardan birinin diğerine ticari avantajlar kazanmak için hak ve ortaklık perspektifinde finansal destek sağlama özelliği taşımaktadır. Özellikle reklam yasaklı sektö . . .rlerde oldukça önemli olan sponsorluk kavramı bu nedenle çalışmanın ana konusu olarak seçilmiştir. Bu bağlamda iki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde sponsorluğun amaçları, ikinci bölümünde ise sponsorluk türleri ele alınmıştır Daha fazlası Daha az

Yönetim Bilişim Sistemleri Geliştirme

BORA GÜNDÜZYELİ | RANA ÖZYURT KAPTANOĞLU

Makale | 2020 | Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler hem kuruluşları hem de çalışanları doğrudan etkilemiştir. Hem kurumlar hem de çalışanlar bu yeni işleyişe uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Bu kapsamda bilişimin en iyi şekilde nasıl kullanılacağı, hangi yöntemlerin doğru kullanılması gerektiği, ne tür bir bakış açısına ihtiyaç olduğu ve hazırlık yaparak doğru adımların nasıl atılacağı gibi konular tüm kurumların ve çalışanların ilgi odağı olmuştur. . İşletmeler, mevcut bilgi sistemlerini iyileştirmek veya yeni sistemler eklemek için çok hantal adımlar atmak zorunda kaldı. Ne yazık ki, çok iyi araştırma yapılmadan veya gerekli altyapı olmadan yapıl . . .an bazı yatırımlar israfın ötesine geçmedi. Bu bilgiler ışığında çalışmanın temel amacı, bilgi sistemlerini iyileştirecek veya bilgi sistemlerini yeniden kuracak işletmelere uygun öneriler sunmaktır. Sözü edilen amaca yönelik çalışma üç alt başlıktan oluşmaktadır. Öncelikle bilgi sistemlerindeki gelişmeler tartışılmış ve bilgi sistemlerinin gelişimi ile yönetim arasındaki etkileşim incelenmiştir. Ardından Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) ve Karar Destek Sistemleri (KDS) tartışılmıştır. Daha fazlası Daha az

Tüketicilerin Çevreye Yönelik Tutumlarının Çevre Dostu Ürün Satın Alma Niyeti Ve Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Investigation Of The Effects Of Consumers' Attitudes Towards The Environment On The Intention And Purchasing Behavior Of Buying Environmentally Friendly Products

TAYFUN GÜVEN

Makale | 2023 | Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences1 ( 9 ) , pp.17 - 24

Günümüzde tüketiciler için en önemli konulardan biri işletmelerin çevreye yönelik duyarlılığıdır. Çevre duyarlılığı olmayan, insan veya hayvan sağlığını tehlikeye atmayan, kirliliğe direnmeyen, çevreci faaliyetlerde bulunmayan işletmeler tüketiciler tarafından çevreci rakipleri ile kıyaslanarak değiştirilebilirler. Bu durum işletmelerin pazarlama faaliyetlerine doğrudan etki etmektedir. Günümüz pazarlama dünyasında sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, çevre bilinci, çevre dostu ürün satın alma eğilimi, bilinçli tüketici gibi kavramlar sıklıkla tartışılmakta ve tüketicilerin ilgisini çekmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, tüketici . . .lerin çevreye yönelik tutumlarının çevre dostu ürün satın alma niyeti ve çevre dostu ürün satın alma davranışı üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu bulgulanmıştır. Today, one of the most important issues for consumers is the environmental sensitivity of businesses. Businesses that do not have environmental awareness, do not endanger human or animal health, do not resist pollution, and do not engage in environmental activities can be changed by consumers by comparing them with their environmental competitors. This situation directly affects the marketing activities of the enterprises. In today's marketing world, concepts such as sustainability, social responsibility, environmental awareness, tendency to purchase environmentally friendly products, conscious consumer are frequently discussed and attract the attention of consumers. According to the results of the research, it has been found that consumers' attitudes towards the environment have a positive and significant effect on their intention to purchase environmentally friendly products and on the behavior of purchasing environmentally friendly products Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms