Filtreler
Dispeç kaynaklı aksaklıkların diğer operasyon birimlerine etkisi

Ahmet Selim Süzer

Makale | 2023 | Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi 6 ( 1 ) , pp.123 - 138

Bu çalışmanın amacı havayolu operasyon kararlarında entegrasyonu sağlayabilmek için havayolu OCC (Operation Control Center) bünyesinde yer olan süreçlerden dispeç kaynaklı problemleri belirleyerek bu problemlerin diğer havayolu süreçlerine etkilerini tespit edebilmektir. Böylece, havayolu operasyon yönetiminde entegre bir yaklaşıma katkı sağlanacağı vurgulanabilmektedir. Bu çalışmada operasyonları OCC (Operation Control Center-Operasyon Kontrol Merkezi) tarafından yönetilen orta ve büyük ölçekli havayollarının operasyon yönetimi evren olarak ele alınmıştır. ICAO (International Civil Aviation Organization), IATA (International Air Tr . . .ansportation Association), EASA (European Aviation Safety Agency) gibi kuruluşların getirdiği uluslararası kurallara uyarak operasyonlarını icra eden orta ve büyük ölçekli havayolları genellikle aynı problemlerle karşılaşmaktadırlar. Sadece sefer geciktirme, sefer birleştirme, sefer iptali gibi kararların havayollarının stratejilerine göre belirlendiği söylenebilmektedir. Çalışma, Türkiye’de operasyonları OCC tarafından yönetilen havayollarının OCC bölümünde görev yapan 40 operasyon süreç çalışanı (havayolu operasyonları, dispeç, ekip Planlama, yer hizmetleri, Teknik ve bakım takip gibi süreçlerden oluşmaktadır. Bu süreç çalışanları ile görüşülmüştür) ile yüz yüze görüşülerek veya telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Dispeç kaynaklı aksaklığa dönüşebilecek problemlerin belirlendiği ifade edilebilir. Ayrıca bu problemlerin diğer havayolu süreçlerinde ortaya çıkarabileceği problemlerin de genel olarak belirlendiği belirtilebilmektedir. Son yıllarda havayolu operasyon yönetiminde düzensiz uçuşlar konusu geniş çalışma alanı bulmuştur. Havayolu operasyon yönetiminde disptach kaynaklı problemlerin düzensiz uçuşların yönetilmesinde önemli bir yer tuttuğu ifade edilebilir. Bu çalışmanın disptach kaynaklı problemlerin belirlenmesi açısından literatüre katkı sağladığı değerlendirilibilir. Ayrıca yine son yıllarda düzensiz uçuşların çözümünde entegre bir yaklaşım çalışma alanı bulmuştur. Bu çalışmanın havayolu operasyon yönetiminde entegre bir anlayışla karar alınmasına katkı sağlamak amacıyla dispeç kaynaklı problemlerin diğer havayolu operasyon süreçlerine etkilerini ortaya koyması nedeniyle önem arz ettiği vurgulanabilir Daha fazlası Daha az

Adoption of Crowdsourced Delivery: An Online Focus Group Interview

Sinem Savaş

Makale | 2022 | Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi ( 1 ) , pp.123 - 138

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin kitle kaynaklı teslimat algılarını araştırmayı ve bir tüketici ve bir sürücü olarak kitle kaynaklı teslimat platformunun kabulünü etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma tasarımı, Türkiye’de üniversite öğrencilerinin kitle kaynaklı teslimata ilişkin algıları üzerine gerçekleştirilen nitel bir keşifsel durum çalışmasıdır. Veri toplamak için 35 üniversite öğrencisinin dahil olduğu odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Veriler altı çevrimiçi odak grup görüşmesini içermiş ve tematik analiz yöntemi kullanılarak analizleri gerçekleştirilmiştir. Verilerin inandırıcılık ve gü . . .venirliğini arttırmak için araştırmacı çeşitlemesi kullanılmıştır. Bulgulara göre, tüketici olarak; performans beklentisi, fiyat duyarlılığı, sosyal etki ve algılanan risk ve bir sürücü olarak; gelir, çalışma ortamı ve algılanan risk, kitle kaynaklı teslimatın kabulünü etkilemektedir. Bulgular, kitle kaynaklı teslimat platformlarının, kitle kaynaklı teslimatın başlangıç aşamasında kabul oranını artırması ve diğer gelişmekte olan ülkeler için anlamlı bilgiler sağlaması açısından yararlıdır. Bu makale, gelişmekte olan bir ülkedeki bir grup üniversite öğrencisinin bakış açısıyla, giriş aşamasında öğrencilerin kitle kaynaklı teslimatı kabul etmesini etkileyen faktörlerin önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle pazar payını hızla artırmak isteyen kitle kaynaklı dağıtım platformları, üniversite öğrencilerine özel kampanyalar düzenlemelidir. This research aims to investigate university students' perceptions of crowdsourced delivery and identify factors that influence crowdsourced delivery platform acceptance as a consumer and as a driver. Research design is a qualitative exploratory case study that was performed on university students' perceptions of crowdsourced delivery in Turkey. Online focus group discussions were used to collect data with 35 university students. Data included six online focus groups and were analyzed using thematic analysis. To increase credibility and trustworthiness, the researcher triangulation was applied. The findings show that as a consumer; performance expectancy, price sensitivity, social influence, and perceived risk and as a driver; compensation, working environment, and perceived risk affect acceptance of crowdsourced delivery. The findings are helpful for crowdsourced delivery platforms to increase the acceptance rate in the beginning stage of crowdsourced delivery and provide suggestive knowledge for other emerging countries. This paper highlights what factors influence students' acceptance of crowdsourced delivery in the introduction phase from the perspective of a group of university students in an emerging country. Therefore, crowdsourced delivery platforms that want to increase their market share quickly should organize custom campaigns for university students Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms