Filtreler
Adoption of Crowdsourced Delivery: An Online Focus Group Interview

Sinem Savaş

Makale | 2022 | Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi ( 1 )

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin kitle kaynaklı teslimat algılarını araştırmayı ve bir tüketici ve bir sürücü olarak kitle kaynaklı teslimat platformunun kabulünü etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma tasarımı, Türkiye’de üniversite öğrencilerinin kitle kaynaklı teslimata ilişkin algıları üzerine gerçekleştirilen nitel bir keşifsel durum çalışmasıdır. Veri toplamak için 35 üniversite öğrencisinin dahil olduğu odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Veriler altı çevrimiçi odak grup görüşmesini içermiş ve tematik analiz yöntemi kullanılarak analizleri gerçekleştirilmiştir. Verilerin inandırıcılık ve gü . . .venirliğini arttırmak için araştırmacı çeşitlemesi kullanılmıştır. Bulgulara göre, tüketici olarak; performans beklentisi, fiyat duyarlılığı, sosyal etki ve algılanan risk ve bir sürücü olarak; gelir, çalışma ortamı ve algılanan risk, kitle kaynaklı teslimatın kabulünü etkilemektedir. Bulgular, kitle kaynaklı teslimat platformlarının, kitle kaynaklı teslimatın başlangıç aşamasında kabul oranını artırması ve diğer gelişmekte olan ülkeler için anlamlı bilgiler sağlaması açısından yararlıdır. Bu makale, gelişmekte olan bir ülkedeki bir grup üniversite öğrencisinin bakış açısıyla, giriş aşamasında öğrencilerin kitle kaynaklı teslimatı kabul etmesini etkileyen faktörlerin önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle pazar payını hızla artırmak isteyen kitle kaynaklı dağıtım platformları, üniversite öğrencilerine özel kampanyalar düzenlemelidir. This research aims to investigate university students' perceptions of crowdsourced delivery and identify factors that influence crowdsourced delivery platform acceptance as a consumer and as a driver. Research design is a qualitative exploratory case study that was performed on university students' perceptions of crowdsourced delivery in Turkey. Online focus group discussions were used to collect data with 35 university students. Data included six online focus groups and were analyzed using thematic analysis. To increase credibility and trustworthiness, the researcher triangulation was applied. The findings show that as a consumer; performance expectancy, price sensitivity, social influence, and perceived risk and as a driver; compensation, working environment, and perceived risk affect acceptance of crowdsourced delivery. The findings are helpful for crowdsourced delivery platforms to increase the acceptance rate in the beginning stage of crowdsourced delivery and provide suggestive knowledge for other emerging countries. This paper highlights what factors influence students' acceptance of crowdsourced delivery in the introduction phase from the perspective of a group of university students in an emerging country. Therefore, crowdsourced delivery platforms that want to increase their market share quickly should organize custom campaigns for university students Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms