Filtreler
Filtreler
Bulunan: 100 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [6]
Tam Metin [2]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Yılı [7]
Yayıncı [20]
Dil [5]
Dergi [19]
A BEHAVIORAL PERSPECTIVE ON LABOR SUPPLY ANALYSIS

ZEYNEP SÜMEYRA BAKIR

Makale | 2022 | JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY9 ( 3 )

The behavioral economics approach expands its domains in many areas such as consumer theory, game theory, financial markets, decision-making processes, and public policies. Behavioral finance, behavioral public policies, behavioral game theory may expressed as the outputs of the effect of behavioral economics. The consideration of the labor market through the behavioral economics approach is important for the development of the understanding of the field. The purpose of this paper is to point out the potentials of behavioral labor economics and analyze the labor supply within the framework of behavioral economics. In this regard, th . . .e scope of the study is limited by the labor supply. The findings of the study as follow: (i) full rationality is not valid to an accurate analysis in terms of labor supply decisions (ii) there are behavioral and cognitive biases in the labor market (iii) the behavioral economics approach has important contributions to understanding decision processes and behaviors of the labor supply (iv) it has a potential to improve theories in the field of labor and to develop alternative theories, (v) the labor economy is open to integrating and adapting to the approach of behavioral economics Daha fazlası Daha az

CIRCULAR START-UPS IN TURKEY: AN EXPLORATORY STUDY

Özlem KUNDAY

Makale | 2023 | International Journal of Management Economics and Business Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi19 ( 2 ) , pp.217 - 242

increasing. Such a transition can be made possible through the conversion of existing business models as well as the introduction of new, circular ones. When it comes to application, circular business models can be adopted by both existing companies and start-ups. Among these two, academic research has traditionally focused more on existing companies. Therefore, more studies are needed on circular economy related activities of start-ups. As an exploratory study, this research analyses circularity strategies and circular business models used by start-ups within Turkey. The analysis is based on the data collected from 47 companies. As . . . a result, we found that most frequently used circularity strategy by circular start-ups in Turkey is Recycling, followed by Rethinking. As for circular business models used by these companies, we observed that Next Life- Extending Resource Value and Collaborative Consumption- Sharing Platform models are the most popular ones. In addition, we suggest that circular start-ups in Turkey can be categorised under five categories:1) Recycling Companies, 2) Sharing Based Endeavours, 3) Recycled Material Users, 4) Second-Hand Product Marketplaces, 5) Waste Management Platforms. modeline geçiş yapmaları ihtiyacı artmaktadır. Bu yönde bir dönüşüm mevcut iş yapış biçimlerinin değişmesiyle olduğu kadar, yepyeni iş modellerinin kullanılmaya başlamasıyla da mümkün olacaktır. Uygulamada, döngüsel ekonomi anlayışıyla uyumlu bu yeni iş modellerinin hem mevcutta kurulu olan, hem de yeni kurulmuş işletmeler tarafından hayata geçirildiği görülmektedir. Bununla beraber, akademik çalışmalar çoğunlukla kurulu şirketlerin uygulamalarına odaklanagelmiştir. Bu yüzden yeni kurulan işletmelerin döngüsel uygulamalarının daha fazla incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktadan hareketle keşifsel bir çalışma olarak tasarlanan bu araştırma Türkiye’deki yeni kurulan şirketlerin döngüsel stratejilerine ve iş modellerine odaklanmıştır. Araştırma kapsamında 47 firma mercek altına alınarak incelenmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de yeni kurulan döngüsel işletmelerin en çok Geri Dönüşüm stratejisini uyguladıkları görülmüştür. Bunu Yeniden Ele Alma stratejisi takip etmektedir. Bu şirketlerce uygulanan iş modellerine bakıldığında, en çok Ürünün Sonraki Hayatı- Kaynak Değerini Uzatmak ve Paylaşım Platformu iş modellerinin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki döngüsel işletmeler şu beş kategori altında toplanmaktadır: 1) Geri Dönüşüm Şirketleri, 2) Paylaşım Temelli Girişimler, 3) Geri Dönüştürülmüş Malzeme Kullanan Girişimler, 4) İkinci-el Pazaryeri Uygulamaları, 5) Atık Yönetim Platformları Daha fazlası Daha az

Alternative modernities and epistemic struggles for recognition in Turkish media: deconstructing Eurocentrism?

Elif Gençkal Eroler

Makale | 2023 | Third World Quarterly , pp.1 - 19

The concept of modernity and its association with the West and secu-larism is being challenged with the rise of religious movements in the age of globalisation. This provides a fertile ground for alternative moder-nities, disconnected from the West and secularism, to surface. This paper provides a theoretical explanation for the emergence of alternative modernities by drawing on insights from epistemic injustice and rec-ognition theory, through an analysis of Turkish media outlets. Turkey serves as an illustrative case to examine the emergence of alternative modernities due to its long-standing tradition of incorporating Western mod . . .ernity and its complex liminal identity between the boundaries of the East and the West. This paper argues that the period from 2005 to 2020 presented a window of opportunity for an alternative modernities paradigm to engage in epistemic struggles for recognition, supported by the ideological context of the Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi or AKP) government. This period paved the way for questioning the superiority and uniqueness of Western modernity. However, it also indicates the birth of a new form of epistemic injustice as counter-narratives defending the superiority of Islamic civilisation emerged, seeking to establish epistemic hegemony for Islam and its association with modernity Daha fazlası Daha az

Validation of the Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT) questionnaire for adults

ASLI ENEZ DARÇIN

Makale | 2022 | JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 326 , pp.249 - 261

Background: The Collaborative Outcome study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT; www.coh-fit.com) is an anonymous and global online survey measuring health and functioning during the COVID-19 pandemic. The aim of this study was to test concurrently the validity of COH-FIT items and the internal validity of the co-primary outcome, a composite psychopathology “P-score”. Methods: The COH-FIT survey has been translated into 30 languages (two blind forward-translations, consensus, one independent English back-translation, final harmonization). To measure mental health, 1–4 items (“COH-FIT items”) were extracted from . . . validated questionnaires (e.g. Patient Health Questionnaire 9). COH-FIT items measured anxiety, depressive, post-traumatic, obsessive-compulsive, bipolar and psychotic symptoms, as well as stress, sleep and concentration. COH-FIT Items which correlated r ≥ 0.5 with validated companion questionnaires, were initially retained. A P-score factor structure was then identified from these items using exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analyses (CFA) on data split into training and validation sets. Consistency of results across languages, gender and age was assessed. Results: From >150,000 adult responses by May 6th, 2022, a subset of 22,456 completed both COH-FIT items and validated questionnaires. Concurrent validity was consistently demonstrated across different languages for COHFIT items. CFA confirmed EFA results of five first-order factors (anxiety, depression, post-traumatic, psychotic, psychophysiologic symptoms) and revealed a single second-order factor P-score, with high internal reliability (ω = 0.95). Factor structure was consistent across age and sex. Conclusions: COH-FIT is a valid instrument to globally measure mental health during infection times. The P-score is a valid measure of multidimensional mental health. Daha fazlası Daha az

DİJİTAL ÇAĞIN EVRENSEL İLETİŞİM KODU: EMOJİLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

RAMAZAN BİLGE

Makale | 2021 | İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

İletişim; yaşamını sürdürebilmesi, sosyalleşebilmesi, bilgilerini aktarabilmesi gibi nedenlerden ötürü insanoğlu için her zaman önem arz etmiştir. Bu bağlamda insanlardaki iletişim kurma arzusu, tarih boyunca belirli dönüşümlerden geçerek devam etmiş, etkileşimin yoğun olarak yaşandığı günümüz küresel dünyasında ise giderek daha da artmıştır. Özellikle günümüzün iletişim kurma pratiklerini derinden etkileyen sosyal medya platformlarıyla birlikte gittikçe büyüyen “online kitle”, dil ve kültürel farklılıkları ortadan kaldıran ve herkesin kolaylıkla etkileşimde bulunabileceği ortak bir iletişim kurma arayışına girmiş ve emoji adı veril . . .en sanal göstergelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformları ile popüler hale gelen emojiler, yeni medyanın oluşturduğu dilin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş ve bilim çevrelerinin de merceği altına girmiştir. Bu çalışmada dijital dünyayla yakından ilgilenen yeni kuşaklar göz önünde bulundurularak, üniversite öğrencilerinin dijital ortamda gerçekleştirdikleri iletişim sürecinde emoji kullanıma karşı tutum ve algılarının saptanması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, sosyal bilimler alanında çalışanların sıklıkla başvurduğu veri toplama araçlarından biri olan anket tekniği tercih edilmiş ve nicel araştırma yapılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu oluşturan 372 katılımcıdan elde edilen veriler, SPSS programı ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda oluşturulan hipotezler ise, Bağımsız Örneklem T-Testi, Tek Yönlü Anova Analizi, Doğrusal Regresyon Testi ve Pearson Korelasyon Testi gibi uygun istatistiksel yöntemler ile test edilmiş ve elde edilen bulgular bağlamında yorumlanmıştır. Ulaşılan bulgular, dijital ortamda gerçekleşen iletişim sürecinde emojilerden faydalanıldığını ancak sağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesi noktasında yalnızca emoji kullanımının yeterli olmadığını göstermiştir. Ayrıca katılımcıların demografik değişkenleri dikkate alınarak, emoji kullanımının yaş, cinsiyet ve eğitim durumlarına göre değişiklik gösterip göstermediği ilgili analiz yöntemleriyle bulgulanmış ve yorumlanmıştır. Daha fazlası Daha az

Recent trends, applications and technological evaluation of protective textile with patent analysis

FATMA ALTUNTAŞ

Makale | 2023 | KYBERNETES , pp.249 - 261

Purpose – The textile sector is one of the sectors where competition is intense and requires the production of high-value-added products. This study aims to conduct patent analysis to find the technology status, recent trends, applications and technological evaluations of protective textile technologies in practice. Design/methodology/approach – More than 36,840 patent documents related to protective textile technologies are available for researchers, patent examiners and patent researchers. Patent analysis is conducted to report the technology status, recent trends and applications of protective textile technologies. This analysis . . .provides insights into the possible future directions of protective textile technologies in practice. Additionally, association rule mining (ARM) is performed to find the hidden patterns among protective textile technologies. Findings – The development of protective textile technologies is revealed by the technology evaluation in this study. In addition, the sub-technology classes affecting protective textile technologies are examined using the cooperative patent classification (CPC) codes of the patent documents. Technology status and recent trends of protective textile technologies are provided in detail. The results of this study show that (1) protective textile technologies are constantly being developed, (2) the working areas of medical protective textiles are increasing, (3) there are frequent studies on fabric structures for saving lives within the framework of human needs and (4) there are four technology classes, namely A41D, Y10T, B32B and A62B impacting the other technology classes related to textile technologies such as D10B, Y10T, F41H, A62D, D04H, Y10S and D10B. Originality/value – To have a competitive advantage in the marketplace, evaluation of textile technologies is critical in developing “functionalized” and “technologized” textile products. In particular, evaluating technologies in developing protective textile products is extremely important to meet customer demands and present competitive products in the market. Examining these patents for technology developers, decisionmakers and policymakers is an urgent and necessary job. However, studies examining the development of protective textile technologies with patent analysis are very limited in the literature. To fill this gap, technology status, recent trends and applications of protective textile technologies are reported based on patent analysis and ARM in this study Daha fazlası Daha az

THE USE OF EPISTOLARITY FOR DOCUMENTING THE PAST IN FILMS FROM TURKEY

SELİME BÜYÜKGÖZE

Makale | 2019 | sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi

This article focuses on the epistolary form in unconventional films from Turkeypreoccupied with a traumatic past. The formal approach to epistolarity dependson Hamid Naficy’s (2001) description of accented style. The epistles in selectedfilms are categorized according to medium and are analyzed as formal and asnarrative elements. Epistolarity is discussed as one of the prominent strategiesfor engaging with the past, and its function as documentation of the past is understood in terms of Marianne Hirsh’s (2008) conceptualization of postmemory.

Reklam Aracı Olarak Sponsorluk

TAYFUN GÜVEN

Makale | 2020 | Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

Sponsorluk, bir kuruluşun ticari avantajlar edinmesi amacıyla bir aktiviteyi veya aktiviteyi gerçekleştiren kurumu maddi ya da manevi olarak destekleme işlemine denilmektedir. Sponsorlukta, sponsorluk yapan ve sponsor olunan iki tarafın olduğu söz konusudur. Bu kurumlar karşılıklı çıkar sağlama amacıyla hareket ederek hedeflerine ulaşma konusunda karşılıklı destek almaktadırlar. İletişim konusunda oldukça güçlü bir yapıya sahip olan sponsorluk, iş ilişkisi konusunda taraflardan birinin diğerine ticari avantajlar kazanmak için hak ve ortaklık perspektifinde finansal destek sağlama özelliği taşımaktadır. Özellikle reklam yasaklı sektö . . .rlerde oldukça önemli olan sponsorluk kavramı bu nedenle çalışmanın ana konusu olarak seçilmiştir. Bu bağlamda iki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde sponsorluğun amaçları, ikinci bölümünde ise sponsorluk türleri ele alınmıştır Daha fazlası Daha az

1927 THE TRADE AGREEMENT BETWEEN SOVIET UNION AND TURKEY: A MILESTONE IN ECONOMIC RELATIONSHIP?

ERDAL BİLGİÇ

Makale | 2021 | Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

This paper addresses the question of whether or not the trade agreement signed by Soviet Union and Turkey on March 11, 1927 was a milestone for fostering the foreign trade relations among the two countries. At that time Soviet laws included, the foreign trade administration must be monopolized by the state. However, in reality, it is difficult to push state monopolization on international trade especially when the commercial activities take place on foreign soil. Every independent state desires to protect the interests of its entrepreneurs and traders. However, when there is a structure like the Soviet Union that protects its foreig . . .n trade with state institutions that constitute a monopoly against entrepreneurs and traders, this requires a strong will to achieve. Another option is to ignore, avoid establishing trade relations, and deranging the settled system with the Soviet Union as the western countries did for a long time. In this context, the developing foreign trade relations among Turkey and the Soviet Union prospered due to goodwill and overpassing small problems by the bureaucrats of the two states until the second half of the 1920s. On the other hand, the struggles of the two countries to piece their economies up, brought new pursuits together. The Soviet Union started to give up running its foreign trade with joint-stock incorporations. Hence, abiding with the foreign trade monopoly, companies like Arkos and Russoturk will turn into Soviet Trade Agency. In the emerging conditions of the mid-1920s Turkey called on countries that had not yet signed a trade agreement with herself in order to initiate agreement negotiations. The Soviet Union, on the other hand, was willing to impose its trade institutions on other countries as the NEP was coming to end Daha fazlası Daha az

Küresel Sistem ve Korona Virüs Salgını: Yerelleşen Küreselleşme

SUAT DÖNMEZ

Makale | 2021 | Transnational Press London

Dünyanın son dönemde karşılaştığı en büyük salgın olan Korona virüs salgını küresel sistemin geleceği üzerinde etkiler doğuracak boyutlara ulaşmıştır. Salgının içinde bulunduğumuz dönem itibariyle bir yıldan fazla süredir bütün dünyayı etkiliyor olması ve yakın vadede de süreceğinin beklenmesi bu etkiyi güçlendiren bir faktör olmuştur. Bu salgın zaten son derecede tartışmalı bir konu olan küreselleşme olgusunun önümüzdeki dönemde alacağı şekil ve bu kapsamda uluslararası sistemin yapısı üzerinde ciddi spekülasyonların doğmasına vesile olmuştur. Özellikle salgının ilk safhalarında devletlerin salgına karşı takındıkları tek yanlı tutu . . .m ve davranışlar (sınırların kapatılması, uluslararası ticarete konan kısıtlamalar, aşı milliyetçiliği, seyahat yasakları, otoriterleşme eğilimleri vb.) küreselleşme yanlıları ile karşıtları arasındaki tartışmaları yeniden alevlendirmiştir. Bir tarafta küreselleşme karşıtları bu salgınla birlikte küreselleşme olgusunun artık beklendiği şekilde devam etmeyeceği ve devletlerin bir anlamda içe kaplı ve kendine yeterli olmak şeklinde politikalar izleyerek küreselleşmeye ciddi anlamda ket vuracakları beklentisi doğduğunu savunmaya girişmiştir. Diğer yanda küreselleşme yanlıları ise bu salgında da görüldüğü gibi artık dünyanın tamamen küreselleşme etkisiyle iç içe geçmiş bir görünüm arz ettiği, küreselleşmenin artık dönülmez bir yola girdiği ve salgında karşılaşılan güçlükler nedeniyle aslında uluslararası toplumun daha çok iş birliği yapmak zorunda olduğunu savunmaya başlamıştır. Ancak buradan çıkan sonuç alana yönelik tartışmaların yakın gelecekte bu iki görüş taraftarları arasında geçeceğidir. Bu kapsamda uluslararası örgütlerin yapısı ve gelecekteki alacakları roller de bu tartışmalar çerçevesinde belirlenecektir. Bütün bu tartışmalardan sonra her iki yaklaşımın da arasında bir orta yol ortaya çıkması da olasıdır. Küreselleşme sürerken yerel değerleri (kimlik, kültür vb.) korunması isteyen kesimler zaten mevcuttu ve bu gelişmeler bizi küreselleşmenin yerelleşmesine doğru götürebilir. Küreselleşme potasında eriyerek homojenleşme riskinin ortadan kalkmasıyla da ‘yerelleşen bir küreselleşme’ akımı şeklinde ifade edilebilecek bir döneme girmek mümkün olabilir Daha fazlası Daha az

Does the group membership shape evaluations on other drivers? The role of symbolic cues in traffic

Burcu Tekes | Uygar Erkus | Timo Lajunen

Makale | 2019 | ELSEVIER SCI LTD

The present study investigated the effects of group membership on drivers' evaluations of themselves and other drivers. An online survey was completed by 144 university students. As measurement, mini Driver Behavior Questionnaire (DBQ) with the addition of three aggressive violation items of the original DBQ the Positive Driver Behavior Scale, and an adjective list were used. Participants assessed their own driving behavior as well as three different driver identities represented by three sets of car photographs. In-group (the university) identity, out-group (politically provocative) identity and no identity (control) were represent . . .ed to participants by use of different car stickers and accessories. As our hypotheses suggested, the participants made the highest evaluations for their own driving behavior, while making the lowest evaluations for the out-group in both measures. Additionally, participants evaluated their in-group members' driving behaviors more favorable than other identities. Results were discussed in terms of social identity theory. (C) 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved Daha fazlası Daha az

İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi ve İnovasyon Denetimine Yönelik Uygulama

FATMA ALTUNTAŞ

Makale | 2022 | Beta Dergi

ÖZ Amaç: Bu çalışmada, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmada inovasyon denetimi uygulaması yapmak ve firmanın inovasyon stratejilerini belirlenmesine katkı sunmak amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, firma çalışanlarına yüz yüze görüşme yoluyla inovasyon denetimine yönelik bir anket çalışması yürütülmüştür. İkinci aşamada ise bir beyin fırtınası yapılarak her ürün grubu için olası inovasyon stratejileri belirlenmiştir. Bulgular: Kullanılan inovasyon olgunluk modeline göre firma 2.düzey yapılandırılmış bir firmadır. Bununla birlikte, firmadaki birçok ürün grubu için izlenmes . . .i gereken olası inovasyon stratejisi, taklitçi strateji olarak belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Çalışmanın sonuçları firmanın kurumsal inovasyon sisteminin kurulmasına destek olacağı değerlendirilmektedir. Özgün Değer: Bu çalışmada gerçekleştirilen uygulama gerçek bir vaka çalışmasıdır. Literatürde sınırlı sayıda bulunan gerçek vaka sayısını zenginleştirmektedir. Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms