Filtreler
Filtreler
Bulunan: 259 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [8]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Yılı [9]
Yayıncı [20]
Dil [5]
Dergi [19]
Eski Mısır tapınak ve piramitlerinin beden-mekân ilişki bağlamında fetiş nesnesine dönüşmesi

BERKAY BEKTÜRK

Makale | 2021 | International Design and Art Journal3 ( 2 ) , pp.258 - 271

Eski Mısır medeniyetinden günümüze ulaşan, anıt niteliğinde birçok eser gerek yapım tekniği gerekse yapılış amaçlarındaki gizemlerden dolayı geçmişten bugüne insanlar için merak konusu olmaya devam etmekte, çeşitli bilimsel platformlarda tartışılmaktadır. Mısır’da farklı dönemlerde ve boyutlarda inşa edilmiş çok sayıda tapınak ve piramit olduğu bilinmektedir. Bunlardan en bilinenleri arasında ibadet mekânı olarak tanrılara atfedilen Ebu Simbel ve Karnak tapınakları, piramit kurguları arasında ise Kahire’nin Giza bölgesinde yer alan piramit üçlemesi örnek gösterilebilir. Bu yapılar merkezinde biçimlenen araştırma makalesi, ele alınan . . . mekânların görünen işlevlerinin dışında, ithaf edildikleri firavunlar için benliklerinden parçalar barındıran daha kutsal alanlar haline gelişinin anlatımına odaklanmaktadır. Manevi eksiklikleri doğrultusunda maddi arayışlar içerisinde olan bedenin, ilişki içerisinde olduğu mekânı nasıl fetiş nesnesine dönüştürebildiğini veriler doğrultusunda açıklamalar ile ortaya koymaya çalışmaktadır. Ayrıca bu araştırma, bahsedilen mekânların, kendilerine atfedilen kimlikler doğrultusunda hangi işlevlerde kullanıldığını, nasıl tanımlandığını ve bu tanımların yine mekânın kullanıcıları doğrultusunda nasıl başkalaşabileceğini kapsamaktadır. Araştırmada ilgili kavramları içeren, birçok farklı amaca hizmet ettiği öngörülen tapınak ve piramit yapıları ile bu yapıların barındırdığı kutsal nesnenin anlatımından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda değerlendirilen kutsal yapıların inşa ediliş amaçlarındaki dini işlevlerin dışında atfedilen sahiplerinin benliklerini yücelten, manevi eksikliklerini tamamlayan ve tanımlayan bir yönünün de olduğu bulgularına ulaşılmıştır Daha fazlası Daha az

Transcranial direct current stimulation combined with cognitive training improves decision making and executive functions in opioid use disorder: a triple-blind sham-controlled pilot study

GÖZDE AKKAYA

Makale | 2023 | Journal of Addictive Diseases , pp.1 - 12

Background: Opioid use disorder (OUD) is a chronic disorder with a considerable amount of morbidity and mortality. Despite remarkable improvement achieved by maintenance programs, an array of treatment goals were still unmet. Mounting evidence suggests that transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) improves decision making and cognitive functions in addictive disorders. tDCS paired with a decision making task was depicted to diminish impulsivity as well. Objectives: The present study aimed to assess the effect of tDCS combined with cognitive training (CT) in OUD for the first time. Methods: In this triple-blind randomized sham- . . .controlled pilot study, 38 individuals with OUD from the Buprenorphine-Naloxone Maintenance Therapy program were administered 20-minutes of 2mA active/sham tDCS over the dorsolateral prefrontal cortex with concomitant cognitive training. A selected test battery evaluating decision making under risk and ambiguity as well as executive functions, verbal fluency and working memory was utilized before and after the intervention. Results: Greater improvements were observed in decision making under ambiguity (p=0.016), set shifting ability and alternating fluency while no improvements were observed in decision making under risk in the active group, compared to sham. Conclusions: Deficits of decision making and executive functions have a pivotal role in the perpetuation and the relapse of the OUD. Alleviation of these impairments brought tDCS/ CT forth as an expedient neuroscientifically-grounded treatment option that merits further exploration in OUD, Trial registration: NCT05568251 Daha fazlası Daha az

CIRCULAR START-UPS IN TURKEY: AN EXPLORATORY STUDY

Özlem KUNDAY

Makale | 2023 | International Journal of Management Economics and Business Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi19 ( 2 ) , pp.217 - 242

increasing. Such a transition can be made possible through the conversion of existing business models as well as the introduction of new, circular ones. When it comes to application, circular business models can be adopted by both existing companies and start-ups. Among these two, academic research has traditionally focused more on existing companies. Therefore, more studies are needed on circular economy related activities of start-ups. As an exploratory study, this research analyses circularity strategies and circular business models used by start-ups within Turkey. The analysis is based on the data collected from 47 companies. As . . . a result, we found that most frequently used circularity strategy by circular start-ups in Turkey is Recycling, followed by Rethinking. As for circular business models used by these companies, we observed that Next Life- Extending Resource Value and Collaborative Consumption- Sharing Platform models are the most popular ones. In addition, we suggest that circular start-ups in Turkey can be categorised under five categories:1) Recycling Companies, 2) Sharing Based Endeavours, 3) Recycled Material Users, 4) Second-Hand Product Marketplaces, 5) Waste Management Platforms. modeline geçiş yapmaları ihtiyacı artmaktadır. Bu yönde bir dönüşüm mevcut iş yapış biçimlerinin değişmesiyle olduğu kadar, yepyeni iş modellerinin kullanılmaya başlamasıyla da mümkün olacaktır. Uygulamada, döngüsel ekonomi anlayışıyla uyumlu bu yeni iş modellerinin hem mevcutta kurulu olan, hem de yeni kurulmuş işletmeler tarafından hayata geçirildiği görülmektedir. Bununla beraber, akademik çalışmalar çoğunlukla kurulu şirketlerin uygulamalarına odaklanagelmiştir. Bu yüzden yeni kurulan işletmelerin döngüsel uygulamalarının daha fazla incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktadan hareketle keşifsel bir çalışma olarak tasarlanan bu araştırma Türkiye’deki yeni kurulan şirketlerin döngüsel stratejilerine ve iş modellerine odaklanmıştır. Araştırma kapsamında 47 firma mercek altına alınarak incelenmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de yeni kurulan döngüsel işletmelerin en çok Geri Dönüşüm stratejisini uyguladıkları görülmüştür. Bunu Yeniden Ele Alma stratejisi takip etmektedir. Bu şirketlerce uygulanan iş modellerine bakıldığında, en çok Ürünün Sonraki Hayatı- Kaynak Değerini Uzatmak ve Paylaşım Platformu iş modellerinin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki döngüsel işletmeler şu beş kategori altında toplanmaktadır: 1) Geri Dönüşüm Şirketleri, 2) Paylaşım Temelli Girişimler, 3) Geri Dönüştürülmüş Malzeme Kullanan Girişimler, 4) İkinci-el Pazaryeri Uygulamaları, 5) Atık Yönetim Platformları Daha fazlası Daha az

Alternative modernities and epistemic struggles for recognition in Turkish media: deconstructing Eurocentrism?

Elif Gençkal Eroler

Makale | 2023 | Third World Quarterly , pp.1 - 19

The concept of modernity and its association with the West and secu-larism is being challenged with the rise of religious movements in the age of globalisation. This provides a fertile ground for alternative moder-nities, disconnected from the West and secularism, to surface. This paper provides a theoretical explanation for the emergence of alternative modernities by drawing on insights from epistemic injustice and rec-ognition theory, through an analysis of Turkish media outlets. Turkey serves as an illustrative case to examine the emergence of alternative modernities due to its long-standing tradition of incorporating Western mod . . .ernity and its complex liminal identity between the boundaries of the East and the West. This paper argues that the period from 2005 to 2020 presented a window of opportunity for an alternative modernities paradigm to engage in epistemic struggles for recognition, supported by the ideological context of the Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi or AKP) government. This period paved the way for questioning the superiority and uniqueness of Western modernity. However, it also indicates the birth of a new form of epistemic injustice as counter-narratives defending the superiority of Islamic civilisation emerged, seeking to establish epistemic hegemony for Islam and its association with modernity Daha fazlası Daha az

Validation of the Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT) questionnaire for adults

ASLI ENEZ DARÇIN

Makale | 2022 | JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 326 , pp.249 - 261

Background: The Collaborative Outcome study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT; www.coh-fit.com) is an anonymous and global online survey measuring health and functioning during the COVID-19 pandemic. The aim of this study was to test concurrently the validity of COH-FIT items and the internal validity of the co-primary outcome, a composite psychopathology “P-score”. Methods: The COH-FIT survey has been translated into 30 languages (two blind forward-translations, consensus, one independent English back-translation, final harmonization). To measure mental health, 1–4 items (“COH-FIT items”) were extracted from . . . validated questionnaires (e.g. Patient Health Questionnaire 9). COH-FIT items measured anxiety, depressive, post-traumatic, obsessive-compulsive, bipolar and psychotic symptoms, as well as stress, sleep and concentration. COH-FIT Items which correlated r ≥ 0.5 with validated companion questionnaires, were initially retained. A P-score factor structure was then identified from these items using exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analyses (CFA) on data split into training and validation sets. Consistency of results across languages, gender and age was assessed. Results: From >150,000 adult responses by May 6th, 2022, a subset of 22,456 completed both COH-FIT items and validated questionnaires. Concurrent validity was consistently demonstrated across different languages for COHFIT items. CFA confirmed EFA results of five first-order factors (anxiety, depression, post-traumatic, psychotic, psychophysiologic symptoms) and revealed a single second-order factor P-score, with high internal reliability (ω = 0.95). Factor structure was consistent across age and sex. Conclusions: COH-FIT is a valid instrument to globally measure mental health during infection times. The P-score is a valid measure of multidimensional mental health. Daha fazlası Daha az

Colon Disease Diagnosis with Convolutional Neural Network and Grasshopper Optimization Algorithm

Javad Rahebi

Makale | 2023 | DIAGNOSTICS 13 ( 10 ) , pp.1 - 14

This paper presents a robust colon cancer diagnosis method based on the feature selection method. The proposed method for colon disease diagnosis can be divided into three steps. In the first step, the images’ features were extracted based on the convolutional neural network. Squeezenet, Resnet-50, AlexNet, and GoogleNet were used for the convolutional neural network. The extracted features are huge, and the number of features cannot be appropriate for training the system. For this reason, the metaheuristic method is used in the second step to reduce the number of features. This research uses the grasshopper optimization algorithm t . . .o select the best features from the feature data. Finally, using machine learning methods, colon disease diagnosis was found to be accurate and successful. Two classification methods are applied for the evaluation of the proposed method. These methods include the decision tree and the support vector machine. The sensitivity, specificity, accuracy, and F1Score have been used to evaluate the proposed method. For Squeezenet based on the support vector machine, we obtained results of 99.34%, 99.41%, 99.12%, 98.91% and 98.94% for sensitivity, specificity, accuracy, precision, and F1Score, respectively. In the end, we compared the suggested recognition method’s performance to the performances of other methods, including 9-layer CNN, random forest, 7-layer CNN, and DropBlock. We demonstrated that our solution outperformed the others Daha fazlası Daha az

Radiomics method in the differential diagnosis of diabetic foot osteomyelitis and charcot neuroarthropathy

Gökalp Tulum

Makale | 2023 | The British journal of radiology , pp.1 - 11

Objectives: Our study used a radiomics method to differentiate bone marrow signal abnormality (BMSA) between Charcot neuroarthropathy (CN) and osteomyelitis (OM). Materials and Method: The records of 166 patients with diabetic foot suspected CN or OM between January 2020 and March 2022 were retrospectively examined. A total of 41 patients with BMSA on MRI were included in this study. The diagnosis of OM was confirmed histologically in 24 of 41 patients. We clinically followed 17 patients as CN with laboratory tests. We also included 29 nondiabetic patients with traumatic (TR) BMSA on MRI as the third group. Contours of all BMSA on T . . .1 and T2-weighted images in three patient groups were segmented semi-automatically on ManSeg (v.2.7d). The T1 and T2 features of three groups in radiomics were statistically evaluated. We applied multi-class classification (MCC) and binary-class classification (BCC) methodology to compare classification results. Results: For MCC, the accuracy of Multi-Layer Perceptron (MLP) was 76.92% and 84.38% for T1 and T2, respectively. According to BCC, for CN, OM and TR BMSA, the sensitivity of MLP is 74%, 89.23%, and 76.19% for T1, and 90.57%, 85.92%, 86.81% for T2, respectively. For CN, OM, and TR BMSA, the specificity of MLP is 89.16%, 87.57%, and 90.72% for T1 and 93.55%, 89.94%, and 90.48% for T2 images, respectively. Conclusion: In the diabetic foot, the radiomics method can differentiate the BMSA of CN and OM with high accuracy. Advances in knowledge: The radiomics method can differentiate the BMSA of CN and OM with high accuracy Daha fazlası Daha az

Fishier mantis optimiser: a swarm intelligence algorithm for clustering images of COVID-19 pandemic

Javad Rahebi

Makale | 2023 | International Journal of Nanotechnology20 ( 1-4 ) , pp.25 - 45

In this study, an automated segmentation method is used to increase the speed of diagnosis and reduce the segmentation error of CT scans of the lung. In the proposed technique, the fishier mantis optimiser (FMO) algorithm is modelling and formulated based on the intelligent behaviour of mantis insects for hunting to create an intelligent algorithm for image segmentation. In the second phase of the proposed method, the proposed algorithm is used to cluster scanned image images of COVID-19 patients. Implementation of the proposed technique on CT scan images of patients shows that the similarity index of the proposed method is 98.36%, . . . accuracy is 98.45%, and sensitivity is 98.37%. The proposed algorithm is more accurate in diagnosing COVID-19 patients than the falcon algorithm, the spotted hyena optimiser (SHO), the Grasshopper optimisation algorithm (GOA), the grey wolf optimisation algorithm (GWO), and the black widow optimisation algorithm (BWO) Daha fazlası Daha az

A memetic animal migration optimizer for multimodal optimization

Taymaz Rahkar Farshi

Makale | 2021 | SPRINGER HEIDELBERG

Unimodal optimization algorithms can find only one global optimum solution, while multimodal ones have the ability to detect all/most existing local/global optima in the problem space. Many practical scientific and engineering optimization problems have multiple optima to be located. There are a considerable number of optimization approaches in the literature to address the unimodal problems. Although multimodal optimization methods have not been studied as much as the unimodal ones, they have attracted an enormous amount of attention recently. However, most of them suffer from a common niching parameter problem. The main difficulty . . . faced by existing approaches is determining the proper niching radius. Determining the appropriate radius of the niche requires prior knowledge of the problem space. This paper proposes a novel multimodal optimization scheme that does not face the dilemma of having prior knowledge of the problem space as it does not require the niching parameter to be determined in advance. This scheme is the extended version of the unimodal animal migration optimization (AMO) algorithm that has the capability of taking advantage of finding multiple solutions. Like other multimodal optimization approaches, the proposed MAMO requires specific modifications to make it possible to locate multiple optima. The local neighborhood policy is modified to adapt the multimodal search by utilizing Coulomb's law. Also, Coulomb's law is also applied to decide the movement direction of the individuals. Hence, instead of moving an individual toward the two randomly chosen individuals, it moves toward the near and good enough two neighborhoods. Additionally, a further local search step is performed to improve the exploitation. To investigate the performance of the MAMO, the comparisons are conducted with five existing multi-modal optimization algorithms on nine benchmarks of the CEC 2013 competition. The experimental results reveal that the MAMO performs success in locating all or most of the local/global optima and outperforms other compared methods. Note that the source codes of the proposed MAMO algorithm are publicly available at Daha fazlası Daha az

Relationship between cognitive appraisal and coping style following acute stress among male and female Turkish athletes

Mark H. Anshel | Toto Sutarso | Didem Sozen

Makale | 2012 | International Journal of Sport and Exercise Psychology ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD

The purpose of this study was to examine the relationships between factors of two constructs, cognitive appraisal and coping style among Turkish athletes. Turkish athletes (N 325) completed a two-part inventory called the coping style in sport survey (CSSS), which consisted of the athletes' appraisal of a stressful event and how they coped with this stressor. Theory-driven categories of appraisal and coping style were generated from the CSSS. Appraisals were labeled rumination, self-blame, and confidence, while coping styles were aggressiveness, discounting, and distraction. Results of confirmatory factor analyses (CFA) and structur . . .al equation models (SEM) indicated that the correlations among factors of appraisal and coping style were significant, as were the use of different appraisals and coping styles between genders. The results of this study lend credence to the relationship between cognitive appraisal and coping style among adult male and female competitive athletes Daha fazlası Daha az

TÜRK CANLANDIRMA SİNEMASINDA TEMSİL EDİLEN TEMEL İNSANİ DEĞERLER

ZEYNEP ÖZGE KALYONCU

Makale | 2019 | Turkish Studies - Social Sciences

Canlandırma sinema filmleri her yaştan izleyicinin ilgisiniçekmekte olup, ülkemizde de hızla gelişmektedir. Değerler üzerineyapılan çalışmalar ise; her dönemde beşeri bilimlerin konusu olmuştur.Bu nedenle; Türk canlandırma sinema filmlerinde temsil edilen temelinsani değerlerin tespitine yönelik olarak bu çalışma gerçekleştirilmiştir.Değerlerin sınıflandırılmasına yönelik olarak Schwartz DeğerlerÖlçeği’nin (1992), Schwartz ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilmişhali olan 19 değer tipi modeli çalışmada kullanılmıştır. Yapılanaraştırmada nitel araştırma geleneğine dayalı bir kültür analizi deseniçerçevesinde betimsel analiz yön . . .temi kullanılmıştır. Çalışmanınverilerinin toplanması sürecinde doküman incelemesi yöntemikullanılarak canlandırma sinema filmleri ele alınmıştır. Çalışmanınevrenini oluşturan Türk canlandırma sineması filmleri, örneklem seçimidoğrultusunda beş filmle sınırlandırılmış ve en çok izleyiciye ulaşan“Kötü Kedi Şerafettin” (2016), “RGG Ayas” (2013), “Canım KardeşimBenim, Uzaylılar mı Gelmiş?” (2016), “Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu”(2014) ve “Uzay Kuvvetleri 2911” (2014) filmleri incelenmiştir.Yapılan çalışma doğrultusunda, modelde sosyal çevredekigüvenliğin etkisini değerlendiren kaygıdan bağımsız öz gelişim/kaygıgiderici öz koruma hiyerarşisinde, %57,6 kaygıdan bağımsız öz gelişiminyer aldığı görülürken, %42,4 kaygı giderici öz koruma canlandırmafilmlerde yer almıştır. İhtiyaçların kaynaklarına tespitine yönelik olarakmodelin ikinci halkasında yer alan değerler gruplarının dağılımının ise;kişisel odak %68,2 iken sosyal odak %31,8 olduğu tespit edilmiştir. Son halkayı oluşturan; yeniliğe açıklık/muhafazacılık ile öz aşkınlık/özgenişletim değer grupları üzerine yapılan analiz doğrultusunda; yeniliğeaçıklık %30,7/muhafazacılık %28,2 iken; öz aşkınlık %26,5/özgenişletim %14,6 olduğu tespit edilmiştir. Türk canlandırma sinemafilmlerinde işlenen değer tiplerinin sıklıklarına bakılacak olunursa enyoğun olarak işlenen ilk üç değer tipleri sırasıyla; geleneksellik %12,1,yardımseverlik-önemseme %9,7, özerklik-düşünce %9,2’dir. An az temsiledilen üç değer tipinin ise; başarı %1,2, tevazu %0,9 ve itibar %0,8olduğu tespit edilmişti Daha fazlası Daha az

Some New Results on Bicomplex Bernstein Polynomials

Seda Karateke | Cigdem Atakut | Oezge Ozalp Guller | Carlo Cattani

Makale | 2021 | MDPI

The aim of this work is to consider bicomplex Bernstein polynomials attached to analytic functions on a compact C2-disk and to present some approximation properties extending known approximation results for the complex Bernstein polynomials. Furthermore, we obtain and present quantitative estimate inequalities and the Voronovskaja-type result for analytic functions by bicomplex Bernstein polynomials.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms