Filtreler
Filtreler
Bulunan: 270 Adet 0.002 sn
Koleksiyon [8]
Tam Metin [2]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Yılı [9]
Yayıncı [20]
Dil [5]
Dergi [19]
Some New Results on Bicomplex Bernstein Polynomials

Seda Karateke | Cigdem Atakut | Oezge Ozalp Guller | Carlo Cattani

Makale | 2021 | MDPI

The aim of this work is to consider bicomplex Bernstein polynomials attached to analytic functions on a compact C2-disk and to present some approximation properties extending known approximation results for the complex Bernstein polynomials. Furthermore, we obtain and present quantitative estimate inequalities and the Voronovskaja-type result for analytic functions by bicomplex Bernstein polynomials.

A multi-modal bacterial foraging optimization algorithm

Taymaz Rahkar Farshi | Mohanna Orujpour

Makale | 2021 | SPRINGER HEIDELBERG

In recent years, multi-modal optimization algorithms have attracted considerable attention, largely because many real-world problems have more than one solution. Multi-modal optimization algorithms are able to find multiple local/global optima (solutions), while unimodal optimization algorithms only find a single global optimum (solution) among the set of the solutions. Niche-based multi-modal optimization approaches have been widely used for solving multi-modal problems. These methods require a predefined niching parameter but estimating the proper value of the niching parameter is challenging without having prior knowledge of the . . .problem space. In this paper, a novel multi-modal optimization algorithm is proposed by extending the unimodal bacterial foraging optimization algorithm. The proposed multi-odal bacterial foraging optimization (MBFO) scheme does not require any additional parameter, including the niching parameter, to be determined in advance. Furthermore, the complexity of this new algorithm is less than its unimodal form because the elimination-dispersal step is excluded, as is any other phase, like a clustering or local search algorithm. The algorithm is compared with six multi-modal optimization algorithms on nine commonly used multi-modal benchmark functions. The experimental results demonstrate that the MBFO algorithm is useful in solving multi-modal optimization problems and outperforms other methods Daha fazlası Daha az

DİJİTAL ÇAĞIN EVRENSEL İLETİŞİM KODU: EMOJİLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

RAMAZAN BİLGE

Makale | 2021 | İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

İletişim; yaşamını sürdürebilmesi, sosyalleşebilmesi, bilgilerini aktarabilmesi gibi nedenlerden ötürü insanoğlu için her zaman önem arz etmiştir. Bu bağlamda insanlardaki iletişim kurma arzusu, tarih boyunca belirli dönüşümlerden geçerek devam etmiş, etkileşimin yoğun olarak yaşandığı günümüz küresel dünyasında ise giderek daha da artmıştır. Özellikle günümüzün iletişim kurma pratiklerini derinden etkileyen sosyal medya platformlarıyla birlikte gittikçe büyüyen “online kitle”, dil ve kültürel farklılıkları ortadan kaldıran ve herkesin kolaylıkla etkileşimde bulunabileceği ortak bir iletişim kurma arayışına girmiş ve emoji adı veril . . .en sanal göstergelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformları ile popüler hale gelen emojiler, yeni medyanın oluşturduğu dilin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş ve bilim çevrelerinin de merceği altına girmiştir. Bu çalışmada dijital dünyayla yakından ilgilenen yeni kuşaklar göz önünde bulundurularak, üniversite öğrencilerinin dijital ortamda gerçekleştirdikleri iletişim sürecinde emoji kullanıma karşı tutum ve algılarının saptanması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, sosyal bilimler alanında çalışanların sıklıkla başvurduğu veri toplama araçlarından biri olan anket tekniği tercih edilmiş ve nicel araştırma yapılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu oluşturan 372 katılımcıdan elde edilen veriler, SPSS programı ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda oluşturulan hipotezler ise, Bağımsız Örneklem T-Testi, Tek Yönlü Anova Analizi, Doğrusal Regresyon Testi ve Pearson Korelasyon Testi gibi uygun istatistiksel yöntemler ile test edilmiş ve elde edilen bulgular bağlamında yorumlanmıştır. Ulaşılan bulgular, dijital ortamda gerçekleşen iletişim sürecinde emojilerden faydalanıldığını ancak sağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesi noktasında yalnızca emoji kullanımının yeterli olmadığını göstermiştir. Ayrıca katılımcıların demografik değişkenleri dikkate alınarak, emoji kullanımının yaş, cinsiyet ve eğitim durumlarına göre değişiklik gösterip göstermediği ilgili analiz yöntemleriyle bulgulanmış ve yorumlanmıştır. Daha fazlası Daha az

Digital Media in Sports Organizations: The Mediator Role of Social Media Addiction in FoMO and Compulsive Online Shopping

Ayşe Demir

Makale | 2021 | Journal of Educational Issues

The impact of communication on individuals and the masses is undeniable. Now, every domain of daily life is influenced by the power of communication thanks to developing technology. The present study aimed to explore the relationship between fear of missing out (FoMO) and compulsive online shopping and investigate the mediator role of social media addiction on this relationship. The sample consisted of randomly selected 205 sports volunteers, 77 females (37.6%) and 128 males (62.4%), taking part in the 16th NKolay Istanbul Half Marathon on April 4, 2021. We collected the data using the “Fear of Missing Out” scale (FoMOS) consisting . . .of 10 items within a subscale, the “Social Media Addiction” scale (SMAS) composed of 20 items within two subscales, and the “Compulsive Online Shopping” scale (COSS) consisting of 28 items within five subscales. We sought answers for seven hypotheses in the study employing a correlational design. The results confirmed our three hypotheses, partially confirmed two hypotheses, rejected the other two hypotheses. We determined that the SMAS were positively correlated with the FoMOS and the COSS. In addition, the FoMOS was positively correlated with the COSS. On the other hand, we concluded that social media addiction partially mediated the relationship between fear of missing out (FoMO) and compulsive online shopping among our participants. While virtual communication had a mediating effect on this relationship, it was not the case for virtual tolerance Daha fazlası Daha az

Multilevel image thresholding with multimodal optimization

Taymaz Rahkar Farshi | Recep Demirci

Makale | 2021 | SPRINGER

Thresholding method is one of the most popular approaches for image segmentation where an objective function is defined in terms of threshold numbers and their locations in a histogram. If only a single threshold is considered, a segmented image with two classes is achieved. On the other hand, multiple classes in the output image are created with multilevel thresholding. Otsu and Kapur's procedures have been conventional steps for defining objective functions. Nevertheless, the fundamental problem with thresholding techniques is the determination of threshold numbers, which must be selected by the user. In that respect, thresholding . . . methods with both techniques are user-dependent, and may not be practical for real-time image processing applications. In this study, a novel thresholding algorithm without any objective function has been proposed. Histogram curve was considered as an objective function. The peaks and valley in histogram have been detected by means of multimodal particle swarm optimization algorithms. Accordingly, valleys between two peaks have been assigned as thresholds. Consequently, the developed scheme does not need any user intervention and finds the number of thresholds automatically. Furthermore, computation time is independent of the number of thresholds, whereas computation time in Otsu and Kapur procedures depends on the number of thresholds Daha fazlası Daha az

Recent trends, applications and technological evaluation of protective textile with patent analysis

FATMA ALTUNTAŞ

Makale | 2023 | KYBERNETES

Purpose – The textile sector is one of the sectors where competition is intense and requires the production of high-value-added products. This study aims to conduct patent analysis to find the technology status, recent trends, applications and technological evaluations of protective textile technologies in practice. Design/methodology/approach – More than 36,840 patent documents related to protective textile technologies are available for researchers, patent examiners and patent researchers. Patent analysis is conducted to report the technology status, recent trends and applications of protective textile technologies. This analysis . . .provides insights into the possible future directions of protective textile technologies in practice. Additionally, association rule mining (ARM) is performed to find the hidden patterns among protective textile technologies. Findings – The development of protective textile technologies is revealed by the technology evaluation in this study. In addition, the sub-technology classes affecting protective textile technologies are examined using the cooperative patent classification (CPC) codes of the patent documents. Technology status and recent trends of protective textile technologies are provided in detail. The results of this study show that (1) protective textile technologies are constantly being developed, (2) the working areas of medical protective textiles are increasing, (3) there are frequent studies on fabric structures for saving lives within the framework of human needs and (4) there are four technology classes, namely A41D, Y10T, B32B and A62B impacting the other technology classes related to textile technologies such as D10B, Y10T, F41H, A62D, D04H, Y10S and D10B. Originality/value – To have a competitive advantage in the marketplace, evaluation of textile technologies is critical in developing “functionalized” and “technologized” textile products. In particular, evaluating technologies in developing protective textile products is extremely important to meet customer demands and present competitive products in the market. Examining these patents for technology developers, decisionmakers and policymakers is an urgent and necessary job. However, studies examining the development of protective textile technologies with patent analysis are very limited in the literature. To fill this gap, technology status, recent trends and applications of protective textile technologies are reported based on patent analysis and ARM in this study Daha fazlası Daha az

THE USE OF EPISTOLARITY FOR DOCUMENTING THE PAST IN FILMS FROM TURKEY

SELİME BÜYÜKGÖZE

Makale | 2019 | sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi

This article focuses on the epistolary form in unconventional films from Turkeypreoccupied with a traumatic past. The formal approach to epistolarity dependson Hamid Naficy’s (2001) description of accented style. The epistles in selectedfilms are categorized according to medium and are analyzed as formal and asnarrative elements. Epistolarity is discussed as one of the prominent strategiesfor engaging with the past, and its function as documentation of the past is understood in terms of Marianne Hirsh’s (2008) conceptualization of postmemory.

TÜRK SİNEMASINDA KURGU BİÇİMLERİYLE ÖNE ÇIKAN İKİ FİLM: NOKTA VE SEN AYDINLATIRSIN GECEYİ

CEM YILDIRIM

Makale | 2019 | Manas Journal of Social Studies

Sinema filmleri arasındaki biçimsel farklılıklar, belirli uzlaşımlar çerçevesinde oluşur ve bu farklılıkları belirleyen en önemli unsur "kurgudur". Tecimsel popüler filmler, biçimsel olarak seyircinin aşina olduğu klasik devamlılık kurgusunun uzlaşımlarını kullanırlar. Klasik devamlılık kurgusu, klasik anlatı sinemasının 20. yüzyıl boyunca ve günümüze kadar kullanmış olduğu bir takım egemen biçimsel teknikler olarak tanımlanır. Bu tarz, en temel hedefini gerçekleştirebilmek için bir takım belirli kurgu prensiplerine dayanır. Bu hedef, seyircinin bir film seyretme eylemi içerisinde olduğunu unutarak aslında gerçekten olan bir şeye ta . . .nık olduğuna inanmasını sağlamaktır. Popüler Türk sinema filmlerinde de bu uzlaşımlar sürdürülmektedir. Buna karşın tecimsel sinemanın dışında kalan ve tartışmalı bir biçimde genellikle sanat filmi olarak nitelenen filmler ise, çoğunlukla klasik biçimin uzlaşımlarından kaçınarak, çağdaş festival filmleriyle ilişkilendirilen ve uzun çekimlere dayalı, düşük tempolu ve dolayısıyla kurgunun minimal bir şekilde kullanıldığı bir estetikle şekillenen bir biçime sahip olma eğilimindedirler. Ancak Nokta (2008) ve Sen Aydınlatırsın Geceyi (2009) filmlerinde kullanılan kurgu biçimleri bütün bu biçimsel konvansiyonlardan farklılık göstermektedir. Bu nedenle bu iki film Türk Sineması’nın biçimsel olarak öne çıkan örnekleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Nokta ve Sen Aydınlatırsın Geceyi filmlerinin belirli çekim dizileri "çekim-çekim çözümleme" yöntemiyle çözümlenerek, iki filmin de biçimsel farklılıkları ortaya konulmuştur Daha fazlası Daha az

ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN KURUMLARINDA UYGULANMAKTA OLAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİNE DUYDUKLARI MEMNUNİYET VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

Sinem Canol

Makale | 2017 | Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi

İnsan kaynakları fonksiyonlarının en önemli unsuru olan performans değerlendirmenin bireyi ve örgütü ortak amaç ve hedefler doğrultusunda birleştirmesi nedeniyle etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. Performans değerlendirme uygulamaları küreselleşme ile birlikte önem kazanarak özel sektörde uygulanma alanı artmaya başlamıştır. Sağlık sektöründe uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemleri kurumlara göre farklılıklar göstermektedir. Özel sektörde uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi günümüz İnsan Kaynakları uygulamalarına uygun düşmektedir .Sağlık sektöründe performans değerlendirme . . . çıktılarının en çok etki ettiği grup ise sağlık personelidir. Sağlık personelinin uygulanmakta olan değerlendirme sistemlerine duydukları memnuniyet düzeyini analiz etmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın araştırma kısmında; Çakmak ve Biçer (2006)tarafından literatür taraması ile performans değerleme alanında daha önceden yapılmış çalışmaların bir incelemesi yapılarak oluşturulmuş anket formu kullanılmıştır. Anket olasılıklı örnekleme yöntemi ile özel sektörde faaliyet göstermekte olan hastanelerde çalışan sağlık personeline uygulanarak sonuçları SPSS’de yorumlanmıştır Daha fazlası Daha az

Grid connected photovoltaic system design an example application for İstanbul province

Vedat Esen

Makale | 2023 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY STUDIES8 ( 2 ) , pp.189 - 200

It is seen that the damage to the environment has increased with the use of fossil fuels around the world. It is known that studies continue to minimize the damage to the environment with alternative energy generation methods. Recently, it is seen that generating electrical energy using solar energy, known as clean energy, has an important place. With the developing semiconductor technologies, the use of photovoltaic systems is increasing day by day. The aim of this study is to estimate the amount of energy that will be produced by simulating and modeling the performance of PV (Photovoltaic) systems using PVsyst and PV*SOL programs . . .before the Photovoltaic systems are installed in the region. In the study, grid-connected roof system modeling was made in Bakırköy district of Istanbul province. In the modeling of the system, a total of 90 solar panels were placed on an area of 114.9 m2 , in East and West directions. In total, it is predicted that 17.1 kW of energy will be obtained when the system is used. In the system design, the avoided CO₂ emission is calculated as 8,856 kg/year and the amortization period is calculated as 7.2 years. When the programs are used, the analysis of the system is made before the implementation and it is seen that time and cost savings are achieved Daha fazlası Daha az

Reklam Aracı Olarak Sponsorluk

TAYFUN GÜVEN

Makale | 2020 | Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

Sponsorluk, bir kuruluşun ticari avantajlar edinmesi amacıyla bir aktiviteyi veya aktiviteyi gerçekleştiren kurumu maddi ya da manevi olarak destekleme işlemine denilmektedir. Sponsorlukta, sponsorluk yapan ve sponsor olunan iki tarafın olduğu söz konusudur. Bu kurumlar karşılıklı çıkar sağlama amacıyla hareket ederek hedeflerine ulaşma konusunda karşılıklı destek almaktadırlar. İletişim konusunda oldukça güçlü bir yapıya sahip olan sponsorluk, iş ilişkisi konusunda taraflardan birinin diğerine ticari avantajlar kazanmak için hak ve ortaklık perspektifinde finansal destek sağlama özelliği taşımaktadır. Özellikle reklam yasaklı sektö . . .rlerde oldukça önemli olan sponsorluk kavramı bu nedenle çalışmanın ana konusu olarak seçilmiştir. Bu bağlamda iki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde sponsorluğun amaçları, ikinci bölümünde ise sponsorluk türleri ele alınmıştır Daha fazlası Daha az

1927 THE TRADE AGREEMENT BETWEEN SOVIET UNION AND TURKEY: A MILESTONE IN ECONOMIC RELATIONSHIP?

ERDAL BİLGİÇ

Makale | 2021 | Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

This paper addresses the question of whether or not the trade agreement signed by Soviet Union and Turkey on March 11, 1927 was a milestone for fostering the foreign trade relations among the two countries. At that time Soviet laws included, the foreign trade administration must be monopolized by the state. However, in reality, it is difficult to push state monopolization on international trade especially when the commercial activities take place on foreign soil. Every independent state desires to protect the interests of its entrepreneurs and traders. However, when there is a structure like the Soviet Union that protects its foreig . . .n trade with state institutions that constitute a monopoly against entrepreneurs and traders, this requires a strong will to achieve. Another option is to ignore, avoid establishing trade relations, and deranging the settled system with the Soviet Union as the western countries did for a long time. In this context, the developing foreign trade relations among Turkey and the Soviet Union prospered due to goodwill and overpassing small problems by the bureaucrats of the two states until the second half of the 1920s. On the other hand, the struggles of the two countries to piece their economies up, brought new pursuits together. The Soviet Union started to give up running its foreign trade with joint-stock incorporations. Hence, abiding with the foreign trade monopoly, companies like Arkos and Russoturk will turn into Soviet Trade Agency. In the emerging conditions of the mid-1920s Turkey called on countries that had not yet signed a trade agreement with herself in order to initiate agreement negotiations. The Soviet Union, on the other hand, was willing to impose its trade institutions on other countries as the NEP was coming to end Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms