Filtreler
Filtreler
Bulunan: 400 Adet 0.026 sn
Tam Metin [2]
wosquality [4]
Tür [1]
Dil [2]
Dergi [50]
Erişime Açık

How Managers’ Green Transformational Leadership Affects a Firm’s Environmental Strategy, Green Innovation, and Performance: The Moderating Impact of Differentiation Strategy

Burcu Özgül

No prior literature has investigated the effect of managers’ green transformational leadership (GTL) on financial performance (FP). The current study introduces an original research framework with the aim of filling in this gap. This study introduces a completer analytical framework by considering the direct impacts of managers’ GTL on FP and the indirect impacts of managers’ GTL under the joint action of corporate environmental strategy (CES), green product innovation (GPT), and green process innovation (GPI). Furthermore, based on the question of how enterprises can earn profit from GPT, ana ...Daha fazlası

Erişime Açık

Soğuk Savaşın Simgesi Berlin Duvarı ve Sinemadaki Yansımaları

Cem Yıldırım

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından, dünya üzerinde ideolojik bir hakimiyet kurmayı hedefleyn iki süper güç olarak ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaşın en somut şekilde yaşandığı yer Almanya olmuştur. Berlin şehri, Doğu Almanya sınırları içerisinde kalmasına rağmen Batı bloğu ülkeleri ve Sovyetler arasında yapılan bir anlaşma gereği ikiye bölündü. Doğu Alman yönetimi, vatandaşlarının daha özgür ve refah bir yaşamın olduğu Batı Almanya’ya kaçışlarını önlemek amacıyla 13 Ağustos 1961'de Doğu Berlin’in etrafına Batı kısmına tüm geçişle ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Inside out, exploring residential spaces during COVID-19 lockdown from the perspective of architecture students

Paria Valizadeh

The new preventative measures that have emerged from the Coronavirus crisis brought about changes in different aspects of daily life. Some of these changes may have a significant impact on how the built environment is being experienced. The current paper examines reconfigurations that happened in residential spaces and space allocations for transitioned activities in a small case study targeting a group of architecture students in Cyprus. Analysis and findings are structured in three sections, indoor activities, special organization, and quality of life. The result shows blurring boundaries be ...Daha fazlası

Erişime Açık

GÖRSEL SANAT ÖĞRENCİLERİNİN KRİPTO SANAT (NFT) DÜNYASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Merve Karaman

Teknolojide yaşanan gelişmeler sanatı da etkilemektedir. Dijitalleşen sanat piyasası için son dönemlerde yeni kavramlardan olan kripto sanat (NFT) ortamları popüler hale gelmeye başlamıştır. Sanat ürünlerinin bu dijital ortamlarda sergilenmesi, satışa sunulması mümkün hale gelmiştir. Sanat adına bu kadar güncel olan bir konuda özellikle geleceğin sanatçıları olan sanat öğrencilerinin görüşlerinin alınmasının önemli olduğu düşüncesiyle araştırmada sanat için güncel bir konu olan kripto sanat (NFT) kavramına ilişkin olarak öğrenci görüşleri alınmıştır. Çalışma kapsamında 3’lü likert ölçeği uygul ...Daha fazlası

Erişime Açık

MARKET MARKALARINA VE ÜRETİCİ MARKALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARI

Evrim Ceyda Melek

Gelişen teknolojinin hızıyla beraber pazarda oluşan yoğun rekabet ortamından faydalanmak isteyen perakendeciler üretici markaların yanında piyasada market markalı ürünlere de yer vermeye başlamışlardır. Market markalı ürünler fiyat avantajı sağlamak amacıyla piyasada bulunurken ilerleyen zamanlarda bunun yanında kalite olgusunun da eklendiği söylenebilir. Bunun neticesinde market markalı ürünlerin pazarda üretici markalı ürünlere karşı ciddi bir rakip durumuna gelmiştir. Çalışmanın amacı İstanbul ilinde üç ayrı sosyo-ekonomik özelliğe sahip Levent, Bahçelievler ve Beylikdüzü ilçelerinde ikamet ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye’deki Kadın Girişimciliğinin Önündeki Engeller

Dilek Çınar | Zeynep Banu Dalaman

İyi yeni fikirleri pazara sunmak ve karlı hale getirmek için gerekli bilgi, beceri ve inisiyatiflere sahip olan girişimciler ekonomiler içerisinde kilit noktalar oluşturmaktadırlar ve aldıkları risklerin ödülü potansiyel kardır. En teknik manada kadın girişimci; herhangi bir girişimi organize eden, yöneten, önemli ölçüde risk taşıyan ve bu konuda inisiyatif alan kadın bireydir. Dünyada kadın girişimci sayısı artmakla birlikte erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Türkiye’de kadınların iş gücü ve istihdama katılımının erkeklere göre düşük olduğu gözlemlenmektedir. Kadınların iş gücüne katılamamasın ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ecosickness in Gain by Richard Powers and Berji Kristin: The Tales from the Garbage Hills by Latife Tekin. DEU Journal of Humanities Richard Powers’ın Kazanç Ve Latife Tekin’in Berji Kristin: Çöp Tepelerinden Masallar Eserlerinde Ekohastalık

Derya Biderci Dinç

This article aims to investigate “ecosickness” in Gain (1998) by Richard Powers and Berji Kristin: Tales from the Garbage Hills (1984) by Latife Tekin in the light of Ecosicknesss: In Contemporary U.S. Fiction (2014) by Heather Houser. The analysis of the novels is remarkable, especially in terms of their underlining the mutuality of environment and health. Concerning the concept of trans-corporeality by Stacy Alaimo in conjunction with Rob Nixon’s concept of slow violence and Buell’s interpretation of toxicity, this article traces ecosickness in these novels. It mainly discusses the significa ...Daha fazlası

Erişime Açık

Adoption of Crowdsourced Delivery: An Online Focus Group Interview

Sinem Savaş

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin kitle kaynaklı teslimat algılarını araştırmayı ve bir tüketici ve bir sürücü olarak kitle kaynaklı teslimat platformunun kabulünü etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma tasarımı, Türkiye’de üniversite öğrencilerinin kitle kaynaklı teslimata ilişkin algıları üzerine gerçekleştirilen nitel bir keşifsel durum çalışmasıdır. Veri toplamak için 35 üniversite öğrencisinin dahil olduğu odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Veriler altı çevrimiçi odak grup görüşmesini içermiş ve tematik analiz yöntemi kullanılarak analizleri gerçekleşti ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Miscommunication: transmission of information through The Letters of Shadow Puppets

Sevgi Aka

This paper analyzes the failure of communication and how information gets filtered through my video work The Letters of Shadow Puppets. It is a video capturing a site-specific installation of twisting Venetian blinds, with a text of conversation stuck on each side. The conversation belongs to the traditional shadow puppets Karagoz and Hacivat who are known for their misunderstandings due to their divergent cultural backgrounds. Karagoz theater, serves as a vehicle to discuss miscommunication and the transmission of information. Both the work and the paper investigate what happens during a misu ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bulut Mutfakların Kurulum Adımları, Çalışma Şekli ve Modelleri

Yaşar Birol Saygı

Artan rekabet ve sürekli gelişen teknoloji ile gıda endüstrisi her zaman çoklu teknolojik yeniliklerle beslenmektedir. Bu bağlamda, bulut mutfak, son zamanlarda gıda endüstrisine gizlice giren ve küresel restoran endüstrisinin önemli bir konsepti haline dönüşmektedir. Bulut mutfağı, fiziksel alanı, yemek yeme alanı veya paket servis tezgâhı olmayan bir restoran konseptidir. Bir başka ifade ile geleneksel bir restoran veya yemek yeme tesisi olmadan sadece teslimat siparişlerini kabul eden bir restoran mutfağıdır. Sadece bir üretim birimi olarak işlev gören yemeklerin hazırlanması için operasyon ...Daha fazlası

Erişime Açık

The Place and Importance of Artificial Intelligence in the Gastronomy Sector

Gül Yılmaz

The demand for artificial intelligence in the world is increasing day by day in the gastronomy sector. In this study, the importance of artificial intelligence in the gastronomy sector is emphasized and the studies on this subject are mentioned. Since the studies in the literature are limited, studies on all sub-branches related to artificial intelligence-based gastronomy and tourism are mentioned. The number of studies related to gastronomy and artificial intelligence in the literature is limited. Therefore, in this study, artificial intelligence applications used in the gastronomy sector are ...Daha fazlası

Erişime Açık

Draft Genome Sequence of Virgibacillus sp. Strain AGTR, Isolated from Hypersaline Lake Acigol in Turkey

Meryem Menekşe Kılıç | Nevin Gül Karagüler

Virgibacillus sp. strain AGTR, which is a haloalkaliphilic microorganism, was isolated from a sediment sample collected in hypersaline Lake Acıgöl in Turkey. It has the potential to produce biotechnologically essential proteases. Here, the whole-genome sequence and its annotations are reported.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms