Filtreler
I. SAĞLIK MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ '' Bildiri Tam Metin Kitabı''

SUAT DÖNMEZ | BAHADIR ELAL

E-Kitap | 2018 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

İÇİNDEKİLER Sunuş Sunuş Batuhan Medetoğlu; Türkiye’de Hayat Sigortası Bilincinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Önemi Cengiz Mordeniz; Sağlık Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar. Fehim Göze; Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Timur Osman Gezer; Türkiye’de Sağlık Haberciliği Eğitimi Cengiz Mordeniz; Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Malpraktis Nesrin Özdil; Meslek Yüksek Okullarında Sağlık Beceri Laboratuvarlarının Kurulumu Ameliyathane Hizmetleri Programı Örneği Timur Osman Gezer; Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: T.C. Sağlık Bakanlığı Örne . . .ği Ahmet Rasim Özdemir; Türkiye’deki Fizyoterapistlerde Görülen Mesleki Kasİskelet Sistemi Bozuklukları Yekbun Adıgüzel; Öğrenci Sunumu Temelli Alan Seçmeli Ders İçin Summatif Olarak Da Uyarlanabilecek Normatif Değerlendirme Modeli Emel Birol; Vakıf Üniversiteler Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceriler Ümran Görügen; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentisi Üzerine Bir Araştırma Sinem Canol; Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sağlık Programı Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Daha fazlası Daha az

ÇOCUK EDEBİYATINDA İLETİŞİM TEMALI İKİ ÖRNEK: KONUŞMAK YOK VE ABARTMA TOZU

GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN

E-Kitap | 2021 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Çocuğu ve çocukluğu esas alan yazınlar olarak ifade edebileceğimiz çocuk edebiyatı, çok küçük yaşlardan itibaren çocuklara yeni deneyimler deneyimleme fırsatı sunar. Çocuk, daha önce işitmediği bir kelimeyi ya da sesi, tatmadığı bir duyguyu, düşünüp hayal etmediği maceraları, doğadaki açıklayamadığı bilimsel olayları, tarihi ve daha bunun gibi bir çok soyut ve somut kavramı kitaplar sayesinde öğrenebilir. İletişim de bu kavramlardan biridir. Andrew Clements’in Konuşmak Yok adlı eseri Mahatma Gandi’nin izinde çocuklara sözlü iletişim dışındaki yolları eğlenceli bir şekilde öğretirken, diğer yandan da kaynağın alıcıya kendini en doğru . . . şekilde ifade edebilmesi için kelimelerin düşünerek seçilmesinin önemini vurgular. Yazılı ve sözlü iletişimdeki farkları çocukların gözlerinin önüne serer. Şermin Yaşar’ın Abartma Tozu adlı eseri ise dildeki bozulmalardan kaynaklı iletişimde ortaya çıkan sorunların insanların başlarına neler açabileceğini komik kurmaca olaylarla anlatmaktadır. Çocuk edebiyatındaki iletişim temalı bu iki örnek roman, çocuklara iletişimle alakalı kavramları ve sorunları sorgulama fırsatı vermektedir Daha fazlası Daha az

21. Yüzyıl Konut Tartışmaları Kongresi Bildiri Kitabı

Emine Dilay Guney

E-Kitap | 2020 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN ÖNSÖZ KONGRE 1. GÜN 13 ŞUBAT 1. OTURUM OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Candan ÇINAR Alternatif Bir Barınma Biçimi Olan Airbnb Evi ve İç Mekan Senaryoları, Efsun Ekenyazıcı Güney 21. YY İçin Yeni Bir Konut üretim Modeli: CoHousing, Dilay Güney, Cem İlhan, Cansu Saka Sosyal Konutta Nesnelerin İnterneti: Senaryolar, İlkim Markoç 2. OTURUM OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Özgür Bingöl Konut Alanlarının Dönüşümde Kamu Arazilerinin Kullanımı; Bayrampaşa,Tuba Sarı Haksever Toplumsal Bellek Boşlukları ve İçmimarlığın Psiko-sosyolojik Yeri: İstanbul Kentsel Dönüşümü Duygu Türen Hangün, Burak Kaptan Kentsel Dönüşümle Değişen Yaşamlar: Bu . . .rsa Doğanbey Mahallesinde Dikey Konutlara Geçişle Birlikte Mahallenin, Bahçenin ve Sosyalin Yitimi, Onur Uzer, Songül Sallan Gül 3. OTURUM OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Filiz Aydoğan Boschele Konut Reklamlarında Ünlü Kullanımının Değerler ve Yaşam Tarzları (VALS 2) Sistemi'ne Göre İncelenmesi: NEF Örneği Bahşende Çoban Komşularım Nereye Bakıyor? 21.YY Konutunda Panoptikon, Çağan Çankırılı Maslak 1453 Reklamları Temelinde Tüketim Toplumu ve Konut İlişkisi, Deniz Yüceer Berker, Ece Karaçay Arın 4. OTURUM OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Şengül Öymen Gül A New Urban Vernacular for Sustainable Housing of Modern Cities, Atlıhan Onat Karacalı Vernaküler ile İnşa Edilen Kolektif Bellek, Aslı Paköz Tüketim Nesnesi Olarak Hafızalardaki Türk Evi İmajı, H. Gökçen Özkaya, Derya Düzgün Introducing the Use of Natural Materials in theEnergy Renovation of Housing Buildings: A Practical Examplein Greece, Maria Mandalaki, Claire Oiry KONGRE 2. GÜN 14 ŞUBAT 1 . OTURUM OTURUM BAŞKANI Dr. Öğrt. Üyesi Deniz YÜCEER BERKER Tüketim Toplumunda Yeni Yaşam Mekanları ve Proje Hayatlar, Selda İçin Akçalı 21. Yüzyılın Ev/Konut Kavramına İtiraf Filmi Üzerinden Bakış, Hande Tulum Kentsel Dönüşüm Sonrasında Mekânsal Değişimlerin Aidiyet ve Algı Üzerinden Etkilerinin Okunması, Özge Demirkuşak 2 . OTURUM OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu Sığınmacılar İçin Üretilen Konteyner Barınma Modeli: Nizip 2 Geçici Barınma Merkezi Örneği Üzerinden Bir inceleme Esra Şener, Evrim Töre Geleceğin Konut Ütopyaları, Gamze Şensoy, Nuray Özaslan Konutu ''Y kuşağı" ve 'Mobilite' Üzerinden Düşünmek, Hasan Tahsin Selçuk Algı Ağı Dahilinde Kentsel Ölçeğin Zihin ile Etkileşimi ve Bu Sistemde Konutun Yeri, Doğan Türkkan 3 . OTURUM OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Burak Kaptan Tasarım Eğitiminde Soyutlama Yaklaşımıyla Barınma Mekânı Üretimi, Elif Tatar, Feran Özge Güven Ulusoy, Sevgin Aysu Oryaşın Kentli Konutun Kamusal Sınırlarını Tartışmak: İzole Konut Adaları Karşıtı Bir Mimari Tasarım Atölyesi Deneyimi E. Dilay Güney, Fatma Kolsal İçmimarlık Eğitiminde Konutun Yeri Üzerine Bir Değerlendirme, Atlıhan Karacalı, İlgi Toprak, Zeynep Acırlı, Banu Manav A Humanitarian Challenge: Discussion of 3D Printed Housing Technology in the Context of the Right to Adequate Housing Yakut Çına Daha fazlası Daha az

II. MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ - BİLİŞİM Bildiri Özetleri Kitabı

BAHADIR ELAL | MUSTAFA HİKMET AYDINGÜLER

E-Kitap | 2019 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

İÇİNDEKİLER SUNUŞ – Prof. Dr. Mehmet Emin ARAT SUNUŞ – Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ELAL DİZİN CANLANDIRMA VE EĞİTİM UYGULAMALARI İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA ŞEKİLLENEN GELECEĞİN MESLEKLERİ GÜVENLİK VE BİLİŞİM WEB 3.0’A GEÇİŞ SÜRECİNDE SOSYAL AĞLARIN EĞİTİM ALANINDA KULLANILMASI ÖĞRENCİLERİN İNTERNET KULLANIMLARINDA ERİŞTİKLERİ WEB SİTELERİNİN APRİORİ ALGORİTMASIYLA İLİŞKİSEL ANALİZİ DİJİTAL FİNANSAL OKURYAZARLIK KAVRAMININ ÖNEMİ VE İŞLEYİŞİ HARİTA VE KADASTRO ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK EDİNMESİNDE BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ YERİ VE ÖNEMİ ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME TAKIMLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME SORUNLARI: DÜRTME TEO . . .RİSİ BAKIŞ AÇISIYLA BİR PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİNİN ÖNERİLMESİ YENİ MEDYA EĞİTİMİ BAĞLAMINDA “SOSYAL MEDYA ORTAMINDA SANAL KİMLİK” İŞ HAYATINDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) OKURYAZARI OLMAK TABAKALI İŞGÜCÜ PİYASASINDA BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ VE BUNA ALTERNATİF OLARAK YAPAY ZEKÂ İLE EĞİTİMDE %100 EŞLEŞME YÜKSEKÖĞRETİM BİLİŞİM EĞİTİM PROGRAMLARININ BİLİŞİM İŞGÜCÜ İSTİHDAMI GEREKLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİNİN EĞİTİM PROGRAMLARI VE İŞ İLANLARI ÜZERİNDEN ANALİZİ TEKNOLOJİ, AHLAK VE SUÇ OYUN TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNE TEMEL FEN EĞİTİMİNDE KATKISI: GEZEGENLER KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİ İÇİN 3 BOYUTLU BİR OYUNUNUN TASARLANMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ BİLİŞİM PROGRAMLARININ MÜFREDATLARININ KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ Daha fazlası Daha az

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı

GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN | BAHADIR ELAL

E-Kitap | 2017 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

Değerli kağıtlar olarak sınıflandırılan pulların ortaya çıkış ve asıl amacı posta ücretinin ödendiğini belgelemektir. Zamanla posta pulları ülkelerin kültürel tanıtımı, temsili ve propaganda gibi değişik amaçlarla da kullanılarak bir iletişim aracına dönüşmüştür. Günümüzde koleksiyonculukta ve eğitsel materyal olarak derslerde dahi kullanılmaktadır. Edebiyat da ülkelerin kültürel bir parçası olarak posta pullarında kendine her zaman yer bulmuştur. Köklü ve zengin Türk edebiyatının geçmişten günümüze değişik dönemlerinde yer alan çeşitli edebi unsurları da pullarda yer almış, yazarlar ve eserler için özel seriler hazırlanmıştır. Bu a . . .raştırma, 1946 sonrası edebiyatla ilişkili Türk posta pullarının dönemin hükümetleri ile eşleştirerek, değişen ideolojilerin pullara yansıyıp yansımadığını görmeyi amaçlamaktadır. Yapılan bu araştırmanın evrenini 1946 sonrası edebiyatla ilişkili basılan Türk posta pulları ve dönemin hükümetleri oluşturmaktadır. Edebiyatla ilişkili Türk pulları seçilirken, çok partili hayata geçilen 1946’dan 2017 yılı henüz tamamlanmadığı için 2016 yılsonuna kadar basılan pullarla araştırma sınırlandırılmıştır. Araştırmada incelenen pullara dair veriler, “İSFİLA 2016: Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu 1863-2015” kataloğundan, 2016 yılı ise Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) web sayfası ziyaret edilerek elde edilmiştir. İlgili dönem hükümetleri ile ilgili bilgiler, ilgili kurumların web sitelerinden alınmıştır. Koalisyon hükümetlerinde pul basımından sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanının partisine de bakılmıştır. 1946’dan günümüze kurulan 51 hükümetten 29’unda edebiyatla ilişkili 164 adet pul tedavüle çıkarılmıştır. Çoğunluğu gerek tek başına gerek koalisyon olsun merkez sağ partilerin kurduğu hükümetler olmakla beraber, az sayıda merkez sol hükümetler de vardır. Koalisyon hükümetlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları da çoğunlukla koalisyonun sağ partisindedir. Hükümet değişikliklerinin konu seçimi bakımından pullara yansıdığı söylenemez. Yazar, eserler ve edebiyatla ilgili diğer unsurlar çoğunlukla edebi önemlerinden öte tarihi değerleri itibariyle pullara konu olmuşlardır. Sağ hükümetlerin yanı sıra, koalisyon ya da merkez sol hükümetler döneminde de milliyetçi muhafazakar eğilimler devam etmiştir Daha fazlası Daha az

STRATEJİK İLETİŞİM VE ULUSLARARASI GÜVENLİK

SUAT DÖNMEZ

E-Kitap | 2021 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler ve bunların gündelik yaşama kadar inerek, bireyler tarafından kullanım imkânlarının basitleştirilmesi bireylerin yerel seviyenin ötesine geçerek küresel alanda da hızlı bir şekilde iletişim yapabilmesine neden olmuştur. Birey bir anda yerel ve bölgesel seviyeleri aşıp küresel çapta bir iletişim süjesi haline gelmiştir. Bu durumda ulusal ve uluslararası güvenliğin de bu gelişmelerden payını alması kaçınılmaz olmuştur. Bu alanın etkin bir biçimde kullanılması ve böylece kamuoyu algısının yönetilmesi giderek çok daha geniş kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut me . . .dya ve iletişim araçlarıyla ulusal ölçekte geçmişten beri yapılagelen bu faaliyetler günümüz iletişim teknolojileri sayesinde uluslararası alanda da yapılabilmektedir. Geliştirilen konseptler proaktif olmayı ve gerçek zamanlı olarak takibi gerektirmektedir. Bu nedenle bu yapıların esnek teşkiller olması ve beklenmeyen gelişmelere hızla cevap verirken birçok alanda da ön alarak hareket etmeleri gerekmektedir. Stratejik iletişim ulusal ve uluslararası güvenliğin temel konularından biri haline gelmektedir. Bu alanda gerekli çabayı göstererek ciddi bir çaba içine girmeyen ve sadece savunma durumunda kalanlar için çeşitli güvenlik ve hatta beka sorunları yaratabilecek potansiyele sahiptir. Bu çalışmanın amacı stratejik iletişim alanındaki kurumsal çabaları da inceleyerek bunun uluslararası güvenliğe etkilerini ortaya koymaktır Daha fazlası Daha az

III. MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ - TASARIM Tam Metin Kitabı

BAHADIR ELAL | MUSTAFA HİKMET AYDINGÜLER

E-Kitap | 2020 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları

İÇİNDEKİLER Sunuş Sunuş Batuhan Medetoğlu; Türkiye’de Hayat Sigortası Bilincinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Önemi Cengiz Mordeniz; Sağlık Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar. Fehim Göze; Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Timur Osman Gezer; Türkiye’de Sağlık Haberciliği Eğitimi Cengiz Mordeniz; Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Malpraktis Nesrin Özdil; Meslek Yüksek Okullarında Sağlık Beceri Laboratuvarlarının Kurulumu Ameliyathane Hizmetleri Programı Örneği Timur Osman Gezer; Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: T.C. Sağlık Bakanlığı Örneği Ahmet Rasim . . .Özdemir; Türkiye’deki Fizyoterapistlerde Görülen Mesleki Kasİskelet Sistemi Bozuklukları Yekbun Adıgüzel; Öğrenci Sunumu Temelli Alan Seçmeli Ders İçin Summatif Olarak Da Uyarlanabilecek Normatif Değerlendirme Modeli Emel Birol; Vakıf Üniversiteler Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceriler Ümran Görügen; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentisi Üzerine Bir Araştırma Sinem Canol; Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sağlık Programı Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırm Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms