Filtreler
Erişime Açık

LED Işık Kaynaklı Solar Simülatörler Üzerine İnceleme Survey on LED Light Source Solar Simulators

Vedat Esen

Bu çalışmada; fotovoltaik cihazların testlerini gerçekleştiren ve son yıllarda kullanımı giderek artan LED ışık kaynaklı solar simülatörler incelenmiştir. Bu amaçla giriş kısmında yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin önemi vurgulanmış, solar simülatörlerin tanımı ve gerekliliği açıklanmıştır. Sonraki bölümlerde ise güneş ışığı detayları belirtilmiş, solar simülatörlerde kullanılan diğer ışık kaynakları incelenmiş, LED ışık kaynaklarının diğerlerine göre farkları ortaya konulmuştur. LED solar simülatörler için ASTM E927-10 ve IEC- 60904-9 standartlarında belirtilen performans k ...Daha fazlası

Erişime Açık

Comparison of Simulation Results for 25 kW Power Output Rooftop PV System

Vedat Esen

The use of electrical energy from renewable energy sources has increased considerably in recent years. Photovoltaic (PV) solar energy, which is one of the renewable energy sources, takes its source from the sun, which is considered an unlimited source. With the widespread use of photovoltaic systems, some legal regulations by governments have been made for their installation. Simulation programs are used for the design, layout, technical and economic analysis of PV systems. In this study, the design is made using the PVsyst, PV*SOL, Solarius programs, and the PVGIS website used in PV systems. ...Daha fazlası

Erişime Açık

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANINDA AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TEMEL MUTFAK YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ* Determination of the Basic Culinary Competencies of the Student’s Receiving Education at Food and Beverage Services Departments of Cookery: The Case Of Istanbul

Başak Sungur

Bu araştırmanın temel amacı; yiyecek içecek hizmetleri alanı aşçılık dalında eğitim gören 11 ve 12.sınıf lise öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili bünyesinde Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı olan ortaöğretim kurumları oluşturmuştur. Evren içerisinden kolayda ve gelişigüzel örneklem yöntemiyle örneklem belirlenmiş ve araştırmaya 545 öğrencinin katılımı sağlanmıştır. Çalışma kapsamında veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmış ve sonuçlar SPSS 25.0 isimli istatistik programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Temel mutfak bilg ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms