Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 159 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 159 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [8]
Tam Metin [2]
Yazar [20]
Yayın Türü [5]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Yılı [1]
Yayıncı [20]
Dil [5]
Dergi [19]
Editör [1]
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Farklı Sınav Tiplerinde Stres Seviyesinin Tükürük Kortizolüyle Değerlendirilmesi

MERYEM MENEKŞE KILIÇ

Makale | 2022 | Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Bu çalışmada, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde sözlü proje sınavı ve yazılı sınav tiplerinde stres ölçütü olarak kabul edilen tükürük kortizolünün ölçülerek, öğrencilerin stres düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Tükürük örnekleri final yazılı sınavı döneminde ve sözlü proje sınavı döneminde sınavdan en az yarım saat önce ve relaks dönemde özel tükürük tüplerine alınmıştır. Örnekler hastanemiz laboratuvarında kemilimünesans metotla ölçümleri yapılmış ve ölçüm sonuçları SPSS for Windows version 24.0 paket programında analiz edilmiştir. Örneklemdeki 31 öğrencinin yaşları 18-19 olup, 11 (%35,5)’i erkek ve 20 . . .(%65,5)’si kadındır. Relaks dönemde tükürük kortizolü ortalama 12,58± 5,04 mg/dl, yazılı sınavda 13,1±5,42 ve proje sözlü sınavdaysa 12,55±5,9 bulunmuştur. Dönemler arası kortizol değeri karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır.(P=0,533). Üç farklı dönemde alınan kortizol ölçümleri bakımından kadın ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir. Bu çalışma ile yazılı ya da sözlü sınavların meslek yüksekokulu öğrencilerinde, her iki cinsiyette HPA aks üzerine etkisi olmadığı ve stres nedeni olmadığı gösterilmiştir Daha fazlası Daha az

Türkiye’de Rüzgâr Enerjisinin Mevcut Durumu ve Geleceği

Vedat Esen

Makale | 2022 | IGSCONG’22

Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtların yakın zamanda tükeneceğinin öngörülmesi ve çevreye olan zararları nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrik enerjisi üretimi için alternatif olmaya başlamış ve bu konuda çalışmalar hız kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde, büyük miktarlarda enerji üretimine imkân vermesi nedeniyle öne çıkan rüzgâr enerjisi diğer enerji kaynaklarına göre tercih edilir duruma gelmiştir. Rüzgâr enerjisi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte coğrafi koşulları uygun olan ülkeler, yatırımlarını ağırlıklı olarak rüzgâr enerjisine yapmaya başlamışlardır. Türkiye’nin coğraf . . .i yapısı, rüzgâr oluşan bölge sayısını oldukça zengin kılmaktadır. Enerji konusunda dışa bağımlılığını en aza indirmek isteyen ülkemiz bu amaçla son on yılda yatırımlarını rüzgâr enerjisine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışma Türkiye’nin rüzgâr enerjisi konusunda mevcut durumu ve geleceğine odaklanmıştır. Bu amaçla ilk olarak rüzgâr enerjisinin dünyadaki mevcut durumu ve geleceği ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Sonrasında ise Türkiye’nin genel elektrik enerjisi üretimi, rüzgâr enerjisinin mevcut durumu ve geleceği detaylandırılmıştır Daha fazlası Daha az

A Study on the Moderator Role of Vendor Trustworthiness on the Effect of perceived Usefulness and Ease of Use in Mobile Shopping on Purchasing Intention

MEZİYET UYANIK | İBRAHİM GÜRLER

Makale | 2022 | International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences

This study examines the effects of users' perceived usefulness and ease of use of mobile sites in their mobile purchasing processes on customer satisfaction and purchase intentions, according to users' perceived trustworthiness towards the vendor with the Technology Acceptance Model perspective.As a result of the analysis made with the data obtained through the survey from 460 active mobile shopping participants over 18, it was concluded that the perceived usefulness and perceived ease of use affect the participants' satisfaction with the mobile site. This satisfaction has a positive effect on the purchase intentions of the customer . . .s.In addition, it was concluded that the perceived trustworthiness of the vendor has a moderating effect on the effect of the satisfaction of the participants from the use of the mobile site on their purchase intention.The positive relationship between participants' satisfaction with mobile site usage and purchase intentions is stronger under conditions of higher perceived trustworthiness towards the vendor Daha fazlası Daha az

Distance-Based Decision Making, Consensus Building, and Preference Aggregation Systems: A Note on the Scale Constraints

İBRAHİM GÜRLER | BORA GÜNDÜZYELİ | Ozan Çakır

Makale | 2022 | systems

Distance metrics and their extensions are widely accepted tools in supporting distancebased decision making, consensus building, and preference aggregation systems. For several models of this nature, it may be necessary to elucidate the problem output in the original input domain. When a particular parameter of interest is desired to be produced in this original domain, i.e., the scale, the decision makers simply resort to constraints that function in parallel with this goal. However, there exist some cases where such a membership is guaranteed by the mathematical properties of the distance metric utilized. In this paper, we argue . . . that the scale constraints utilized in this manner under the distance-metric optimization framework are, in some cases, completely redundant. We provide necessary mathematical proofs and illustrate our arguments through an abstract physical system, examples, a case study, and a brief computational experiment Daha fazlası Daha az

Some Generalized Results on Grey Number Operations Based on Liu-Lin Axioms of Greyness Degree and Information Content

Ozan Çakır | İBRAHİM GÜRLER | BORA GÜNDÜZYELİ

Makale | 2022 | International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences

In this manuscript, with grounding in Liu–Lin axioms of greyness degree and information content, we provide new results that relate to these concepts in consideration of a number of mathematical operations over a sequence of grey numbers. In particular, we derive greyness degree results of summation, conic combination, and convex combination of a sequence, as well as inverse of a number and normalization of a number over a sequence. Then, we turn our attention to prove information content results for the union and intersection of a sequence. We illustrate our results by using a simple Monte Carlo simulation in the multi-attribute de . . .cision-making context, and by using an interesting dice-rolling experiment. Through our analysis, we also provide some new definitions, such as for conic combination, convex combination, normalization, and union and intersection operations. The novelty of the derived results in this study is that they can help researchers and practitioners of grey systems in tracking probable intensifications and reductions in the greyness degree in successive application steps of their working methods. Moreover, researchers are provided with two results to calculate information content for the union and intersection of grey numbers in an uncomplicated manner Daha fazlası Daha az

A model to measure the spread power of rumors

Taymaz Akan

Makale | 2022 | ORIGINAL RESEARCH

With technologies that have democratized the production and reproduction of information, a signifcant portion of daily interacted posts in social media has been infected by rumors. Despite the extensive research on rumor detection and verifcation, so far, the problem of calculating the spread power of rumors has not been considered. To address this research gap, the present study seeks a model to calculate the Spread Power of Rumor (SPR) as the function of content-based features in two categories: False Rumor (FR) and True Rumor (TR). For this purpose, the theory of Allport and Postman will be adopted, which it claims that importanc . . .e and ambiguity are the key variables in rumor-mongering and the power of rumor. Totally 42 content features in two categories “importance” (28 features) and “ambiguity” (14 features) are introduced to compute SPR. The proposed model is evaluated on two datasets, Twitter and Telegram. The results showed that (i) the spread power of False Rumor documents is rarely more than True Rumors. (ii) there is a signifcant diference between the SPR means of two groups False Rumor and True Rumor. (iii) SPR as a criterion can have a positive impact on distinguishing False Rumors and True Rumors Daha fazlası Daha az

Canlı Oyun Yayıncılığı ile Yeniden Üretilen Nefret İçerikleri ve Ötekileştirilen Doğu İmgesi

DENİZ BERKER

Makale | 2022 | Trtakademi

İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelerle beraber kitle iletişim araçları yaygınlaşmış, kültür ise üretilen ve pazarlanan bir meta hâline gelmiştir. Yeni medya ürünü olarak dijital oyunlar, izleyici ve medya metni arasındaki etkileşimi artırarak oldukça popüler hâle gelmiştir. Medya aracılığı ile altı çizilen Doğu – Batı ayrımı, son yıllarda popüler hâle gelen dijital oyunlarda da fazlaca yer almaktadır. Dijital oyunlarda sıklıkla yer alan şiddet ve nefret içerikleri ile öteki Doğu algısı pekiştirilmektedir. Günümüzde kullanıcılar yalnızca oyunu kendi başlarına oynamak ile kalmamakta, sosyal platformlar üzerinden açtıkları hesapl . . .ar ile canlı oyun oynarken başkaları ile etkileşime girerek dijital oyunlardaki var olan şiddet ve nefret söylemlerini de yeniden üretmektedirler. Dolayısıyla çalışma, canlı oyun videoları, dijital oyunlardaki ‘Doğu’ imgesinin yeniden üretilmesinde nasıl bir rol oynamaktadır sorusuna cevap bulmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda canlı olarak oynadığı oyunları YouTube üzerinden paylaşan Dexonn hesabındaki “CS Go” adlı oyun videoları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Daha fazlası Daha az

Yakın Dönem Bollywood Sinemasında İslamofobik Söylem

CEM YILDIRIM

Makale | 2022 | Dergipark

İslamofobi, temelde Müslümanlara ve İslam inancına karşı bir korku ve düşmanlığı ifade eden bir kavramdır. Özellikle, 11 Eylül terör saldırılarından sonra başta Hollywood olmak üzere sinemada İslamofobik söylem giderek yaygınlaşmıştır. Hollywood ile paralel olarak, milyonlarca Müslümanın azınlık olarak yaşadığı Hindistan’da da Müslüman karşıtlığını körükleyen sinema filmleri üretilmeye başlanmıştır. Hint sinemasında son yıllarda iktidar partisinin milliyetçi politikalarını yansıtan ve İslam inancı ile terörizmi ilişkilendiren çok sayıda sinema filmi ortaya çıkmıştır. Bollywood sinemasının en popüler oyuncularından biri olan ve Hindi . . .stan Başbakanı Narendra Modi’nin destekçisi olmakla tanınan Akshay Kumar’ın başrolünde oynadığı 2015 yapımı “Baby” ile 2021 yapımı “Sooryavanshi” filmleri, açık bir şekilde Müslüman karşıtlığı söylemine sahip olmalarıyla öne çıkmaktadır. Bu filmlerdeki İslamofobik söylemin ne şekilde oluşturulduğunu ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada eleştirel söylem analizi yönetimi kullanılmıştır. Yapılan çözümleme sonucunda, bu filmlerde Müslüman karakterlerin belirli bir şekilde tasvir edilmesi, belirli eylem ve davranışlar içine sokulması ve bu karakterlere belirli repliklerin yazılmasıyla İslam dini ile terörizmin ilişkilendirilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu filmlerin, Müslüman karşıtı anlatıların sürekli faydalanabilecekleri şablon bir olay örgüsüne sahip oldukları belirlenmiştir. Daha fazlası Daha az

A hierarchical clustering based panel data approach: a case study of regional incentives

FATMA ALTUNTAŞ

Makale | 2022 | International Journal of Information Management Data Insights

The main objective of this research is to propose a novel approach based on panel data analysis and hierarchical cluster analysis to investigate the determinants of foreign trade deficit and cluster provinces of Turkey. This study has two important contributions into the existing literature. First, the proposed approach uses provinces based panel data. Second, the proposed approach uses structural factors as explanatory variables. The estimates show that the number of patent, trademark, and design granted, the number of incentive documents prepared, fixed investments and employment corresponding to the energy sector and employment i . . .n agricultural sector significantly affect foreign trade deficit in provinces of Turkey. Afterward, hierarchical cluster analysis is also utilized based on the results obtained from the panel data analysis. The results of the proposed approach show that provinces of Turkey are clustered into three clusters and Istanbul is the only province forming the first cluster Daha fazlası Daha az

Social network analysis of tourism data : a case study of quarantine decisions in COVID-19 pandemic”, International Journal of Information Management Data Insights

FATMA ALTUNTAŞ

Makale | 2022 | Elsevier

Tourism is one of the most affected sector during the COVID-19 pandemic all over the world. Quarantine decisions are the leading measures taken in practice to reduce possible negative consequences of the COVID-19 pandemic. There is limited work in the literature on how to make the right quarantine decisions in a pandemic. Therefore, the aim of this study is to propose the use of social network analysis (SNA) based on tourism data to make the right quarantine decisions in the COVID-19 pandemic. A case study on quarantine decision is conducted based on data obtained from Turkish Statistical Institute to show how to perform SNA. Househ . . .old domestic tourism survey is used as input data for SNA. The most critical region among 12 regions in Türkiye is Istanbul to decrease possible negative affect of COVID-19 pandemic on the tourism sector Daha fazlası Daha az

Consumer Sentiment in Turkey, from Closure to the New Normal

MUSTAFA İLTERİŞ YILMAZ

Makale | 2022 | Sustainability

Abstract: The main aim of the study was to analyze consumer sentiment in the COVID-19 pandemic period in the context of Turkey. In this context, “expectations of consumers regarding the changes in their current income and general expenditures in the economic conditions brought along with normalization process” and “in what direction consumer sentiment would change in the 6-month period following the normalization process in Turkey” were investigated. Based on these research questions, a descriptive study was conducted by adopting a quantitative research method. The ques- tionnaire method was employed in the collection of the study d . . .ata. As the COVID-19 pandemic was still ongoing when the study was conducted, the data were collected through an online questionnaire by using the convenience sampling method. The data that were obtained from 1147 participants were analyzed by using descriptive statistics through SPSS 24 software. The results that were obtained demonstrated that almost half of the consumers anticipated a decrease in their income in the 6-month period following the normalization process, and that they expected their expenditures would be reduced. In addition, it was determined that consumers were pessimistic in terms of the potential changes that would occur in their personal savings and family living conditions. Hence, it was found that consumers did not expect a considerable improvement in their economic and living conditions in the 6-month period following the normalization process. As the results that were obtained from consumers’ expectations were conscious estimations, as discussed in the assumption of rational expectations theory, they support the estimations of this economic theory Daha fazlası Daha az

Kaligrafi Eğitimi Ve Grafik Tasarıma Etkisi

SERDAR KİPDEMİR

Makale | 2022 | ACADEMIC SOCIAL RESOURCES Journal

Kaligrafi sanatı zihinde gelişen fikir ve duyguların yazı aracılığıyla estetik değerler yanında kendine özgü kural ve kaidelere bağlı kalınarak resmedilmesi sanatı şeklinde değerlendirilir. Kendine has birtakım usûl ve öğrenme metotları aracılığıyla sabır, itina ve titizlik ile beraber çokça pratik yapma neticesinde gelişme gösteren, aynı zamanda uzun ve yorucu bir serüven gerektiren güzel sanat dallarından biridir. Ayrıca kaligrafi sanatı, işlenen temaya güzellik veya sanatsal değer katan el yazısına dayalı zanaat biçimlerinden biridir. Bununla birlikte özellikle harflere estetik birer biçim veren önemli ve değerli bir uğraşıdır. G . . .eleneksel olarak kaligrafi ve grafik tasarım çeşitli görsel tasarımlarda iş birliği yaparlar. Grafik tasarımın önemli görsel unsurlarından biri olan yazı kaligrafi ile ortak alanlarda kullanıldığında farklı ve önemli sonuçlar oluşturacaktır. Her iki disiplinin de ortak uğraşı yazı ve metinler olduğu düşünüldüğünde, birbirine büyük oranda zenginlik kattıkları anlaşılmaktadır. Kaligrafi sanatı ve özgün bir sanat formuna sahip olan grafik tasarımın birlikte yaygın olarak uygulanmaları bir tür yenilik oluşturmaktadır. Bu makalede kaligrafinin günümüzdeki önemi ve grafik tasarımla birlikte içeriklerinin incelenmesi yapılacaktır Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms