Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 3 Adet 0.002 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
SALGIN HASTALIK SÜREÇLERİNDE YENİ PAZARLAMA UYGULAMALARI

ÜMİT KAYA

Tez | 2022 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen Covid-19, tüm dünyada ekonomik ve sosyal yaşamı etkiledi ve etkilemeye devam etmesi bekleniyor. Devam eden salgının ne kadar süreceği belli olmadığı için Covid-19 pandemisinin etkisinin ne zaman sona ereceği ve ne gibi yeni değişiklikler getireceği de belirsizdir. Bu çalışma, geniş kapsamlı bir literatür taraması içeren bir yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi ve yeni normal hayatın etkilerinin yanı sıra Covid-19 pandemi süreci ve karantina kısıtlamalarının tüketici davranışları ve e-ticaret üzerindeki etkisi incelenmektedir. Hastalıkla i . . .lgili korkular ve kısıtlamalar nedeniyle tüketicilerin harcama alışkanlıkları ve satın alma alışkanlıkları değişmiştir. Depolanabilir gıda ve hijyen ürünleri alımları artmıştır. Satın almanın yolu giderek daha güvenli ve daha az temkinli kabul edilen e-ticaretten geçmeye başladı. Çalışma sonuçlarına göre değişen tüketici davranışlarının bir kısmının kalıcı olacağı tahmin edilirken, nelerin devam edeceği, Covid-19 pandemisi sonunda yürütülen araştırma verilerine ve sonuç sürecine bağlı olacaktır. Çalışmada salgın hastalık döneminde uygulanan pazarlama uygulamaları incelenecektir. Çalışmada ayrıca banka sektörüne ilişkin olarak gerçek zamanlı pazarlama uygulaması kapsamında araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. Declared as a global epidemic by the World Health Organization, Covid-19 has affected economic and social life and is expected to continue to affect economic and social life all over the world. Since it is not clear how long the ongoing epidemic will last, it is also unclear when the effects of the Covid-19 pandemic will end and what its variations will bring. This study has been prepared as a master's thesis that includes a comprehensive literature review. In this study, besides the effects of the Covid-19 pandemic and the new normal life, the effects of the Covid-19 pandemic process and quarantine restrictions on consumer behaviors and e-commerce are examined. Spending habits and purchasing habits of consumers have changed due to fears and restrictions related to the disease. The purchase of storable food and hygiene products has increased. The way to buy began to pass through e-commerce, which is increasingly considered safer and less cautious. While it is estimated that some of the changing consumer behaviors will be permanent according to the results of the study, what will continue and depend on the research data and the result process at the end of the Covid-19 pandemic. In the study, the marketing practices during the epidemic period will be examined. The study also includes the results of the research within the scope of real-time marketing practice regarding the banking sector Daha fazlası Daha az

DİJİTAL PAZARLAMADA SOSYAL MEDYA YÖNTEMLERİ

Miray HABEK

Tez | 2022 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Geçmişten günümüze müşterilerin satın alma davranışlarında olan değişime paralel olarak işletmelerin ürün tanıtımlarında pazarlama biçimleri de farklılaşmaktadır. Dijital pazarlama kavramı da bu bağlamda günümüzde ve gelecekte büyük önem arz etmektedir. Dijitalleşmenin getirmiş olduğu dijital pazarlama alanında birçok seçenek bulunmakla beraber insanların büyük çoğunluğunun aktif olarak kullanıyor olduğu sosyal medya kanallarının dijital pazarlama alanında etkisi inkâr edilemez bir gerçektir. Bu kadar büyük bir kitlenin bulunduğu sosyal medyada dijital pazarlama süreçlerinin ilerletilmesi konusu bu sebeple ilgimi çekmiştir. Dijital . . .pazarlama TV, radyo, dergi gibi alışılagelmiş medyadan farklı süreçlerle, markayı ve süreci desteklemek ve tanıtmak sebebiyle internet, mobil ve diğer interaktif platformları kullanarak ticari çalışmaları sürdürmektir. Dijital pazarlama aynı zamanda interaktif pazarlama, online pazarlama, e-marketing ve WEB pazarlama diye de tanımlanabilir. Sosyal Medya ise kullanıcısının kendi yarattığı içeriği yayınladığı ve paylaştığı çevrimiçi bir ağdır. Sosyal medya neredeyse herkes tarafından kullanılan bir platformdur. Tesirli bir sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya yönetimi yöntemi, tüketicilerin marka ile etkileşimini yükseltmede, marka bilinirliğini ve satış döngüsünü yükseltmede etkili bir rol oynamaktadır. Sosyal medyanın şirketler ve bireysel kullanıcılar için artan önemi, pazarlama trendlerinde büyük farklılıklar gösteriyor. Araştırmaya göre; 2019 yılında küresel sosyal medya kullanıcı sayısı yıllık ortalama %9,1 büyüme ile 4,388 milyara ulaştı. Sosyal medya, şirketlerin ve markaların hedef kitleleri ile etkileşim kurmalarına, müşteri hizmetleri sorunlarını çözmelerine, doğru ve etkili bir marka imajı oluşturmalarına, olumlu izlenimleri artırmalarına ve daha geniş bir hedef kitleye ulaşarak yeni fırsatlar yaratmalarına destek olan en önemli dijital pazarlama stratejilerinden biridir. Tezin amacı son yıllarda hızla büyüyen ve kullanıcısı artan sosyal medya ağlarının dijital pazarlama üzerinde etkilerinden bahsederek, dijital pazarlama da sosyal medya yöntemlerinin etkilerini incelemektir. Tezimde 10’a yakın firmanın ses getiren sosyal medya paylaşımları örneklerinden bahsederek, sosyal medya da içerik pazarlaması örnekleri üzerinde durulmuştur. In parallel with the change in the purchasing behavior of customers from the past to the present, the marketing styles of the companies are also different in their product promotions. In this context, the concept of digital marketing is of great importance today and in the future. Although there are many options in the field of digital marketing brought by digitalization, the effect of social media channels, which the majority of people actively use, in the field of digital marketing is an undeniable fact. For this reason, the subject of advancing digital marketing processes in social media, where there is such a large audience, attracted my attention. Digital marketing is to continue commercial activities by using the internet, mobile and other interactive platforms to support and promote the brand and process with different processes than conventional media such as TV, radio and magazines. Digital marketing can also be defined as interactive marketing, online marketing, e-marketing and WEB marketing. Social Media, on the other hand, is an online network where the user publishes and shares his own created content. Social media is a platform used by almost everyone. An effective social media marketing and social media management method plays an effective role in increasing consumers' interaction with the brand, increasing brand awareness and sales cycle. The growing importance of social media for companies and individual users varies widely in marketing trends. According to the research; In 2019, the number of global social media users reached 4.388 billion with an annual average growth of 9.1%. Social media is one of the most important digital marketing strategies that helps companies and brands interact with their target audience, solve customer service problems, create an accurate and effective brand image, increase positive impressions, and create new opportunities by reaching a wider target audience. To examine the effects of social media methods in digital marketing by talking about the effects of social media networks, which have grown rapidly in years and whose users have increased, on digital marketing Daha fazlası Daha az

Türkiye'de 2020-2022 yılları arasında dijital pazarlama konusunda yazılmış yüksek lisans tezlerinin değerlendirilmesi Evaluation of master's thesis on digital marketing between 2020-2022 in Turkey

Melek Aleyna Işık

Tez | 2023 | İstanbul Topkapı Üniversitesi

Tez çalışmasında 2020 yılı ile 2022 yılları arasında Türkiye ‘de yazılmış olan pazarlama alanında “Dijital Pazarlama” konulu Yüksek lisans tezlerinin incelenerek pandemi döneminden bu yana dijitalleşme konusunda değişim ve gelişmeler konusunda ne gibi değişimler görüldüğü yazılan akademik tezler aracılığıyla incelenip değerlendirilmiştir. 2020 ile 2022 yılları arasında Türkiye’deki dijital pazarlama alanında yazılan çalışmaların analizinden önce bu çalışmayı kapsayan pazarlama, dijital pazarlama gibi kavramların tanımları, çeşitleri ve özellikleri hakkında çeşitli araştırmalar yapılıp tanım ve örneklerle incelenecek daha sonra da Tü . . .rkiye’de 2020 ve 2022 yılları arasında yazılmış olan Yüksek lisans tezlerinin değerlendirmesi, kronolojisi ve yapıları incelenmektedir. Çalışmamda doğrudan pazarlama alanında yazılmış ve YÖK tez merkezinde kaydı bulunan “Dijital Pazarlama” konulu çalışmalar ele alınmıştır. Çalışmaya, Dijital Pazarlama konusunun genel anlamda Pazarlamayla olan ilgisinden dolayı Pazarlama, Pazarlama iletişimi ve sosyal medya gibi terimlerde dahil edilmiştir. Pazarlama ve dijitalleşme dışındaki konular çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu bağlamda araştırmanın kapsamını, Pazarlama alanında “Dijital Pazarlama” konusunda yazılmış 44 yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Araştırmada epistemolojik doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Tezler, araştırma kapsamında alt başlıklara göre belirlenmiştir. Başlıklarla ilgili dağılımda yüzde dağılımından, tablolardan ve grafiklerden yararlanılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda 2022 yılından itibaren dijital pazarlama konusunda pandemi döneminde olan değişime değinmek isteyecek kişiler tek bir kaynak üzerinden yayınlanmış yüksek lisans tezlerine ulaşabilmelerine rehberlik sağlanmış olacaktır. In the thesis study, the master's theses on "Digital Marketing" in the field of marketing written in Turkey between the years 2020 and 2022 were examined and the changes and developments in digitalization since the pandemic period were examined and evaluated through the written academic theses. Before the analysis of the studies written in the field of digital marketing in Turkey between 2020 and 2022, various researches will be made about the definitions, types and characteristics of concepts such as marketing and digital marketing, which cover this study, and then they will be examined with definitions and examples. Evaluation, chronology and structures of master's theses are examined. In my study, studies on "Digital Marketing" written in the field of direct marketing and registered in the thesis center of YÖK were discussed. Due to the relevance of Digital Marketing to Marketing in general, terms such as Marketing, Marketing communication and social media are included in the study. Subjects other than marketing and digitalization were not included in the study. In this context, the scope of the research consists of 44 master's theses written on "Digital Marketing" in the field of Marketing. Epistemological document analysis method was used in the research. Theses were determined according to the sub-titles within the scope of the research. Percentage distribution, tables and graphics were used in the distribution related to the titles. As a result of this study, people who want to talk about the change in digital marketing during the pandemic period from 2022 will be guided to reach master's theses published through a single source. Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms