Filtreler
Filtreler
Bulunan: 104 Adet 0.001 sn
Tam Metin [2]
Veritabanları [4]
wosquality [4]
Yayıncı [51]
Dil [2]
Dergi [50]
Editör [1]
Plato Meslek Yüksekokuluİstanbul Topkapı Üniversitesi Kurum Koleksiyonu
Erişime Açık

Bir Vakıf Üniversitesindeki Kız Öğrencilerin Premenstrual Sendrom Yaşama Durumlarının ve Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi The Assessing of the Premenstrual Syndrome Experience Status and Its Influencing Factors of Female Students at a Foundation University

Feride Yiğit

Giriş: Menstrual siklus bozuklukları yani premenstrual sendrom (PMS) menstrual döngünün luteal fazı sırasında olarak ortaya çıkan ve menstruasyonun başlangıcında veya başlangıcından sonraki birkaç gün içinde düzelen bir grup fiziksel, bilişsel, duygusal ve davranışsal semptomdur. Amaç: Çalışmamızda kız öğrencilerin premenstrual sendrom yaşama durumlarının ve etki eden faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Method: Araştırma Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde okuyan ve menstruasyon gören kız öğrencilerin premenstrual sendrom durumlarını inceleyebilmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmış, ...Daha fazlası

Erişime Açık

Psychometric Testing of the Newborn Skin Assessment Attitude Scale in Neonatal ICU Nurses

Tülay Ortabağ | Zerrin Çiğdem

OBJECTIVE: To develop a Newborn Skin Assessment Attitude Scale (NSAAS) for neonatal ICU (NICU) RNs.METHODS: The study was conducted with 326 nurses working in NICUs in three cities in Turkey. The researchers evaluated the content and construct validity and reliability of the scale with item-total score correlation analysis, the test-retest method, and calculating the Cronbach alpha reliability coefficient.RESULTS: The content validity index of the scale ranged between 0.87 and 1.00. Prior to exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis, the Kaiser-Meyer-Olkin coefficient of the ...Daha fazlası

Erişime Açık

What do I do to avoid sexually transmitted diseases? A scale development study: behavioral scale for protection from sexually transmitted diseases

Feride Yiğit

The authors' aim is to develop and confirm a reliable and valid measurement tool that can measure women's behavior to prevent sexually transmitted diseases. The study data were collected from adult women aged 18-47 years (n = 505). Explanatory factor analysis (EFA) was applied to the STD scale consisting of 44 items in a 5-point Likert style. According to the results of EFA, 21 items were defined in the scale. The KMO value of the scale is 90.6%. In the study, the varimax rotation method was used to bring the factors together with the related items. As a result of varimax rotation, two factors ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

The Ideal Grandparent Scale: Validation in a Turkish Young Adults Population

Zerrin Çiğdem

Aim: The aim of this study is to examine the psychometric properties of the Turkish version of The Ideal Grandparent Scale(IGS). Method: Content and construct validity were evaluated for the psychometric measurements of the scale. In addition, language validity and reliability analyzes were performed. Results: The language and content validity of the scale was evaluated as appropriate. In the analyzes made for construct validity, item loads, variance and fit values of the scale were found to be appropriate. In addition, in the analyzes for reliability, it was determined that the cronbach alpha ...Daha fazlası

Erişime Açık

Illness Perceptions and the Use of Complementary and Alternative Medicines in Patients with Chronic Illnesses

Özlem Akman

the majority of patients who use CAM do not receive information about the CAM from health professionals, do not inform them about the CAM they use, or do not even share the side effects of CAM with them. This study aims to evaluate the illness perceptions and the use of complementary alternative medicines (CAM) in patients with chronic illnesses. Methods: This study, which had a descriptive, correlational, and cross-sectional design, was conducted on 200 patients, who were followed up in a family health center. A sociodemographic information form, a CAM usage form, and the revised illness perc ...Daha fazlası

Erişime Açık

The correlation between death anxiety, loneliness and hope levels in patients treated in the cardiac intensive care unit

Özlem Akman

Background: A sense of hope plays an important role in relieving stress and psychological distress of cardiology patients, as well as improving their physical well-being.Aim: The aim of this study is to investigate the correlation between death anxiety, loneliness and hope levels in patients receiving treatment in a cardiac intensive care unit (ICU).Design: This is a prospective, descriptive and correlational study.Methods: The study was completed with 150 cardiac ICU patients in Istanbul, Turkey. The data were collected using a Patient Information Form, the Templer Death Anxiety Scale (TDAS), ...Daha fazlası

Erişime Açık

SPI-based Drought Severity-Duration-Frequency Analysis

Selen Orta

Drought which is one of the most injurious natural hazards is defined as lack of rainfall that leads to a temporary decrease or deficit in natural water availability. Droughts may result in long-term environmental, social and economic impacts. Therefore, drought forecasting is an important hydrological phenomena and it plays a major role in risk management, drought preparedness and the implementation of mitigation measures. The objective of this study is to analyze drought characteristics of Meric-Ergene, Gediz, Seyhan and Ceyhan hydrological basins in Turkey. Standardized Precipitation Index ...Daha fazlası

Erişime Açık

The Perceptions of Young Adults Towards Social Gender Roles

Tülay Ortabağ

Objective: This study aims to provide an in-depth knowledge of the perspectives of young adults on gender roles. There is a lack of literature in the appropriate age classes. Methods: The study is descriptive in nature and includes 473 students. This research was conducted using a questionnaire and the Social Gender Perception Scale (SGPS) to collect data. Results: It was determined that 52.4% of the study participants were female and 47.6% were male. 63% of the participants were affiliated with the Faculty of Health Sciences, while the remainder were students from other faculties. The average ...Daha fazlası

Erişime Açık

Relationship between cognitive appraisal and coping style following acute stress among male and female Turkish athletes

Mark H. Anshel | Toto Sutarso | Didem Sozen

The purpose of this study was to examine the relationships between factors of two constructs, cognitive appraisal and coping style among Turkish athletes. Turkish athletes (N 325) completed a two-part inventory called the coping style in sport survey (CSSS), which consisted of the athletes' appraisal of a stressful event and how they coped with this stressor. Theory-driven categories of appraisal and coping style were generated from the CSSS. Appraisals were labeled rumination, self-blame, and confidence, while coping styles were aggressiveness, discounting, and distraction. Results of confirm ...Daha fazlası

Erişime Açık

Turizm Lisans Öğrencilerinin Motivasyonları, Algılanan Eğitim Kalitesi ve Lisansüstü Eğitime Yönelik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Derya Demirdelen Alrawadıeh

Turizm sektörünün yerel ve uluslararası anlamdaki hızlı büyümesine paralel olarak sektörde nitelikli işgücü ihtiyacında da artış yaşanmaktadır. Bu artışla birlikte turizm eğitimi ve eğitim kalitesi algısı da oldukça önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, turizmde lisans eğitimi gören öğrencilerin turizm bölümünü seçme motivasyonları, algılanan eğitim kalitesi ve lisansüstü eğitime yönelik eğilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve algılanan eğitim kalitesiyle lisansüstü eğitime yönelik eğilim arasındaki ilişkinin cinsiyete ve lise mezuniyetine göre değişip değişmediğini ölçebilmekti ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bir Kamu Hastanesinde Örgütsel İklimin İş Doyumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Kadriye Sönmez

Amaç: Çalışmanın amacı, sağlık sektöründeki çalışanların örgüt iklimi algılarını ve iş doyum düzeylerini belirlemek, iş doyumlarının örgüt iklimi algılarından etkilenip etkilenmediğini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personeli üzerinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Minnesota İş Doyumu Ölçeği ile Örgüt İklimi Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 21.0 programıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın ana ve alt hipotezlerinin testine geçmeden önce kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach alfa ile test edilmiştir ...Daha fazlası

Erişime Açık

The Students' Perceptions of Language Learning Strategies in an EFL Context: A Case Study

Zeynep Cigdem Eren | Enisa Mede

The aim of this study is to find out the EFL students' preferences of the language learning strategies and the difficulty they experienced with the application of these strategies while learning English in a preparatory program at a vocational university in Istanbul, Turkey. A total of seventy four preparatory students participated in the study. Data were obtained through a questionnaire about the language learning strategies. The findings of the study revealed significant implications in relation to emphasizing language learning strategies in preparatory programs.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms