Filtreler
Filtreler
Bulunan: 174 Adet 0.002 sn
Tam Metin [2]
Veritabanları [4]
wosquality [4]
Yayıncı [51]
Dil [2]
Dergi [50]
Erişime Açık

I. Dünya savaşında galiçya cephesinde Türk ordusunun katıldığı muharebeler

Yaşar Ertürk

Tartışmalı nedenlerle I. Dünya Savaşına Miver Devletleri yanında ka- tılan Osmanlı Devleti, 1914-1916 arasında; doğuda Sarıkamışta Ruslar- la, batıda Çanakkalede İtilaf Devletleriyle ve güneyde Basrada İngiliz- lerle muharebelere tutuştu. Çanakkaleden 211.000 kayıpla zaferle çıktı, Sarıkamışta ise 90.000 kaybının çoğu iklim şartlarının acımazsızlığına teslim ederken, savunmasız kalan Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Ruslar tarafından işgal edildi. Güneyde ise geçici olarak İngilizleri Kutul Ammarede durdurmuştu. Ana vatan tehdit altındayken Enver Paşanın; Mihver Devletlerinin I. Dünya Savaşını ...Daha fazlası

Erişime Açık

DESTİNASYON PAZARLAMASININ GÖRSEL HARİTALAMA TEKNİĞİ İLE BİBLİYOMETRİK ANALİZİ Bibliometric Analysis of Destination Marketing with Visual Maping Technique

Tayfun Güven

Globalleşme ve teknolojik gelişmeler dünya düzeninde ve tüm sektörlerde önemli değişikliklere neden olmuştur. Turizm sektörü de değişimlerden nasibini almış yeni global ekonomik düzende büyüyen sektör olarak çıkış yapmıştır, Turizmin sektörel büyümesi, faaliyetlerinin büyük çoğunluğunun da destinasyonlarda gerçekleşiyor olması, destinasyonların tanıtımının yapılarak, alternatiflerden daha çekici kılınması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu da literatürde ‘Destinasyon Pazarlaması’ olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada “Destinasyon Pazarlaması” hakkında 2005-2022 yılları arasında yapılmış olan bi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Applications of data mining algorithms for customer recommendations in retail marketing

Elif Delice

In recent years, researchers have highlighted how large volumes of data can be transformed into information to determine customer behaviors, and data mining applications have become a major trend. It has become critical for organizations to use a tool for understanding the relationships between data to protect their marketplace by increasing customer loyalty. Thanks to data mining applications, data can be processed and transformed into information, and in this way, target audiences can be determined while developing marketing strategies. This chapter aims to increase the market share with pro ...Daha fazlası

Erişime Açık

EDUCATIONAL EFFICIENCY AT UNIVERSITIES IN THE COVID-19 PROCESS AND THE EXAMPLE OF TURKEY

Barış Bulunmaz | Ramazan Bilge

- The development of technology and the diversification of communication methods have created rapid changesin the dynamics of business and social life. While the ways of doing business in business life and the methods of reaching the end consumer or user of the product and service differ, on the other hand a situation has been encountered in the behavior patterns of individuals and in the processes of mutual interaction, far from the habits of the past years in social life. Especially with the completion of the adaptation process in a very short period of time that a reality independent of the ...Daha fazlası

Erişime Açık

Exploring the deep layers of black motherhood in Beloved by Toni Morrison and The Long Song by Andrea Levy

Derya Biderci Dinç

This article aims to explore the deep layers of motherhood in the literary masterpieces Beloved by Toni Morrison and The Long Song by Andrea Levy. It is a comparative analysis of the selected novels that share a common background; the history of slavery. The trauma of slavery has an impact both on the literature and on the transfer of cultural memory. African American and Black British women's writings are connected to the malfunctioning results of slavery in their past which also haunts their present. Using certain narrative forms, their neo-slave narratives reflect the trauma of slavery and ...Daha fazlası

Erişime Açık

The Influence of Green-Transformational Leadership Style on Corporate Sustainability: A Systematic Literature Review and Propositions for Future Studies

Burcu Özgül

The green transformational leadership (GTL) type adopting green values is an important internal resource and capability of the corporations in terms of environmental sustainability. This situation rationalises why the GTL needs to be deeply explored and comprehensively developed. Therefore, it is very important to analyse the studies on GTL and to classify existing studies collecting as titles with an interpretive approach. In this study, it has been proposed that with an integrative systematic literature review, both the situation of present knowledge about GTL will be described and future re ...Daha fazlası

Erişime Açık

WORTHLESSNESS CRISIS IN JOURNALISM

Nur Esra Atmaca Durum

The press and freedom are two phenomena that co-exist in modern times. Just as peoples in history have benefited from the power of the press in their struggle for freedom, the press must continue its existence on behalf of society for its own freedom. This intertwined state of existence and functionality is like a mirror that can reflect democratic social life in perhaps the simplest way. However, in the 21st century, when humanity is experiencing a time of wars, rapidly diminishing natural resources, globally increasing pandemics and natural disasters ranging from earthquakes to floods, the 4 ...Daha fazlası

Erişime Açık

TÜRK BASININDA YERLEŞİK ŞİDDET: 3. SAYFA HABERLERİNE İLİŞKİN BİR TARTIŞMA

Nur Esra Atmaca Durum

Polis, adliye, cinayet, kaza gibi şiddet içerikli haberler Türkiye’de uzun yıllardır günlük gazetelerin 3. sayfasında yayımlanmaktadır. Dolayısıyla ‘3. Sayfa’, yazılı basında bir haber kategorisinin, bulunduğu sayfa adıyla özdeştiği tek örnek olarak gazetelerde yerleşik bir şiddet sayfası konumundadır. Bugüne kadar konuyu bu bağlamda ele alan bir akademik çalışma yapılmamıştır. Bu önemle çalışmada öncelikle medya ve şiddet olgusu ele alınmış; medyanın şiddeti nasıl alımladığı ve farklı mecralarda şiddetin yeri üzerinde durulmuştur. Ardından, 3. sayfa haberciliği özelinde konunun profesyoneller ...Daha fazlası

Erişime Açık

Historical Development in Brazil and Turkish Automotive Industry and Innovation Policies

Sıtkı Selim Dolanay

It is possible to say that the automotive industries of Brazil and Turkey have developed as assembly industries and show great similarities in this context. In the 1980s, in line with the development direction of the world’s automotive industry, Turkey tried to make the country’s investment environment attractive for foreign international companies to produce in the country. We can say that while Brazil created the state incentive system in order to attract foreign investments to its country since the 1950s, it tried to increase its dose with the 1990s. Although, like Turkey, Brazil has though ...Daha fazlası

Erişime Açık

Intention to Adopt Digital Technology in Businesses: Promoted by Early and Recent Digitalization and Embedded in Societal and Temporal Contexts

Özlem Kunday

How, in a business, is intention to adopt digital technology shaped by early and recent digitalization and by embeddedness in socio-temporal contexts? A representative sample of 8,031 businesses in Spain and non-European Colombia, Egypt, Iran, Israel, Morocco, Sudan, Turkey, and United Arab Emirates, was surveyed in 2021. Intention to adopt digital technology is promoted by past digitalization, especially digitalization during the pandemic, coupled with pursuit of opportunities emerging with the pandemic. Non-European societies have been catching up during the pandemic and high intention to ad ...Daha fazlası

Erişime Açık

“Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor”: Romanın Ekonomi Politiği “All That is Solid Melts into Air”: The Economy and Politics of the Western Novel

Ferma Lekesizalın

Merkantilist ekonomiden "laissez faire" sistemine geçişle birlikte biriken sermayenin makineleşmeye yatırılarak üretimi ve ekonomiyi dönüştürmesi, sanayi toplumuna dönüşen Batı’da toplumsal ilişkilerin “para ağı” na evrilmesine yol açar. Parasal/ticari aklın yükseldiği, sermayenin ekonomik üretimdeki hakimiyetinin tamamlandığı, toplumsal ilişkilerin paranın rasyonel, soyut ve soğuk nesnelliğini taklit ettiği dönemde yükselişe geçen roman, söz konusu dönüşüme koşut söylem ve anlatı teknikleri geliştirmiştir. Romanın dönüşen toplumsal ve kişisel ilişkileri, yeni sınıfsal hiyerarşileri yansıtırke ...Daha fazlası

Erişime Açık

Siyaset-Demokrasi-Protesto Sarmalında Latin Amerika’da Toplumsal Hareketler ve Devlet İlişkisi

Gökhan Ak

Bu çalışmanın amacı, toplumsal hareketlerin yükselişini güç, siyaset ve protesto bağlamında incelemek ve bunların Latin Amerika kapsamında devletle ilişkilerini ele almaktır. Bunu başarmak için, çalışma 19. ve 20. yüzyıllarda Latin Amerika’daki toplumsal protesto hareketlerinin tarihini kısaca izleyecek ve ekonomik, politik, kültürel ve dini seçkinlerin, kentsel ve kırsal işçiler, köylülük, kayıt dışı yoksullar, kadınlar ve yerli topluluklar gibi geleneksel olarak dışlanmış sosyal kesimleri harekete geçirme, bastırma veya birleştirme yollarını ele alacak; böylece, toplumsal hareketlerin siyasi ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms