Filtreler
Filtreler
Bulunan: 17 Adet 0.002 sn
Tam Metin [1]
Veritabanları [4]
wosquality [2]
Yayın Yılı [5]
Dil [2]
Erişime Açık

Digital Media in Sports Organizations: The Mediator Role of Social Media Addiction in FoMO and Compulsive Online Shopping

Ayşe Demir

The impact of communication on individuals and the masses is undeniable. Now, every domain of daily life is influenced by the power of communication thanks to developing technology. The present study aimed to explore the relationship between fear of missing out (FoMO) and compulsive online shopping and investigate the mediator role of social media addiction on this relationship. The sample consisted of randomly selected 205 sports volunteers, 77 females (37.6%) and 128 males (62.4%), taking part in the 16th NKolay Istanbul Half Marathon on April 4, 2021. We collected the data using the “Fear o ...Daha fazlası

Erişime Açık

Determination of the Relationship Between Personality Traits and Burnout Levels of Athletes from Different Branches

Cüneyt Seydioğlu

This study aimed to reveal the relationship between the personality traits and burnout levels of athletes from different branches. The study was conducted with the relational research model among the quantitative research methods. The study group included 305 athletes consisting of 46 wrestlers, 91 boxers, 25 runners, 89 weightlifters, and 54 football players. The data were analyzed through SPSS 20 package software. The data analysis used descriptive statistical analysis and Pearson correlation analysis to determine the direction and severity of the relationship between the variables. As a res ...Daha fazlası

Erişime Açık

TESTING THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION IN SPORTS, SELF-EFFICACY AND ATTITUDE TO SPORT BY STRUCTURAL EQUATION MODELING

Zarife Taştan

Nowadays, as technology advances, individuals spend less time participating in sports, while the prevalence of ailments such as obesity, high blood pressure, cholesterol, and cardiovascular disease rises. Sports have been shown in studies to improve both physical and mental development. Aside from being physically adaptation, participating in sports may help you cope with stress, overcome sadness and anxiety, and live a happier and more fulfilling life. The purpose of this study was to predict the self-efficacy and motivation levels of university students from the School of Physical Education ...Daha fazlası

Erişime Açık

Spor Yöneticiliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Karar Verme Becerilerinin İncelenmesi

Onur Can Dolğun

Bu çalışmanın amacı; spor bilimleri fakültesinde spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin karar verme becerilerinin belirlenmesi ve spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin karar verme becerilerinin cinsiyet, okudukları sınıf düzeyi ve yaş açısından farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır.Araştırmanın örneklemini, 2019–2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde spor bilimleri fakültesinde spor yöneticiliği bölümünde okuyan 15’i kız, 50’si erkek olan 1., 2., 3., ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın karar verme becerileri verileri Melbourne tarafından geliş ...Daha fazlası

Erişime Açık

Finding Stability-A Case Report on the Benefits of Adapted Kata Training for Children with Autism Spectrum Disorder

Ali Selman Özdemir

This study investigated the efficacy of an Adapted Kata Training Program (AKTP) in enhancing balance for a 10-year-old child with Autism Spectrum Disorder (ASD), employing a mixed-model approach for data collection. Over 12 weeks, the AKTP demonstrated significant improvements in the child's balance abilities, with an 11% increase in static balance, 8% in proprioceptive, 12% in horizontal, and 14% in vertical balance performance. These improvements persisted in a follow-up assessment after four weeks. Observations by the child's mother corroborated the above findings. Consequently, this resear ...Daha fazlası

Erişime Açık

Comparison of the opinions of citizens and professional soccer players about betting and match fixing

Faruk Salih Şeker

The aim of this study is to compare the impacts of match fixing on citizens who play the betting game İddaa and professional soccer players. More specifically, how match fixing related to betting is affecting social morality. Sports is a part of social morality and one of the sub-aims of this study is to evaluate the chaotic interactions that emerge from the mixing of the sports and betting, and the betting and match fixing. Survey methodology was used. The research universe consisted of betting game players and professional footballers in Turkey. Betters playing the İddaa betting game in İdda ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Effects of quercetin and catechin on blood lactate level

Meral Miyaç Göktepe

Study Objectives: This study was aimed to investigate the effects of combined administration of Catechin and Quercetin on blood lactate level. Methods: The research was conducted on 12 male Wistar rats weighing 300-350 gr. Rats were divided into two groups as the control group (n=6) and the test group (n=6). After the rats were quarantined for 10 days; each rat heart blood was taken on the first test day (pre catechin+quercetin supplementation), and again after they were participated to exercise on the second test day (pre catechin+quercetin supplementation). Between days 3 and 12 after testin ...Daha fazlası

Erişime Açık

Futbolcularda stres algısı, psikolojik sağlamlık ve yaşam kalitesi arasındaki ı̇lişkinin incelenmesi (Muğla süper amatör ligdeki örneği) Investigation of the relationship between perceived stress, resilience and quality of life in football players (The example of Muğla super amateur league)

Sabri Can Metin | Züleyha Safi | İlayda Ayça Uçar

Bu araştırma, süper amatör ligde oynayan futbolcuların algılanan stres, psikolojik sağlamlık ve yaşam kalitesi düzeylerinin çeşitli değişkenlerle karşılaştırılması ve arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni TFF (2023) verilerine göre Muğla’da süper amatör ligde futbol oynayan 624 bireyden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu ise kolayda örnekleme (uygun örnekleme) yöntemine göre seçilmiş 165 futbolcudan oluşturulmuştur. Katılımcılar “Algılanan Stres Ölçeği”, “Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” ve “SF12-Yaşam Kalitesi Ölçeği”ni cevaplamışlardır. Verilerin analizi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sporda Dijital Liderlik

Onur Can Dolğun

Yaşadığımız toplumda oyunların sadece çocuklar için olduğunu veya çocukça amaçlara hizmet ettiğini düşünenlerin sayısı küçümsenemeyecek kadar faz- ladır. Oysa oyun her yaştan ve her kesimden insana hitap eden bir gerçeklik, zihinsel bir rahatlama yoludur. Ayrıca maddi ve manevi doyum sağlayan bir olgudur. Spor, bireylerin bedenen ve ruhen iyi halde olmak için yapmış oldukları fi- ziksel eylemlerdir. Ancak son dönemlerde dijital oyunların artmasıyla birlikte, spor olgusu sadece sahada aktif bir biçimde yapılan eylemler olmaktan çıkmış, dijital ortamlara da taşınmıştır. Dijital ortama taşınan bu ...Daha fazlası

Erişime Açık

The Relationship between Attitudes Towards Supervision and Perceived Self-Efficacy in Physical Education Teaching Majors

Gülsüm Yılmaz

The purpose of this study is to examine whether physical education teacher candidates' self-efficacy perceptions and attitudes towards supervision differ according to gender and grade level (1st, 2nd, 3rd, and 4th grades) and whether there is a relationship between self-efficacy perceptions and attitudes toward supervision. A total of 147 teacher candidates, 72 women, and 75 men participated in the research. The mean age of female teacher candidates is 21.51, while it is 21.65 for males. The Demographic Information Form, Teacher Sense of Self-Efficacy Scale-Short Form, and Attitudes Toward Sup ...Daha fazlası

Erişime Açık

KÜRESELLEŞME EKSENİNDE FUTBOL HAKEMLİĞİNİN TEKNOLOJİK BOYUT AÇISINDAN İNCELENMESİ

Onur Can Dolğun

Futbolun küresel bir hâle dönüşmesi ve endüstri hâlini alması, yeşil sahaların bir yatırım aracı olarak görülmesini sağlamaktadır. Bu da futbolun; hatalardan mümkün mertebe uzaklaşarak şeffaf ve adil bir ortama dönüştürülmesini zorunlu hâle getirmiştir. Standart yönetim anlayışının sağlanabilmesi için futbolda teknolojinin kullanılmasına son yıllarda giderek önem verilmiştir. Bu çalışmada; dünyada ve Türkiye’de futbol hakemlerinin kullandığı teknolojik ekipmanların neler olduğu, kullanılmaya başlandığı dönemler ve bu ekipmanların küresel boyutları ele alınmıştır. Aynı zamanda hakemlerin kullan ...Daha fazlası

Erişime Açık

EFFECTS OF COVID-19 ON ARCHERY

Onur Can Dolğun

It is known that the covid-19 virus, which affects the world, affects all sectors as well as sports branches. In this difficult period, in which almost all sports activities were postponed or canceled, some sports groups were described as low risk. One of them is archery. Archery, which was interrupted for a short time, started to operate again due to outdoor activities and lack of contact. This article, written by document analysis, includes the processes from the history of archery to covid-19. In addition, the measures taken to sustain the activities were also mentioned.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms