Filtreler
Filtreler
Bulunan: 54 Adet 0.033 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [2]
Tam Metin [2]
Veritabanları [3]
wosquality [4]
Yayıncı [45]
Dil [2]
Dergi [35]
Fakültelerİstanbul Topkapı Üniversitesi Kurum Koleksiyonu
Erişime Açık

Characterization of Lactose-Free Dulce de Leche

Olcay Mercan

The aim of the study is to be determine the effect of lactose hydrolysis and sugar content on physicochemical properties,sensory profile and HMF (5-hydroxymethylfurfural) content in Dulce de Leche (DL). Lactose free (lactose-hydrolysed) dairy products as well as low sugar products have been developed to supply consumer demand. Two different sucrose concentrations, 16% and 20%, were used in milk jam samples produced by the traditional method. For the formation of desired colour and flavour in the Dulce de Leche, Maillard reaction products are mainly responsible. HMF is Maillard reaction indicat ...Daha fazlası

Erişime Açık

Long-term monitoring of the microbial quality and Legionnaires' disease risk in tap water from mass catering establishments

Murat Ay

Legionnaires' disease is caused by Legionella (L.) pneumophila. Inhaling aerosolized water containing this bacteria is the most common transmission route. Shower heads used in the catering industry's dishwashing units are also potential amplifying systems for bacteria and possible sources of infection by generating droplets and aerosols. Therefore, these systems should not contain pathogenic bacteria. This study aims to monitor the microbial quality, Legionnaires' disease risk and L. pneumophila presence in tap water samples from the water outlet of the shower-type dishwashing unit of mass cat ...Daha fazlası

Erişime Açık

Robert Rauschenberg’in Kombine Serisi’nde (1954-1964) Buluntu Nesnelerin Dönüşümü

Tuğba Renkçi Taştan

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra endüstriyel, teknolojik gelişmeler ve üretim hız kazanarak; özellikle 1950 ve 1960 sonrası Amerikan toplumunda köklü değişimlerin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Toplumsal ve kültürel dinamiklerin dönüşümü sosyolojik açıdan Amerika’daki sanat alanındaki üretimleri de etkilemiştir. Kitle iletişim araçları ile, kültür endüstrisinin ve popüler kültürün iyiden iyiye toplumsal yaşamda varlık göstermiş olduğu, Modernizm’in etkilerinin de azaldığı bir dönemde, sanatçıların üretimlerindeki konu, malzeme ve teknikler de bu gelişmelerin paralelinde kavramsal bir evrimleşm ...Daha fazlası

Erişime Açık

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MARKA LOGOLARINA ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ THE EFFECT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON BRAND LOGOS: AUTOMOTIVE INDUSTRY EXAMPLE

Merve Karaman

Dijital çağın teknik gereklilikleri, kullanıcı deneyimi beklentileri ve interaktiflik özellikleri marka logolarının tasarımını önemli ölçüde etkilemiştir. Ayrıca yaşanan dijital dönüşüm markaların hedef kitlesiyle iletişim kurma şeklini de değiştirmiştir. Markalar dijital platformlar ve kullanıcı alışkanlıkları doğrultusunda logo tasarımlarını dönüşüm yoluna giderek günümüze adapte etmektedir. Dolayısıyla markaların değişen iletişim kurma biçimleri logo tasarımlarına yansımaktadır. Bu çalışma dijitalleşme ve dijital dönüşümün marka logoları üzerindeki etkisini ele alarak bu sürecin marka kimli ...Daha fazlası

Erişime Açık

Permanences Against Cultural Amnesia: Reconstructing the Urban Narrative of the Rum Community of Fener, Istanbul

İlgi Toprak

In this article I reconstruct the place narrative of the Rum community (Greeks of Turkey) in Fener, Istanbul through unrest, displacement, and gentrification, and how the urban fabric, everyday life, and encounters transformed through different phases of urban change. Fener was a neighbourhood where cultural groups coexisted with mutual respect. This envi-ronment started to deteriorate when societal unrest towards non-Muslims resulted in a city-wide assault in 1955 and a subsequent displacement of many non-Muslims from the neighbourhood. The neighbourhood decayed and later became an attractive ...Daha fazlası

Erişime Açık

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ SÜREÇLERİNDE YAŞADIKLARI İŞ STRESİNİN BELİRLENMESİ

İsmet Kutay Kısıklı

Turizm sektörü stresli bir meslek grubu olarak tanımlanmaktadır. Bunun sebebi doğrudan müşterilerle ilgilenme ve hizmet sektörünün doğası gereği iş yükünün fazla olmasından kaynaklanmasıdır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programında öğrenim gören, staj yapmış öğrencilerin stres düzeylerinin boyutlarının ortaya koyulmasıdır. Böylelikle öğrencilerin yaşadığı stres etkenlerinin boyutlarını ve yeni mesleğe başlayan kişilerin bu süreci nasıl yönettikleri açığa çıkarılacaktır. Çalışma yöntemi olarak nitel araştırma deseninde içerik analizi yapılmıştır. Yarı ya ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

A novel method for assessing the chromatic integration of architecture in the Ksourian landscape of Mzab Valley, Algeria

Banu Manav

Ksour are original architectural models of fortified villages located in the north of Africa. They offer, through their urban and natural visual sceneries, specific visible features that we name them Ksourian Landscapes. The present research, accordingly, addresses an investigation relying on a new methodic perspective, of the chromatic character of the Ksourian landscape of M'zab valley in Algeria which is listed as an UNESCO World Heritage Site. Using the Natural Color System (NCS), a natural palette (NP) has been conducted encapsulating 12 representative colors from the natural landscape of ...Daha fazlası

Erişime Açık

Cumhuriyet'in İlanından Günümüze Tiyatromuz

Nurhan Tekerek

Osmanlı’nın yenileşme hareketi sayılan Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde, özellikle İstanbul merkezli başlayan, Batı’ya öykünmeye dayanan tiyatro hareketi ve süregelen, ancak konvansiyonel Batı Tiyatrosu’na uyum sağlamaya çabalayan geleneksel tiyatro; 1923 yılında Cumhuriyet’in ilânı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Atatürk ve devrimleri ve yeni anayasa oluşturma çabalarıyla yeni bir yola girmiştir. Bu yol, başta Atatürk olmak üzere cumhuriyetçi kadroların öncülüğünde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı ilkesi doğrultusunda sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan yeni bir düzenin de k ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bir Cross-Dressing Pratiği Olarak Askeri Üniforma Giyerek Poz Kesme: 1930-1940’lar

Özlem Şimşek

Gerek kurumsal arşivlerde gerek ise aile koleksiyonlarında yer alan birçok fotoğraf, askeri üniforma giyerek fotoğraf kamerası karşısında cross-dressing performansı gerçekleştiren kadınları gösterir. Sözü geçen fotoğraf örnekleri, Türkiye’de topyekûn militarizasyon programının hayata geçirildiği, kadınların siyasi haklarına kavuştuğu aynı zamanda fotoğraf çektirme ve değiş tokuşunun bütünleşik bir uğraş olarak günlük yaşamda yer edindiği 1930 ve 1940’lı yıllara rastlar. 1930’larda Türk Tarih Tezi ile bağlantılı olarak üretilen “asker millet” söylemi, erkekleri devletin birincil yurttaşları ola ...Daha fazlası

Erişime Açık

İSTANBUL'UN TARİHİ BÖLGELERİNDE BULUNAN RESTORANLARIN GASTRONOMİ TURİZM BAĞLAMINDA TURİST DEĞERLENDİRMELERİ TOURIST EVALUATIONS OF RESTAURANTS LOCATED IN HISTORICAL REGIONS OF ISTANBUL IN THE CONTEXT OF GASTRONOMY TOURISM

İsmet Kutay Kısıklı

Gastronomi turizm faaliyetleri tüm dünyada önemli bir kavram haline gelmiştir. Akademik çalışmalar bu bağlamda, turist eğilimlerini anlamlandırmaya, destinasyonun olanaklarını ve potansiyellerini boyutlandırmaya çalışmaktadır. Günümüzde turist eğilimleri, yemeğe ve yemek kültürünü önceliği haline getiren, gezerken yiyen veya yemek için gezen bir noktaya geldiği söylenebilir. Dolayısıyla turistlerin seyahatlerindeki memnuiyeti, yiyecek içecek işletmelerinin kalitesiyle doğrudan ilişkili hale gelmiştir. Bu çalışma İstanbul’un tarihi ve popüler bölgeleri olan Karaköy ve Fatih bölgesinde bulunan r ...Daha fazlası

Erişime Açık

Resim Sanatında Pan’dan Manzaranın Doğuşu

Nesli Türk

İnsanlık sanatsal olarak nitelendireceğimiz ilk faaliyetlerden itibaren içinde yaşadığı doğayı resmetmeye ve yansıtmaya çalışmıştır. Manzara resmi olarak adlandırabileceğimiz anlayış başta Uzak Doğu olmak üzere dinsel bir tefekkürle ilgilidir. Avrupa’da 14. yüzyıldan itibaren geliştirilen perspektif tekniği iki boyutlu bir yüzeyde üçüncü boyut algısı yaratarak manzara için daha gerçekçi temsilleri olanaklı kılmış; 15. yüzyılda Rönesans hareketiyle ressamlar insanın içinde yaşadığı doğayı ve kenti ayrıntılarıyla resmetmeye başlamışlardır. 17. yüzyıla gelindiğinde Hollanda-Felemenk resmi manzara ...Daha fazlası

Erişime Açık

MADUN EĞLENEBİLİR Mİ? ANTİK AKDENİZ UYGARLIKLARINDA EĞLENCENİN GÜÇ EŞİTSİZLİKLERİYLE İLİŞKİSİ

Sibel Fügan Varol

Bir toplumda farklı kesimlerin deneyimlediği eğlence biçimleri ve eğlenen-eğlendiren tarafların kimler olduğu o toplumdaki güç eşitsizliklerinin yansımasıdır. Bu varsayım, çalışma kapsamında, Antik Mısır, Yunan ve Roma uygarlıkları ekseninde incelenmiş ve bu uygarlıklardaki güç eşitsizliklerinin dezavantajlı taraflarının diğer kesimlerin deneyimlediği eğlence süreçlerinden önemli ölçüde dışlandığı tespit edilmiştir. İncelenen üç uygarlık arasında cinsiyet eşitsizliğinin en keskin yaşandığı Antik Yunan toplumu kadınların eğlence aktivitelerinden dışlanmayı da en ağır yaşadığı uygarlık olmuştur. ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms