Filtreler
Filtreler
Bulunan: 8 Adet 0.021 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [2]
Veritabanları [3]
wosauthorid [1]
Tür [2]
Yayın Yılı [5]
Dil [2]
Yabancı Diller Bölümüİstanbul Topkapı Üniversitesi Kurum Koleksiyonu
Erişime Açık

Avrupa’dan Amerika’ya Edebiyatta Gotik Akımın Başlangıcı The Beginnings of the Gothic Movement in Literature from Europe to America

Erel Mez

Bu çalışma, edebiyattaki gotik hareketi incelemekte, on sekizinci yüzyılın sonlarında ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında Avrupa'dan Amerika'ya kökenlerinin ve gelişiminin izini sürmektedir. Araştırma, kendine özgü bir Amerikan gotik geleneğinin ortaya çıkışını etkileyen sosyo-kültürel bağlamı incelerken, bu edebî hareket üzerindeki Avrupa etkilerini de göz önünde bulundurmaktadır. Bu türdeki örnek çalışmalara değinerek, atmosferik ortamların, doğaüstü unsurların ve psikolojik keşfin önemini vurgulamaktadır. Makale özellikle gotik edebiyatın Amerika'daki aktarımına ve uyarlanmasına odaklanmakt ...Daha fazlası

Erişime Açık

ERKEN ON DOKUZUNCU YÜZYIL AMERİKAN YAŞAM VE KÜLTÜRÜNE UYGUN BİR EDEBİ TÜR OLARAK KISA ÖYKÜ SHORT STORY AS A LITERARY GENRE APPROPRIATE TO THE EARLY NINETEENTH CENTURY US LIFE AND CULTURE

Erel Mez

Bu makale, erken on dokuzuncu yüzyıl ABD yaşamı ve kültüründe kısa öykünün farklı ve benzersiz şekilde uygun bir edebi tür olarak yükselişini incelemektedir. Batı dünyasındaki sosyo-kültürel ve politik gelişmelerle birlikte yeni hassasiyetler ortaya çıkmış, türün hızla ilerlemesi sağlanmıştır. Bölgesel genişleme, süratli bir ilerleme ve macera arayışı ile biçimlenen sosyal hayat, dinamik bir yaşam tarzını teşvik ederek Avrupa’ya kıyasla farklı bir karaktere sahipti. Bu aktif bağlam içinde, toplumun edebi ilgisi, kolay erişilebilirlik ve hızlı tüketim sunan bir tür olan kısa öyküye kaydı. Bu ku ...Daha fazlası

Erişime Açık

Data analytics applied to the human resources industry

Cem Ufuk Baytar

The department of human resources in companies plays an active role in the architecture of a strategic workforce in terms of creating and managing human capital. It is necessary to embody its strategies with appropriate raw data and accurate analyses. Human resources management gains the feature of being a strategic partner in company management by generating strategies based on consistent measurements related to the workforce. As a result of such an approach, it has an important place in creating competition in businesses and maintaining the existence of businesses. Innovations, which emerge ...Daha fazlası

Erişime Açık

A Review on the Position of South Caucasus in China's Belt and Road Initiative

Mustafa Aydın

On the Belt and Road Initiative (B&R) (Chinese: (sic)), which is recognized as a global infrastructure development strategy by the People's Republic of China, for the first time in his speech in Kazakhstan on 7 September 2013, Chinese President, Xi Jinping, spoke about the ancient 'silk road' and mentioned the establishment of the 'Silk Road Economy Belt'. As of June 23, 2021, China had signed 206 cooperation documents which covered communications infrastructure, interconnection, investment, trade, finance, technology, people's livelihoods, and oceans with 140 countries and 32 international or ...Daha fazlası

Erişime Açık

KLASİK ARAP ŞİİRİNDE SERİKA VE ÇEŞİTLERİ

Mustafa Aydın

Arap edebiyatı eleştirmenleri ve belâğatçiler, eserlerinde şiir alanındaki eleştirilere de yer vermişler, bu bağlamda şairler arasındaki etkileşim ve şiirde serika [َس ِرقَة (çalma, hırsızlık)] konusu üzerinde de durmuşlardır. Özellikle Abbâsîler döneminde başlayan bu durum, hicrî 4. yüzyılda artarak devam etmiştir. Araplarda serikanın câhiliyye döneminden itibaren mevcut olduğu, bazı şairlerin birbirlerini serika ile suçladıkları ve bazı şairlerin de serika yapmadıklarını iddia ettikleri görülmektedir. Arap belağatçileri ve eleştirmenler ne tür alıntıların serika olduğu ne tür alıntıların ser ...Daha fazlası

Erişime Açık

ARAPÇA LÜGATLER VE İNDEKS KİTAPLARI

Mustafa Aydın

Bütün dillerde, lügat/sözlük çalışmalarının önemli yeri vardır. Arap dilinde de gerek dilin öğrenim ve öğretiminde ve gerekse başta Kur’ân-ı Kerim ve Hadis-i Şerif olmak üzere klasik metinlerin anlaşılması ve dili tespit etme yönünde yapılan sözlük çalışmaları,değişik başlıklar altındaçok erken dönemde başlamıştır.İkinci hicri asrın başlarındanitibaren geliştirilen farklıyöntemlerlearalıksız sürmüştür. Son dönemlerde yapılanindeksçalışmaları ile deiyice geliştirilmiştir. Çeşitli müellifler tarafındanyazılan busözlükve indekslerdenbirkısmı telifedildiği tarihtengünümüze kadargeçerliliğinisürdür ...Daha fazlası

Erişime Açık

İbn Ebi‘l-İsba‘ ve Bedî‘ İlmindeki Yeri Ibn Abī Al-Isba‵ and his place in ‵ılm Al-Badī‵ [İbn Ebi‘l-İsba‘ve Bedî‘İlmindeki Yeri]

Mustafa Aydın

Ibn Abī al-Isba‵ was a prominent man of letters who spent most of his life under the Ayyubid rule and his last years in the Mamluk Sultanate. Regarded as the “Poet of Egypt,” he was one of the leading scholars in ‵ilm al-balāgha, the rhetorical science. Besides his own works, Ibn Abī al-Isba‵ had a considerable number of his poems included in literature books and biographies, and he made abundant use of literary devices in these poems. Ibn Abī al-Isba‵ made significant contributions to ‵ilm al-badī‵, the science of embellishments, especially with his works Tahrīr al-Tahbīr (Writing Elegant Com ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kentin İmgesel Değeri: Sinemada Kolektif Kimlik Tezahürleri, Bir Yeşilçam Sokağı’nın Heterotopya Olarak Yakalanması ve Özdüşünümsel Bir Mekan Deneyimi

Canan Gülseren İnan

Şehir yaşayanının, neoliberal çağın kolektif hafızamızda taş taş üstünde bırakmayan değişim ve dönüşüm arzusuna mekânla birlikte maruz bırakıldığına tanıklık ediyoruz. Varkalma mücadelesiyle başbaşa bırakılan birey için ontolojik sığınak arayışı, bu bakımdan, anlamı haritalamasına olanak tanıyan mekânda aktörleşmesiyle ve hiç kuşkusuz şehir hakkını eline almasıyla mümkündür. Zamana ve mekana hükmetme düşüncesi; benliğin tezahürlerine, o şehir mekanının içkin olduğu imgeler, deneyimler ve sembolik anlatımlar yoluyla erişebilen, onun gözeneklerinden sızabilen için olanaklıdır. Bu da ancak zamanı ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms