Filtreler
Filtreler
Bulunan: 7 Adet 0.022 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [1]
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Yayın Yılı [4]
Dil [1]
Sanayi, Yenilikçilik ve AltyapıDayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek
Erişime Açık

1929-1938 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE

Emir Bostancı

Yabancı sermayenin Türkiye’deki geçmişi Osmanlı Devleti Dönemi’ne kadar dayanmaktadır. Her ne kadar Kapitülasyonlar, 1838 Baltalimanı anlaşmasının yol açtığı gümrük tarifeleri gibi nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti yabancı sermaye ve yatırımlara uzak olmasa da, doğrudan yabancı sermaye girdisi, gerçek manada 19. Yy’ın ortalarında başlamıştır. Osmanlı Dönemi’nde ekonomiyi zararlı ve bağımlı hale getiren bu sermayelerden, Cumhuriyet Dönemi’nde kurtulmaya çalışılmıştır. Lozan Antlaşması’na göre 1929 yılına kadar gümrüklerde istediği muameleyi yapamayan Türkiye, yine söz konusu yıla kadar liberal ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türk Savunma Sanayi Tarihi: Dönemler ve Aktörler (1834 – 2020)

Emir Bostancı

Bu yazının konusu olan kitap, 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu danışmanlığında Enes Kurt tarafından yazılmış olan “Türk Savunma Sanayii Tarihine Mikro Yaklaşım: Savunma Sanayii İşletmelerine Dair Bir Envanter ve Dönemselleştirme Çalışması (1836-2018)” başlıklı tezin genişletilmiş ve geliştirilmiş olarak yazılmış halidir. Türk savunma sanayisi tarihi ekonomi, siyaset ve kurumsal işletme bağlamlarında ele alınmıştır. Kitap giriş, giriş mahiyetinde olan “Savunma Sanayi” ve sonuç kısımları haricinde üç ana bölümden ...Daha fazlası

Erişime Açık

Şebnem İşigüzel’in Sarmaşık Romanında Basmakalıp Yargıların Kullanımı

Bahadır Elal | Gamze Sürcan Düzgün

Roman, burjuva sınıfının oluşması ve sanayi toplumun yükselişi ile ilk olarak Batı’da ortaya çıkmıştır. Bizde ise roman türünde eserler vermek batılılaşmanın bir parçası olarak görülmüştür. Bu hareketle ilk romanlarımız kitle iletişim araçlarının önemli bir parçası olan gazetelerde yayımlanmıştır. Böylece bunu fırsat bilen yazarlarımız romanı halkı bilgilendirmek için bir araç olarak kullanmışlardır ve bunu da çoğu zaman eserlerinde basmakalıp yargılar kullan gruba ya da kişiye karşı değişmez izlenimleri yer etmektedir. Bu yargıların çoğu olumsuz olmakla beraber, olumlu olanları da vardır. Wal ...Daha fazlası

Erişime Açık

1893 ŞİKAGO FUARI’NDA OSMANLI DEVLETİ’NİN TEMSİLİYETİNİN SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN PROPAGANDA ANLAYIŞINDAKİ YERİ

Erdoğan Çubuk

Bu tezin temel amacı XIX. yüzyıla damgasını vuran özellikle sanayileşmeyle beraber ortaya çıkan uluslararası fuarlardan yola çıkarak özellikle 1893 Chicago Fuarı örnek alınarak Sultan II. Abdülhamid’in yaptığı propaganda çalışmalarını yakından incelemektir. Dış dünyaya her zaman açık olan Osmanlı Devleti dünya ve Avrupa’da meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmeye çalıştı. XIX. yüzyılda artan sömürgecilik ve küresel ticaret uluslararası fuarların doğmasına yol açtı. Osmanlı Devleti uluslararası fuarlarda kendini kutsatmaya gayret eden devletlerle rekabet edebilme amacıyla elinden geldiği ...Daha fazlası

Erişime Açık

GIDALARDA PROSES BULAŞANLARI OLUŞUMU VE AZALTILMASI

Norda Yıldız Agopyan

Gıdalara Antik Çağ’dan bu yana farklı muhafaza ve pişirme yöntemleri uygulanmaktadır. Bu işlemlerin amacı esas olarak gıdanın raf ömrünü uzatmak ve duyusal kalitesini geliştirmektir. Ancak bu sırada gıdalarda zararlı madde oluşabileceği düşünülmemiştir. Bu nedenle “proses bulaşanı” denilen bu maddelerin farkına çok geç varılmıştır. Farkına 2002 yılında varılan akrilamid, bunun tipik bir örneğidir. Bu bileşiklerin ortak özelliği gıdalarda doğal olarak bulunmamaları, proses koşullarına bağlı olarak oluşmaları ve sağlığa zararlı olmalarıdır. Bunların başlıcaları; hidroksimetilfurfural (5-HMF), ak ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye – Rusya “Huzursuz Ortaklığı”nda Sinir Uçları

Celalettin Yavuz

“Şayet Türkler olmasaydı Rus tarihi en azından 1000 yıldır boşluk içinde kalırdı!” demek yanlış sayılamaz. Zira Türk-Rus ilişkilerinin tarihi, yüzyıllardır birbiriyle komşuluk yanında aynı bölgeyi ve hatta aynı devleti paylaşan, bugün dahi paylaşmaya devam eden eşine az rastlanır bir ilişkiler yumağıdır. Türkler ve Ruslar, 1665-1917 döneminde her otuz yılda bir savaştığı gibi sekiz büyük barış antlaşması imzaladılar. İki millete ait devletler diğer ülkelerle kurdukları ilişkilerden de etkilenmiş olup her iki ülke üzerinde bir diğerinin etkisi rahatça anlaşılabilmektedir. İstiklâl Harbi sırasın ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tesis güvenlik yönetimi, belgelendirilmesi ve risklerinin analizi Facility security management, certification and analysis of risks

Medine Kınık

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke, ekonomik ve teknolojik üstünlüklerini Savunma Sanayi ve Kritik alt yapılarda faaliyet gösteren kuruluşlarla yansıtırken, hızla gelişen teknolojinin ışığında, bu sektörler üzerine kurulan tesislerle üst düzeye taşımak istemektedirler. Bu kapsamda Ülkemizde de Savunma Sanayi sektörü veya kritik alt yapılarda faaliyet gösteren çeşitli kurum, kuruluş veya şirketlerin bulunduğu stratejik yapıya sahip tesislerin varlığı hızla çoğalmaktadır. Gizlilik dereceli bilgi, belge, hizmet, proje veya malzemelerin; üretimi, montajı, depolanması, araştırma ve geliştirme ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms