Filtreler
Erişime Açık

Türkiye ve Sovyetler Arasında 1937 Yılında İmzalanan Ticaret Anlaşması Üzerine Sovyet Ticaret Uzmanı İ. A. Genin’in Görüşleri

Erdal Bilgiç

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Rusçadan çevirisi yapılan makale hakkında kısa bir tanıtım yapılmaktadır. İkinci bölümde ise makalenin tam çevirisi yer almaktadır. Türkiye-Sovyet ilişkileri alanında çalışan akademisyen ve uzmanların adını bildiği, arşivlerde karşılarına çıkan ve sıklıkla görüşlerine başvurduğu önemli bir uzman olan İsrail Adolfoviç Genin’in (İ. A. Genin) Türkçeye çevrilen ilk eseridir. Genin makalesini 1937 Yılında Türkiye ve Sovyetler Arasında İmzalanan Ticaret Anlaşması’nı tanıtmak için kaleme almış ve 1938 yılının hemen başında yayınlamıştır. Makalede Sovy ...Daha fazlası

Erişime Açık

TÜRKİYE’DE YEHOVA ŞAHİTLERİ

Onur Şişman

Kendilerini, Tanrı’nın isteklerini İsa’nın liderliği altında yerine getirmek için bu yola adamış kişilerden oluşan bir topluluk olarak tanıtan ve 2021 yılı itibariyle dünya üzerinde 239 ülkede çalışmalarını sürdüren Yehova Şahitleri, toplamda sekiz milyonu aşkın inanana sahip müstakil bir din olarak kendini gösterir. Yehova Şahitleri Türkiye’de ilk olarak 1930’lu yıllarda çalışmalara başlamış ve öncelikle gayrimüslim Türkler arasında yayılım göstermiştir. İnanışın bilinirliği ve mahiyeti hakkında yaşanan sorunlar ve Teşkilatın gizli emellerinin olup olmadığı hakkında oluşan soru işaretleri seb ...Daha fazlası

Erişime Açık

BATI TRAKYA SORUNUNUN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN’IN HÜKÜMET POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Fatma Aydoğdu

Yunanistan ile Türkiye arasındaki tarihsel süreç, iki devletin karşılıklı savları, milliyetçi tutumları ve politik bakış açıları Batı Trakya Müslüman Türkleri azınlık politikalarının şekillenmesine sebep olmuştur. Yunanistan, milliyetçilik akımının da etkisi ile Osmanlı Devleti’ne karşı mücadeleye girmiş ve bağımsız bir devlet olmuştur. Batı Trakya Türk Müslüman azınlığı, Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye’nin sınırları haricinde kalan tek Türk topluluğudur. 1920’li yıllarda bölgede demografik yönden başat bir çoğunluğun ve toprağın yüzde 84’ü gibi önemli bir paya sahip olan Türk Müslüman azın ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye – Rusya “Huzursuz Ortaklığı”nda Sinir Uçları

Celalettin Yavuz

“Şayet Türkler olmasaydı Rus tarihi en azından 1000 yıldır boşluk içinde kalırdı!” demek yanlış sayılamaz. Zira Türk-Rus ilişkilerinin tarihi, yüzyıllardır birbiriyle komşuluk yanında aynı bölgeyi ve hatta aynı devleti paylaşan, bugün dahi paylaşmaya devam eden eşine az rastlanır bir ilişkiler yumağıdır. Türkler ve Ruslar, 1665-1917 döneminde her otuz yılda bir savaştığı gibi sekiz büyük barış antlaşması imzaladılar. İki millete ait devletler diğer ülkelerle kurdukları ilişkilerden de etkilenmiş olup her iki ülke üzerinde bir diğerinin etkisi rahatça anlaşılabilmektedir. İstiklâl Harbi sırasın ...Daha fazlası

Erişime Açık

Iğdır Ovasında Geciken Verim: Türkiye-SSCB Ekonomik İlişkilerinin Bilinmeyen Bir Örneği, Serdarabat Barajı

Erdal Bilgiç

Serdarabat Barajı’nın Aras Nehri üzerinde inşası, İkinci Dünya Savaşı’na doğru bozulmaya başlayan Türkiye-SSCB ilişkilerinde önemli bir yer tutar. Barajın yapımına 1927 yılında Türkiye ve SSCB arasında imzalanan bir mutabakatla başlandı. SSCB kısa sürede Iğdır Ovası’nın da sulamada faydalanabileceği barajı tamamladı. İkinci Dünya Savaşı yaklaşırken Türkiye ve SSCB arasında diplomatik görüşmeler hızlanırken Türkiye, sulama tüneli ve kanallarının yapımının başlanmasını uzunca bir süre erteledi. Diplomatik görüşmeler sırasında SSCB temsilcileri, Serdarabat Barajı’nı Türkiye ile giderek gerilen si ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yunanistan’ın Megali İdea Jeopolitiğinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Güvenliğine Etkisi

Tolga Şafak Çatalçam

Doğu Akdeniz bölgesi, Yunan Megali İdea’sının hedef coğrafyalarından biri olan Kıbrıs adası nedeniyle, Türkiye ile Yunanistan arasında her zaman bir bilek güreşi alanı ola gelmiştir. Bu bölgede gerek Yunanistan, gerekse Türkiye sık sık siyasi, askeri, ekonomik ve egemenlik hakları başlıklarında çıkarlarını korumak üzere, bazı dönemlerde askeri alanda dâhil olmak üzere karşı karşıya gelmişlerdir. Bu karşı karşıya gelişlerde özellikle Yunanistan’ın Megali İdea jeopolitiği çerçevesindeki hâkimiyet kurma isteği ve yayılmacı tutumu, iki ülke arasında yaşanan sürtüşmelerde Yunanistan’ın başrolü oyna ...Daha fazlası

Erişime Açık

MARKA İMAJININ MARKA SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ: TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN HAVAYOLU İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

Nil Konyalılar

Bu araştırmanın amacı havayolu müşterilerinin, Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu işletmelerine dair marka imajı algılarının, marka satın alma niyetine olan etkisinin belirlenmesidir. Araştırmada marka imajı, teknik-işlevsel imaj, duygusal-hissel imaj ve sembolik-sosyal imaj olmak üzere üç alt faktör olarak ele alınmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu işletmelerini tercih eden bireyler oluştururken, evrenin geniş olması nedeniyle örneklem seçiminde bulunulmuştur. Basit tesadüfi örneklem metodu kullanılarak çevrimiçi platformda toplam 399 anket formu doldurtulm ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms