Filtreler
Filtreler
Bulunan: 30 Adet 0.032 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [1]
Tam Metin [2]
Veritabanları [3]
Tür [1]
Dil [2]
Erişime Açık

The Students' Perceptions of Language Learning Strategies in an EFL Context: A Case Study

Zeynep Cigdem Eren | Enisa Mede

The aim of this study is to find out the EFL students' preferences of the language learning strategies and the difficulty they experienced with the application of these strategies while learning English in a preparatory program at a vocational university in Istanbul, Turkey. A total of seventy four preparatory students participated in the study. Data were obtained through a questionnaire about the language learning strategies. The findings of the study revealed significant implications in relation to emphasizing language learning strategies in preparatory programs.

Erişime Açık

FREKANS ANALİZİ İLE KRİTİK KURAKLIK ŞİDDET-SÜRE-FREKANS EĞRİLERİNİN ELDE EDİLMESİ

Selen Orta

Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı olarak tanımlanabilen kuraklık, doğal bir iklim olayıdır. Temel olarak yağışların beklenen değerlerin altında gerçekleşmesi sonucu kuraklık meydana gelir, sürenin uzamasıyla birlikte etkisi giderek artar. Meteorolojik karakterli doğal afetler kategorisinde yer alan kuraklığın kapsamı geniştir ve birçok sektör üzerinde negatif önemli etkilere sahiptir. Kuraklığın olumsuz etkilerinin bertaraf edilebilmesi için kuraklık karakteristiklerinin bilinmesi önem taşımaktadır. Kuraklık şiddet, süre ve frekans gibi değişkenlerle kar ...Daha fazlası

Erişime Açık

Trend Analysis of Low Flows

Selen Orta

Determination of trends in low flows has a great importance in water resources planning and operation. Hydrological assessment on low flows is required in water quality control problems, water supply projects, irrigation, recreation, and ecological conservation. Trends in low flows could be seen as potential evidences of climate change, and significantly affect short-, medium-, and long-term future decisions. The main objective of this study is to identify low flow trends for gauging stations in four hydrological basins, Meriç-Ergene, Gediz, Ceyhan and Seyhan, from different regions in Turkey. ...Daha fazlası

Erişime Açık

Covid-19 ve Okçuluk

Onur Can Dolğun

Turning soccer into a global status and becoming an industry makes green fields considered as an investment tool. Soccer, therefore, made it necessary to transform it into a transparent and fair area by moving away from mistakes as much as possible. In order to provide a standard management approach, the use of technology in football has been increasingly important in recent years. In this study, which technological equipment used by soccer referees both in Turkey and in the world, the periods when they were started to be used and the global dimensions of these equipment have been discussed. I ...Daha fazlası

Erişime Açık

SPI-based Drought Severity-Duration-Frequency Analysis

Selen Orta

Drought which is one of the most injurious natural hazards is defined as lack of rainfall that leads to a temporary decrease or deficit in natural water availability. Droughts may result in long-term environmental, social and economic impacts. Therefore, drought forecasting is an important hydrological phenomena and it plays a major role in risk management, drought preparedness and the implementation of mitigation measures. The objective of this study is to analyze drought characteristics of Meric-Ergene, Gediz, Seyhan and Ceyhan hydrological basins in Turkey. Standardized Precipitation Index ...Daha fazlası

Erişime Açık

Edirne için Kuraklık Şiddet-Süre-Frekans Eğrileri

Selen Orta

Kuraklık karakteristiklerinin belirlenmesi sürdürülebilir su kaynakları yönetiminde, kuraklığa karşı alınacak önlemlerde ya da kuraklık eylem planlarının hazırlanmasında büyük rol oynamaktadır. Kuraklık, kuraklık şiddeti, süre ve frekans gibi değişkenlerle karakterize edilebilmektedir. Çalışmanın amacı; kuraklık şiddeti-süre-frekans eğrilerini elde etmek, böylelikle kuraklığın etkilerinin azaltılmasını sağlamaktır. Kuraklık karakteristikleri yağış verisine dayanan Standart Yağış İndeksi (SYİ) kullanılarak belirlenmiştir. Standart Yağış İndeksi; yalnızca yağış verisine ihtiyaç duyması, hesaplam ...Daha fazlası

Erişime Açık

Deriving Accumulated Precipitation Deficits from Drought SeverityDuration-Frequency Curves: A Case Study in Adana Province, Turkey

Selen Orta

Drought is a natural phenomenon and integral part of climate variability. It has been a fact that drought event develops gradually without being noticed, causes insidious natural hazard and serious harm. Therefore, it is a must to characterize frequency, severity and duration of a drought. The objectives of this study were three-fold: 1) to show versatility of standardized precipitation index (SPI) for 6- and 12-month timescales in order to explore both wet and/or dry periods and precipitation thresholds for the onset of drought by using relatively long-term monthly precipitation data; 2) to d ...Daha fazlası

Erişime Açık

Face Recognition System using Histograms of Oriented Gradients and Convolutional Neural Network based on with Particle Swarm Optimization

Cevat Rahebi

In this paper, Histograms of Oriented Gradients dependent on the strong point of convolutional neural organization which is new methodology for evenness face data set, is introduced. A proposed face acknowledgment framework was created to be utilized for various purposes. We utilized Gabor wavelet change for include extraction of evenness face preparing information and afterward we utilized profound learning technique for acknowledgment. We executed and assessed the proposed strategy on ORL and YALE data sets with Matlab 2020b. Besides, similar trials were directed applying Particle Swarm Opti ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ambulance Vehicle Routing using BAT Algorithm

Cevat Rahebi

In this paper, ambulance vehicles are routed using BAT algorithm. The city map is created by node method. The control station receives the information about accident place and then this information is communicated to the ambulance and hospital. The drive feed the data i.e., node position of the accident and ambulance vehicle in the bat algorithm based vehicle routing method and it provides shortest path for reaching accident place to driver. After reaching accident place, drive feed the position of the accident place and hospital position in the bat algorithm vehicle routing method and it prov ...Daha fazlası

Erişime Açık

Software Quality Measurement Modelling Using AHP and Promethee Methods

Metin Zontul

As competition in tlie industries relying on software increases, software product quality has become a prominent factor in the competition since quality issues within software-applications have a drastic effect on the organizations' reputation, and their customers experience. It has become more important to define and follow software quality metrics in order to determine the current situation in terms of quality of the developed software applications and to ensure continuous improvement. Within the scope of this paper, software products belonging to a technology company were ranked in terms of ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Harris Hawks Optimization (HHO) Algorithm based on Artificial Neural Network for Heart Disease Diagnosis

Cevat Rahebi

Signal processing methods usually diagnose heart disease, and the diagnosis of this type of disease by signal processing sometimes encounters many difficulties. To reduce diagnostic problems, careful feature selection and training are needed to analyze these signals. In this study, an attempt has been made to combine machine learning skills, such as neural network learning, with the Harris Hawks Optimization method to diagnose heart disease. In this paper, the heart disease diagnosis is analyzed with the feature selection method. For feature selection, the Harris Hawks Optimization Algorithm b ...Daha fazlası

Erişime Açık

KÜRESELLEŞME EKSENİNDE FUTBOL HAKEMLİĞİNİN TEKNOLOJİK BOYUT AÇISINDAN İNCELENMESİ

Onur Can Dolğun

Futbolun küresel bir hâle dönüşmesi ve endüstri hâlini alması, yeşil sahaların bir yatırım aracı olarak görülmesini sağlamaktadır. Bu da futbolun; hatalardan mümkün mertebe uzaklaşarak şeffaf ve adil bir ortama dönüştürülmesini zorunlu hâle getirmiştir. Standart yönetim anlayışının sağlanabilmesi için futbolda teknolojinin kullanılmasına son yıllarda giderek önem verilmiştir. Bu çalışmada; dünyada ve Türkiye’de futbol hakemlerinin kullandığı teknolojik ekipmanların neler olduğu, kullanılmaya başlandığı dönemler ve bu ekipmanların küresel boyutları ele alınmıştır. Aynı zamanda hakemlerin kullan ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms