Filtreler
Filtreler
Bulunan: 27 Adet 0.021 sn
Tam Metin [2]
Veritabanları [1]
Yayın Yılı [5]
Dil [2]
Erişime Açık

EFFECTS OF COVID-19 ON ARCHERY

Onur Can Dolğun

It is known that the covid-19 virus, which affects the world, affects all sectors as well as sports branches. In this difficult period, in which almost all sports activities were postponed or canceled, some sports groups were described as low risk. One of them is archery. Archery, which was inter- rupted for a short time, started to operate again due to outdoor activities and lack of contact. This article, written by document analysis, includes the processes from the history of archery to covid-19. In addition, the mea- sures taken to sustain the activities were also mentioned.

Erişime Açık

Sporda Dijital Liderlik

Onur Can Dolğun

Yaşadığımız toplumda oyunların sadece çocuklar için olduğunu veya çocukça amaçlara hizmet ettiğini düşünenlerin sayısı küçümsenemeyecek kadar faz- ladır. Oysa oyun her yaştan ve her kesimden insana hitap eden bir gerçeklik, zihinsel bir rahatlama yoludur. Ayrıca maddi ve manevi doyum sağlayan bir olgudur. Spor, bireylerin bedenen ve ruhen iyi halde olmak için yapmış oldukları fi- ziksel eylemlerdir. Ancak son dönemlerde dijital oyunların artmasıyla birlikte, spor olgusu sadece sahada aktif bir biçimde yapılan eylemler olmaktan çıkmış, dijital ortamlara da taşınmıştır. Dijital ortama taşınan bu ...Daha fazlası

Erişime Açık

EFFECTS OF COVID-19 ON ARCHERY

Onur Can Dolğun

It is known that the covid-19 virus, which affects the world, affects all sectors as well as sports branches. In this difficult period, in which almost all sports activities were postponed or canceled, some sports groups were described as low risk. One of them is archery. Archery, which was interrupted for a short time, started to operate again due to outdoor activities and lack of contact. This article, written by document analysis, includes the processes from the history of archery to covid-19. In addition, the measures taken to sustain the activities were also mentioned.

Erişime Açık

JAPON SİNEMASINDA ALT GELİR GRUBUNDAN BİR AİLE TEMSİLİ: ARAKÇILAR

Aziz Tamer Güler

Dünya üstündeki kaynaklar günden güne azalmakta ve bu kaynaklar sadece belli güçler tarafından paylaşılmaktadır. Eski çağlarda ya da orta çağdaki gibi adlandırılmasa da sınıflar oluşmakta, her sınıf kendi özelliklerine uygun bir şekilde varlık mücadelesini sürdürmektedir. Egemen sınıflar, din, dil, politika gibi araçlarla ezilen sınıflara baskı kurmakta, her alanda kendi onayladıkları sistemleri dayatmaktadırlar. Kapitalizm geliştikçe bütün dünyada gelir adaletsizliğinin de etkisiyle ezilen sınıflar modern köleler haline gelmektedir. Üstelik bu sınıfların yaşam mücadelesi salgınlar, doğal afet ...Daha fazlası

Erişime Açık

ATATÜRK VE RETORIK ATATÜRK’ÜN DEYIŞLERINDE ÜSLUP VE KAVRAM SEÇIMI

Aziz Tamer Güler

Liderler eylemleri kadar fikirleri ve söyledikleriyle de değerlendirilir. Tarih, söyleyip de uygulamasında başarılı olamamış ya da yaptıklarını gerektiği gibi anlatamamış lider örnekleriyle doludur. Atatürk, yaşamı boyunca düşünce sistemlerini ve insanlarını takip etmiş, fikir üretmeye çalışmış, fikirlerini geliştirmek için yollar, yöntemler geliştirmiştir. Fikirlerini gerektiği yer ve zamanda -dönemine göre açık ve sade bir üslûpla- dillendirmiştir. Çarpıcı sözlerine, getirdiği yenilikler eşlik etmiş, kısa sayılabilecek hayatına bir ulusu yeniden ayağa kaldıracak inkılâpları sığdırabilmiştir. ...Daha fazlası

Erişime Açık

THEATER, A WORLD OF MAGIC BY IMPROVING CHILDREN’S CREATIVITY ANALYSIS OF A PLAY: “THE MAGIC FLUTE”

Arzu Toğuşlu Kızbaz

Salvador Dali says: “Intelligence without ambition is a bird without wings”. This quote refers that imagery and creativity are unlimited. The world of theater is a world of magic. The elements, scenery, lighting, costume, effect, music and players are the main components of a play by stage adaptation for creating the magic of the theater. Equally the components contain empty spaces, which can be filled with the own experiences and according to the point of view by the director. These empty spaces can be formulated different, according to the director, who conveys his/ her messages to the audie ...Daha fazlası

Erişime Açık

YENİ NESİL KONUT ANLAYIŞINDA MİNİMALİZMİN GÖSTERGEBİLİMSEL YANSIMALARI: IKEA

Arzu Toğuşlu Kızbaz

Platon, “Önemli olan, hayatta en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır.” söylemi ile minimalizm kavramına göndermede bulunmaktadır. Bu bakış açısı bize düşünceden zamana, konuttan eşyaya geniş perspektifli bir minimalizm anlayışını yansıtmaktadır. Modern çağın insanı, şehrin karmaşasında kendini bulmaya çalışarak, özgürlüğü mekânsal anlamda da yaşayarak “İnsan azaldıkça çoğalır, sadeleştikçe özgürleşir” düşüncesini benimsemektedir. Bu bağlamda; mimari yaklaşımlar bu talebe ayak uydurma gayretini sergilemekte, sayıları her geçen gün artan stüdyo daireler, 1+1 konutlar bu yakl ...Daha fazlası

Erişime Açık

Hemşirelikte Uzaktan Eğitim

Canan Arslan

Çeşitli bilgi ve iletişim teknolojileri insanlar tarafından en son gelişmeleri takip etmek için kullanılmaktadır. Bu durum, günümüzde toplumların “Bilgi toplumu” olarak adlandırılmasına neden olmuştur (Arthur-Nyarko vd., 2020). Teknolojik gelişmeler, insanların bilgi alma, hizmet ve mal alma ya da hizmet sunma şekillerini, tanı ve tedavi süreçlerini ve eğitim alma biçimlerini değiştirmiştir (Arthur-Nyarko vd., 2020). Geleneksel olan yüz yüze eğitimde, bireylerin çoğu için okula olan uzaklık, mevcut kurum sayısında ve kapasitesindeki azlık, yetersiz sayıda eğitici gibi çeşitli sorunlar bulunmak ...Daha fazlası

Erişime Açık

Multi-circle Detection Using Multimodal Optimization

Taymaz Akan

Object and shape detection in digital image were one of the hot topic over the last two decades. Especially automatic multi circle detection has received more attention over last years. Hough transform (HT) is a well-known and most popular method for lines and circles detection. However, HT has huge computational complexity expense. This paper proposed a new successful heuristic method to reduce computation time and improve the speed of HT for circle detection. In this proposed method the edges information of the image is obtained by means of Robert edge detection. Then, multimodal particle sw ...Daha fazlası

Erişime Açık

Şebnem İşigüzel’in Sarmaşık Romanında Basmakalıp Yargıların Kullanımı

Bahadır Elal | Gamze Sürcan Düzgün

Roman, burjuva sınıfının oluşması ve sanayi toplumun yükselişi ile ilk olarak Batı’da ortaya çıkmıştır. Bizde ise roman türünde eserler vermek batılılaşmanın bir parçası olarak görülmüştür. Bu hareketle ilk romanlarımız kitle iletişim araçlarının önemli bir parçası olan gazetelerde yayımlanmıştır. Böylece bunu fırsat bilen yazarlarımız romanı halkı bilgilendirmek için bir araç olarak kullanmışlardır ve bunu da çoğu zaman eserlerinde basmakalıp yargılar kullan gruba ya da kişiye karşı değişmez izlenimleri yer etmektedir. Bu yargıların çoğu olumsuz olmakla beraber, olumlu olanları da vardır. Wal ...Daha fazlası

Erişime Açık

SİNEMADA GÖZETİM VE SÜREKLİ BİR TEKİNSİZLİK HÂLİ: TAKİP VE BOŞ EV ADLI FİLMLER

Aziz Tamer Güler

Son yıllarda özellikle de son elli yıldır çağımız bir gözetim toplumu olmaktadır/olmuştur cümlesi sürekli kullanılan bir söyleme dönüşmüştür. Gözetleme de artık toplumlar tarafından kabullenilmiş bir eylemdir. Her şeyin sürekli daha da hızlandığı bu toplumsal yapıda önceleri mahrem olan ya da ulaşılması mümkün olmayan bazı şeyler şimdilerde tabiri caizse ortalığa saçılmış durumdadır. Çağımız düşünürleri, gelinen noktaya belli aşamalardan geçip gelindiğini ifade edip geçmişten örnekler vermektedir. En klasik örnekler İngiliz yazar George Orwell’ın eserleridir ve özellikle de en iyi örnek, yazar ...Daha fazlası

Erişime Açık

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDEKİ ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMLARİNİN MÜFREDATLARİNDA BULUNAN BESLENME DERS VE İZLENCELERİNİN İNCELENMESİ

Gamze Sürcan Düzgün

Giriş: Yeterli ve dengeli beslenme, insanın yaşamını sağlıklı, üretken ve hastalıklara yakalanmadan geçirebilmesi için edinilmesi gereken bir yeme davranışıdır. Anne karnından başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar olan dönemde ise tüm bunlar dışında sağlıklı beslenme çocuğun büyüme ve gelişmesini de olumlu yönde etkileyen bir durumdur. Sağlıklı beslenmenin çok erken yaşlarda bilinçli bir şekilde yapılmaya başlanması gerekmektedir. Bunun için üniversitelerin çocuk gelişimi ön lisans programlarında beslenme eğitiminin verilmesi, gelecekte mesleki hayatlarında çocuklarımıza örnek olacak, onl ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms