Filtreler
Filtreler
Bulunan: 11 Adet 0.023 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [1]
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Veritabanları [1]
Tür [1]
Yayın Yılı [3]
Dil [2]
Erişime Açık

Yakın Dönem Bollywood Sinemasında İslamofobik Söylem Yakın Dönem Bollywood Sinemasında İslamofobik Söylem: "Baby " (2015) ve "Sooryavanshi" (2021) Örnekleri

Cem Yıldırım

İslamofobi, temelde Müslümanlara ve İslam inancına karşı bir korku ve düşmanlığı ifade eden bir kavramdır. Özellikle, 11 Eylül terör saldırılarından sonra başta Hollywood olmak üzere sinemada İslamofobik söylem giderek yaygınlaşmıştır. Hollywood ile paralel olarak, milyonlarca Müslümanın azınlık olarak yaşadığı Hindistan’da da Müslüman karşıtlığını körükleyen sinema filmleri üretilmeye başlanmıştır. Hint sinemasında son yıllarda iktidar partisinin milliyetçi politikalarını yansıtan ve İslam inancı ile terörizmi ilişkilendiren çok sayıda sinema filmi ortaya çıkmıştır. Bollywood sinemasının en p ...Daha fazlası

Erişime Açık

1927 ve 1935 Nüfus Sayımlarında Azınlıklar

Enver Emre Öcal

Azınlık konusu, XIX. Yüzyıldan itibaren ciddi bir sorunsal olarak Türkiye’nin ve emperyalist sistemin gündemine oturmuştur. Bu sorunsal “Doğu Sorunu” bağlamında batılı düşünürler tarafından uzun bir süre gündemde tutulmuş ve böylelikle merkez ülkeler tarafından Osmanlı’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı siyasi bir argüman olarak kullanılmaya çalışılmıştır. Lozan Antlaşması ve buna ek olarak imza edilen Türk – Yunan Mübadele Sözleşmesi ile azınlık konusu uluslararası hukukun konusu olmaktan çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin iç hukuk mevzusu haline dönüşmüştür. Böylece, Osmanlı döneminde ...Daha fazlası

Erişime Açık

1929-1938 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE

Emir Bostancı

Yabancı sermayenin Türkiye’deki geçmişi Osmanlı Devleti Dönemi’ne kadar dayanmaktadır. Her ne kadar Kapitülasyonlar, 1838 Baltalimanı anlaşmasının yol açtığı gümrük tarifeleri gibi nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti yabancı sermaye ve yatırımlara uzak olmasa da, doğrudan yabancı sermaye girdisi, gerçek manada 19. Yy’ın ortalarında başlamıştır. Osmanlı Dönemi’nde ekonomiyi zararlı ve bağımlı hale getiren bu sermayelerden, Cumhuriyet Dönemi’nde kurtulmaya çalışılmıştır. Lozan Antlaşması’na göre 1929 yılına kadar gümrüklerde istediği muameleyi yapamayan Türkiye, yine söz konusu yıla kadar liberal ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye’deki Kadın Girişimciliğinin Önündeki Engeller

Dilek Çınar | Zeynep Banu Dalaman

İyi yeni fikirleri pazara sunmak ve karlı hale getirmek için gerekli bilgi, beceri ve inisiyatiflere sahip olan girişimciler ekonomiler içerisinde kilit noktalar oluşturmaktadırlar ve aldıkları risklerin ödülü potansiyel kardır. En teknik manada kadın girişimci; herhangi bir girişimi organize eden, yöneten, önemli ölçüde risk taşıyan ve bu konuda inisiyatif alan kadın bireydir. Dünyada kadın girişimci sayısı artmakla birlikte erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Türkiye’de kadınların iş gücü ve istihdama katılımının erkeklere göre düşük olduğu gözlemlenmektedir. Kadınların iş gücüne katılamamasın ...Daha fazlası

Erişime Açık

Grid connected photovoltaic system design an example application for İstanbul province

Vedat Esen

It is seen that the damage to the environment has increased with the use of fossil fuels around the world. It is known that studies continue to minimize the damage to the environment with alternative energy generation methods. Recently, it is seen that generating electrical energy using solar energy, known as clean energy, has an important place. With the developing semiconductor technologies, the use of photovoltaic systems is increasing day by day. The aim of this study is to estimate the amount of energy that will be produced by simulating and modeling the performance of PV (Photovoltaic) s ...Daha fazlası

Erişime Açık

The Place and Importance of Artificial Intelligence in the Gastronomy Sector

Gül Yılmaz

The demand for artificial intelligence in the world is increasing day by day in the gastronomy sector. In this study, the importance of artificial intelligence in the gastronomy sector is emphasized and the studies on this subject are mentioned. Since the studies in the literature are limited, studies on all sub-branches related to artificial intelligence-based gastronomy and tourism are mentioned. The number of studies related to gastronomy and artificial intelligence in the literature is limited. Therefore, in this study, artificial intelligence applications used in the gastronomy sector are ...Daha fazlası

Erişime Açık

Otomatik gerilim regülatörü için hibrit bir denetleyici tasarımı

Güngör Bal

Senkron generatörler elektrik enerjisinin üretiminde temel makina olma görevini sürdürmektedir. Senkron generatörlerin çıkış gerilimi ve frekansı uyartım akımı ve devir sayısı değiştirilerek kolayca ayarlanabilmektedir. Genellikle senkron generatörler şebekeye bağlı olarak çalıştıkları için çıkış gerilimi ve frekansının sabit olması gerekmektedir. Gerilimin ayarlanması için kullanılan Otomatik Gerilim Regülatörlerinde çeşitli denetleyici sistemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada MATLAB/Simulink programında bulanık mantık tabanlı anahtarlamalı bir hibrit denetleyici yapısı önerilmiştir. Önerilen ...Daha fazlası

Erişime Açık

GÖRSEL SANAT ÖĞRENCİLERİNİN KRİPTO SANAT (NFT) DÜNYASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Merve Karaman

Teknolojide yaşanan gelişmeler sanatı da etkilemektedir. Dijitalleşen sanat piyasası için son dönemlerde yeni kavramlardan olan kripto sanat (NFT) ortamları popüler hale gelmeye başlamıştır. Sanat ürünlerinin bu dijital ortamlarda sergilenmesi, satışa sunulması mümkün hale gelmiştir. Sanat adına bu kadar güncel olan bir konuda özellikle geleceğin sanatçıları olan sanat öğrencilerinin görüşlerinin alınmasının önemli olduğu düşüncesiyle araştırmada sanat için güncel bir konu olan kripto sanat (NFT) kavramına ilişkin olarak öğrenci görüşleri alınmıştır. Çalışma kapsamında 3’lü likert ölçeği uygul ...Daha fazlası

Erişime Açık

Spatial Constructions of Homeland in Turkish National Identity: Exclusion and Inclusion of Europe

Elif Gençkal Eroler

This paper focuses on the geographical, historical, and cultural spatializations of Turkish national identity by political elites in the post-2000 era. Considering the close link between the formation of national identity and the spatial constructions of homeland, the paper shows that Turkish national identity since the foundation of the Republic has been constructed through different supranational visions, navigating through different civilizational ingredients. We show that the Kemalists’ Western-oriented or Eurocentric geopolitical discourses, which perceive Turkey as a “bridge country”, ha ...Daha fazlası

Erişime Açık

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YÖNETİŞİM PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ: TÜRKİYE YEREL EYLEM GRUBU (YEG) DERNEKLERİ ÖRNEĞİ

Orhan Polat

Toplumlar iyi yönetim ve yönetişim ile büyük bir üstünlük sağlarlar. Olgunluk seviyesi yüksek toplumlar, bölgelerini ve ülkelerini diğerlerine göre daha hızlı kalkındırabilirler. Bunu eşit temsil ve oy hakkı, katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir anlayışı ile yaparlar. AB LEADER Yaklaşımı bir yerel kalkınma programıdır. İlgili program 2016 yılından itibaren sahada uygulanmaktadır. Araştırma, AB LEADER Yaklaşımı kapsamında kurulan ve 2020 Eylül ayından itibaren yüzde yüz hibeyle ekonomik olarak desteklenen 50 YEG derneğinde yapılmaktadır. Derneklerin yönetim ve yönetişim açısından incelenerek, s ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çikolata Tüketim Tercihleri Üzerine Bir Alan Araştırması

Esna İçöz

Bu araştırma gençlerin çikolataya karşı tutum ve alışkanlıkları hakkında bilgi edinmek, eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma deneysel olmayan nicel tarama yöntemidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni ile hazırlanmıştır. Örnekleme metodu olarak seçkili örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi (rastsal) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 17-24 yaş arası İstanbul’da yaşayan 201 kişiden oluşturmaktadır. Eğitim durumu değişkeni, çikolata tüketimi alt boyutunu %12,5 (r=0,125, p=0,000), çiko ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms