Filtreler
Erişime Açık

ÖZ YETERLİLİK İLE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİNDE İŞ-YAŞAM DENGESİNİN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Burcu Özgül

Bu çalışma, mesleklerinin doğası gereği mesleki tükenmişlik riski ile karşı karşıya olan iç denetçilerin öz yeterlilik inançlarının ve iş-yaşam dengesi düzeylerinin mesleki tükenmişliğe olan etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda kavramsal bir model geliştirilmiş ve modeli test etmek için anket yöntemiyle 305 iç denetçiden veri toplanmıştır. Toplanan veriler SmartPLS 3 analiz programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları hem iç denetçilerin öz yeterlilik inançlarının hem de iş-yaşam dengesi düzeylerinin mesleki tükenmişliklerini negatif yönde etkilediğini ortaya koymuştu ...Daha fazlası

Erişime Açık

TÜRK BASININDA YERLEŞİK ŞİDDET: 3. SAYFA HABERLERİNE İLİŞKİN BİR TARTIŞMA

Nur Esra Atmaca Durum

Polis, adliye, cinayet, kaza gibi şiddet içerikli haberler Türkiye’de uzun yıllardır günlük gazetelerin 3. sayfasında yayımlanmaktadır. Dolayısıyla ‘3. Sayfa’, yazılı basında bir haber kategorisinin, bulunduğu sayfa adıyla özdeştiği tek örnek olarak gazetelerde yerleşik bir şiddet sayfası konumundadır. Bugüne kadar konuyu bu bağlamda ele alan bir akademik çalışma yapılmamıştır. Bu önemle çalışmada öncelikle medya ve şiddet olgusu ele alınmış; medyanın şiddeti nasıl alımladığı ve farklı mecralarda şiddetin yeri üzerinde durulmuştur. Ardından, 3. sayfa haberciliği özelinde konunun profesyoneller ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms