Filtreler
Filtreler
Bulunan: 136 Adet 0.030 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [2]
Tam Metin [2]
Veritabanları [4]
wosquality [1]
Yayıncı [51]
Dergi [51]
Erişime Açık

Canlı Oyun Yayıncılığı ile Yeniden Üretilen Nefret İçerikleri ve Ötekileştirilen Doğu İmgesi

Deniz Berker

İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelerle beraber kitle iletişim araçları yaygınlaşmış, kültür ise üretilen ve pazarlanan bir meta hâline gelmiştir. Yeni medya ürünü olarak dijital oyunlar, izleyici ve medya metni arasındaki etkileşimi artırarak oldukça popüler hâle gelmiştir. Medya aracılığı ile altı çizilen Doğu – Batı ayrımı, son yıllarda popüler hâle gelen dijital oyunlarda da fazlaca yer almaktadır. Dijital oyunlarda sıklıkla yer alan şiddet ve nefret içerikleri ile öteki Doğu algısı pekiştirilmektedir. Günümüzde kullanıcılar yalnızca oyunu kendi başlarına oynamak ile kalmamakta, sosya ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yakın Dönem Bollywood Sinemasında İslamofobik Söylem Yakın Dönem Bollywood Sinemasında İslamofobik Söylem: "Baby " (2015) ve "Sooryavanshi" (2021) Örnekleri

Cem Yıldırım

İslamofobi, temelde Müslümanlara ve İslam inancına karşı bir korku ve düşmanlığı ifade eden bir kavramdır. Özellikle, 11 Eylül terör saldırılarından sonra başta Hollywood olmak üzere sinemada İslamofobik söylem giderek yaygınlaşmıştır. Hollywood ile paralel olarak, milyonlarca Müslümanın azınlık olarak yaşadığı Hindistan’da da Müslüman karşıtlığını körükleyen sinema filmleri üretilmeye başlanmıştır. Hint sinemasında son yıllarda iktidar partisinin milliyetçi politikalarını yansıtan ve İslam inancı ile terörizmi ilişkilendiren çok sayıda sinema filmi ortaya çıkmıştır. Bollywood sinemasının en p ...Daha fazlası

Erişime Açık

Back to the Past: Is the West Moving from Crisis Management to Full-Spectrum Deterrence Including Nuclear Force?

Suat Dönmez

During the Cold War, the West tried to deter and contain the Soviet Union and Warsaw Pact. This deterrence was based on both conventional and nuclear forces and various concepts and doctrines. After both sides achieved an assured destruction capability, deterrence was achieved by nuclear balance. Once the Cold War ended, the focus shifted from deterrence and containment to crisis management as the international security environment became dominated by internal conflicts, international terrorism, global crime, and problems related to failed states like refugee crises. This resulted in defence c ...Daha fazlası

Erişime Açık

Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılayış Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Canan Arslan

Sağlık hizmetleri kapsamında hemşirelik bakım hizmetleri önemli bir yer oluşturmaktadır. Hemşirelik bakımına ilişin yapılan çalışmalar bulunmakta ve ortak amacın bakım kalitesini geliştirmek olduğu görülmektedir. Bu araştırma da kliniğe başvuran hastaların kendilerine verilen hemşirelik bakım hizmetlerinin kalitesini ve hemşirelik bakım hizmeti boyunca hastanın hemşirelik bakımını algılayışı ve bakım süresince etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Erişime Açık

BİR AR-GE MERKEZİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ (KFG) İLE ÜRÜN GELİŞTİRME UYGULAMASI

Fatma Altuntaş

ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir Ar-Ge merkezinde Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) ile mermerin sağlamlaştırılması için kullanılan epoksi dolgu jelin müşteri istekleri doğrultusunda nasıl geliştirilebileceğinin ortaya çıkarılmasıdır. Yöntem: Çalışmanın başında, firmanın Ar-Ge merkezinde çalışan mühendis, tekniker, teknisyen ve diğer çalışanların katıldığı bir kalite ekibi oluşturulmuştur. Kalite ekibi ile gerçekleştirilen çalıştay sayesinde kalite evi oluşturulmuş ve KFG uygulaması yapılmıştır. Bulgular: Kalite evine göre en önemli ilk üç müşteri ihtiyacı; ...Daha fazlası

Erişime Açık

Adoption of Crowdsourced Delivery: An Online Focus Group Interview

Sinem Savaş

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin kitle kaynaklı teslimat algılarını araştırmayı ve bir tüketici ve bir sürücü olarak kitle kaynaklı teslimat platformunun kabulünü etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma tasarımı, Türkiye’de üniversite öğrencilerinin kitle kaynaklı teslimata ilişkin algıları üzerine gerçekleştirilen nitel bir keşifsel durum çalışmasıdır. Veri toplamak için 35 üniversite öğrencisinin dahil olduğu odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Veriler altı çevrimiçi odak grup görüşmesini içermiş ve tematik analiz yöntemi kullanılarak analizleri gerçekleşti ...Daha fazlası

Erişime Açık

ÇOCUKLARDA GIDA ALERJİLERİ

Yaşar Birol Saygı

Hepimiz hayatta kalmak için yeriz ve çoğumuz yemek yemekten zevk alırız. Bununla birlikte, son araştırmalar, beş yaşın altındaki yirmi çocuktan birinin ve yirmi beş yetişkinden ise yine birinin en az bir besine alerjisi olduğunu göstermektedir. Giderek daha fazla insan gıda alerjisinin farkına varmakta ve bu da onu kamuoyunda artan bir endişe konusu haline getirmektedir. Gıda alerjisi, ebeveynler için giderek artan bir endişe haline gelmektedir. Gıda alerjisi, çocukların tahmini %8'ini etkileyen büyüyen bir halk sağlığı sorunudur. Gıda alerjisi, belirli bir gıdaya maruz kalındığında tekrarlana ...Daha fazlası

Erişime Açık

Turizm Lisans Öğrencilerinin Motivasyonları, Algılanan Eğitim Kalitesi ve Lisansüstü Eğitime Yönelik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Derya Demirdelen Alrawadıeh

Turizm sektörünün yerel ve uluslararası anlamdaki hızlı büyümesine paralel olarak sektörde nitelikli işgücü ihtiyacında da artış yaşanmaktadır. Bu artışla birlikte turizm eğitimi ve eğitim kalitesi algısı da oldukça önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, turizmde lisans eğitimi gören öğrencilerin turizm bölümünü seçme motivasyonları, algılanan eğitim kalitesi ve lisansüstü eğitime yönelik eğilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve algılanan eğitim kalitesiyle lisansüstü eğitime yönelik eğilim arasındaki ilişkinin cinsiyete ve lise mezuniyetine göre değişip değişmediğini ölçebilmekti ...Daha fazlası

Erişime Açık

SAĞLIK SİSTEMİ BELİRLEYİCİLERİ VE GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR YOL ANALİZİ ÇALIŞMASI

Ceren Börüban

Bir ülkede yaşayan bireylerin yaşam kalitesini ve ülkenin beşerî sermayesini yakından etkilemesi nedeniyle sağlık hizmetlerinin kalitesinin, performansının ve etkinliğinin ölçülmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sağlık sistemi kalitesi belirleyicileri ve göstergeleri arasındaki nedensel ilişkileri 2018 itibariyle 135 düşük, düşük-orta ve üst-orta gelirli ülkeler için araştırmaktır. Sağlık sisteminin performansını yansıtan değişkenler sağlık göstergeleri, sağlık sisteminin kalitesini etkileyen değişkenler ise sağlık sistemi belirleyicileri olarak tanımlanmıştır. Belirleyiciler olarak; okuryaz ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

NEOLIBERAL POLICY TOOL: ACTIVE LABOUR MARKET POLICIES IN TURKEY AND SPAIN

Berrin Ceylan Ataman

Since activation policies prove their inefficiency in solving existent socioeconomic problems, especially after the pandemic crisis of COVID-19, alternative policies other than Active Labour Market Policies (ALMPs) have appeared on the agenda of the EU. This research traces the reasons of the ineffectiveness of activation by highlighting the perception of the beneficiaries of the ALMPs. This article builds on the fieldwork implemented in a member state (Spain) and candidate country (Turkey) of the EU through 78 semi-structured individual interviews with the participants of vocational trainings ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

A BEHAVIORAL PERSPECTIVE ON LABOR SUPPLY ANALYSIS DAVRANIŞSAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN EMEK ARZI ANALİZİ

Zeynep Sümeyra Bakır

The behavioral economics approach expands its domains in many areas such as consumer theory, game theory, financial markets, decision-making processes, and public policies. Behavioral finance, behavioral public policies, behavioral game theory may expressed as the outputs of the effect of behavioral economics. The consideration of the labor market through the behavioral economics approach is important for the development of the understanding of the field. The purpose of this paper is to point out the potentials of behavioral labor economics and analyze the labor supply within the framework of ...Daha fazlası

Erişime Açık

Multi-Class Document Classification Based on Deep Neural Network and Word2Vec

Metin Zontul

With the increase in unstructured data, the importance of classification of text-based documents has increased. In particular, the classification of news texts and digital documentation provides easy access to the information sought. In this study, a large amount of news textual data was used. After the data set was preprocessed, Bag of Words (BoW), TF-IDF, Word2Vec and Doc2Vec word embedding methods were applied. In the classification phase, Random Forest (RF), Multilayer Perceptron (MLP), Support Vector Machine (SVM) and Deep Neural Network (DNN) algorithms were applied. As a result of the e ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms