Filtreler
Filtreler
Bulunan: 54 Adet 0.026 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [2]
Tam Metin [2]
Veritabanları [3]
wosquality [4]
Yayıncı [45]
Dil [2]
Dergi [35]
Erişime Açık

DANIEL BUREN’İN SANATINDA BİR BAĞLAM OLARAK MEKÂN

Tuğba Renkçi Taştan

20. yüzyıl; iki dünya savaşının yaşandığı ve insanlık tarihinde yeni dünya düzeninin oluştuğu pek çok alanda yeniliğin, gelişimin ve dönüşümün meydana geldiği bir dönemdir. Savaştan sonra, savaşın getirdiği buhranla toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlardaki köklü değişimlerle sanatın ve sanatçının anlamı, içeriği ve sınırları tartışılmış, genişlemiş ve yeni bir boyut kazanmıştır. Bu karmaşık dönem, Fransa’da geleneksele bağlı sanat ortamında da kendini göstermiştir. Fransız sanatçı Daniel Buren (d. 1938) bu sürece tanık olmuş; üretimleriyle sanattaki yenilikleri benimseyerek, sanat p ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Inside out, exploring residential spaces during COVID-19 lockdown from the perspective of architecture students

Paria Valizadeh

The new preventative measures that have emerged from the Coronavirus crisis brought about changes in different aspects of daily life. Some of these changes may have a significant impact on how the built environment is being experienced. The current paper examines reconfigurations that happened in residential spaces and space allocations for transitioned activities in a small case study targeting a group of architecture students in Cyprus. Analysis and findings are structured in three sections, indoor activities, special organization, and quality of life. The result shows blurring boundaries be ...Daha fazlası

Erişime Açık

TÜRK SİNEMASINDA KURGU BİÇİMLERİYLE ÖNE ÇIKAN İKİ FİLM: NOKTA VE SEN AYDINLATIRSIN GECEYİ

Cem Yıldırım

Sinema filmleri arasındaki biçimsel farklılıklar, belirli uzlaşımlar çerçevesinde oluşur ve bu farklılıkları belirleyen en önemli unsur "kurgudur". Tecimsel popüler filmler, biçimsel olarak seyircinin aşina olduğu klasik devamlılık kurgusunun uzlaşımlarını kullanırlar. Klasik devamlılık kurgusu, klasik anlatı sinemasının 20. yüzyıl boyunca ve günümüze kadar kullanmış olduğu bir takım egemen biçimsel teknikler olarak tanımlanır. Bu tarz, en temel hedefini gerçekleştirebilmek için bir takım belirli kurgu prensiplerine dayanır. Bu hedef, seyircinin bir film seyretme eylemi içerisinde olduğunu unu ...Daha fazlası

Erişime Açık

RESIDENTIAL ARCHITECTURE AS A MEANS OF SHOWCASING WESTERN MODERNIZATION: THE CASE OF TEHRAN (1963-1979)

Paria Valizadeh

Modernization programs in Iran emerged with the 1963 White Revolution and transformed the socio-spatial organization of the capital city of Tehran. This modernization was associated with Westernization and led to uneven urban development, exacerbated class divisions and developed a kind of fetishism of urbanization in the Iranian society of 1970s. Modernizing the society in the image of the west and in particular the United States fascinated the upper classes since they could afford to live in the ways described in the media, and the more their fascination with the westernized way of living de ...Daha fazlası

Erişime Açık

AMERİKA’DA TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK VE KENTSEL YALNIZLIĞIN RESSAMI EDWARD HOPPER’IN (1882-1967) YAPITLARINDA KENT İMGESİ VE IŞIK-GÖLGE (CHIAROSCURE)

Tuğba Renkçi Taştan

1929’da Amerika’da patlak veren ve etkilerini 1930’lu yıllarda da sürdüren Büyük Buhran (TheGreat Depression) ile milyonlarca insan işsiz kalmış hem dünyada hem Amerikan toplumunda ciddi bir ekonomik kriz yaşanmıştır. Yaşanan siyasi ve ekonomik alandaki hareketlilik, toplumsal yapıyı ve sanatsal alandaki üretimleri ve sanat hareketlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Toplumsal Gerçekçilik akımı da bu sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Edward Hopper (1882-1967)’ın da tanıklık ettiği bu dönem, toplumsal çöküşün ve buhranın yaşandığı ve bireyin ya ...Daha fazlası

Erişime Açık

The sun is no fun without rain: Physical environments affect how we feel about yellow across 55 countries

Banu Manav

Across cultures, people associate colours with emotions. Here, we test the hypothesis that one driver of this cross-modal correspondence is the physical environment we live in. We focus on a prime example - the association of yellow with joy, - which conceivably arises because yellow is reminiscent of life-sustaining sunshine and pleasant weather. If so, this association should be especially strong in countries where sunny weather is a rare occurrence. We analysed yellow-joy associations of 6625 participants from 55 countries to investigate how yellow-joy associations varied geographically, cl ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

LUMINOUS ENVIRONMENT AND THE PERCEIVED ENVIRONMENT

Banu Manav

In lighting design, the main concept is to achieve a healthy environment, which addresses energy efficiency, cost, maintenance, and quality. User-friendly lighting systems shall be adopted to architecture and interior architecture. User control over the lighting system is important, by dimming or increasing light output, by changing the colour of the light sets the inner atmosphere and affects user mood. Standards and codes on lighting shall also be evaluated by means of these topics. The paper aims to analyse how the luminous environment is affective on the perceived environment. Hence, a ser ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

A novel method for assessing the chromatic integration of architecture in the Ksourian landscape of Mzab Valley, Algeria

Banu Manav

Ksour are original architectural models of fortified villages located in the north of Africa. They offer, through their urban and natural visual sceneries, specific visible features that we name them Ksourian Landscapes. The present research, accordingly, addresses an investigation relying on a new methodic perspective, of the chromatic character of the Ksourian landscape of M'zab valley in Algeria which is listed as an UNESCO World Heritage Site. Using the Natural Color System (NCS), a natural palette (NP) has been conducted encapsulating 12 representative colors from the natural landscape of ...Daha fazlası

Erişime Açık

MEKÂN ALGISI VE İŞİTSEL KONFOR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Banu Manav

İşitsel konfor iç mekân tasarımı sürecinde ele alınması gereken tasarım değişkenleri içinde yer almaktadır. Öznel ve nesnel açıdan işitsel konfor parametreleri, hacmin geometrik özellikleri, malzeme seçimi, iç mekân tasarım sürecinde bir arada ele alınmalıdır. Bu çalışma, bu yaklaşımdan yola çıkarak tasarlanmıştır. Müziğin iç mekân tasarımındaki yeri ve önemini araştırmak için kontrollü bir çalışma düzeneği oluşturulmuştur. Burada amaç, müziğin mekân tasarımında etkin bir öge olarak kullanılmasını sayısal olarak ölçmek ve öznel parametrelerin bu anlamda somut olarak değerlendirilmesidir. Chopi ...Daha fazlası

Erişime Açık

21. Yüzyıl Konut Tartışmaları Kongresi Bildiri Kitabı

Emine Dilay Guney

İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN ÖNSÖZ KONGRE 1. GÜN 13 ŞUBAT 1. OTURUM OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Candan ÇINAR Alternatif Bir Barınma Biçimi Olan Airbnb Evi ve İç Mekan Senaryoları, Efsun Ekenyazıcı Güney 21. YY İçin Yeni Bir Konut üretim Modeli: CoHousing, Dilay Güney, Cem İlhan, Cansu Saka Sosyal Konutta Nesnelerin İnterneti: Senaryolar, İlkim Markoç 2. OTURUM OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Özgür Bingöl Konut Alanlarının Dönüşümde Kamu Arazilerinin Kullanımı; Bayrampaşa,Tuba Sarı Haksever Toplumsal Bellek Boşlukları ve İçmimarlığın Psiko-sosyolojik Yeri: İstanbul Kentsel Dönüşümü Duygu Türen Hangün, Burak Kapta ...Daha fazlası

Erişime Açık

A Lighting Proposal for A Library Project in Terms of Energy Efficiency

Banu Manav

This paper aims to achieve visual comfort conditions with less energy consumption at a university library. In this regard, a lighting design project is proposed for BUU faculty of architecture library which is an additional unit to the existing building in the pre-design phase and planning to be implemented. In this scope, artificial lighting results and daylighting availability of the library space is analyzed with a lighting simulation tool. Accordingly, solar gains were examined and the annual energy loads were calculated depending on a variety of façade shading configurations via a buildin ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bir Cross-Dressing Pratiği Olarak Askeri Üniforma Giyerek Poz Kesme: 1930-1940’lar

Özlem Şimşek

Gerek kurumsal arşivlerde gerek ise aile koleksiyonlarında yer alan birçok fotoğraf, askeri üniforma giyerek fotoğraf kamerası karşısında cross-dressing performansı gerçekleştiren kadınları gösterir. Sözü geçen fotoğraf örnekleri, Türkiye’de topyekûn militarizasyon programının hayata geçirildiği, kadınların siyasi haklarına kavuştuğu aynı zamanda fotoğraf çektirme ve değiş tokuşunun bütünleşik bir uğraş olarak günlük yaşamda yer edindiği 1930 ve 1940’lı yıllara rastlar. 1930’larda Türk Tarih Tezi ile bağlantılı olarak üretilen “asker millet” söylemi, erkekleri devletin birincil yurttaşları ola ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms