Filtreler
Filtreler
Bulunan: 16 Adet 0.024 sn
Tam Metin [1]
Veritabanları [3]
wosquality [1]
Yayın Yılı [4]
Dil [2]
Süresiz Ambargo

Effects of quercetin and catechin on blood lactate level

Meral Miyaç Göktepe

Study Objectives: This study was aimed to investigate the effects of combined administration of Catechin and Quercetin on blood lactate level. Methods: The research was conducted on 12 male Wistar rats weighing 300-350 gr. Rats were divided into two groups as the control group (n=6) and the test group (n=6). After the rats were quarantined for 10 days; each rat heart blood was taken on the first test day (pre catechin+quercetin supplementation), and again after they were participated to exercise on the second test day (pre catechin+quercetin supplementation). Between days 3 and 12 after testin ...Daha fazlası

Erişime Açık

EFFECTS OF COVID-19 ON ARCHERY

Onur Can Dolğun

It is known that the covid-19 virus, which affects the world, affects all sectors as well as sports branches. In this difficult period, in which almost all sports activities were postponed or canceled, some sports groups were described as low risk. One of them is archery. Archery, which was inter- rupted for a short time, started to operate again due to outdoor activities and lack of contact. This article, written by document analysis, includes the processes from the history of archery to covid-19. In addition, the mea- sures taken to sustain the activities were also mentioned.

Erişime Açık

Sporda Dijital Liderlik

Onur Can Dolğun

Yaşadığımız toplumda oyunların sadece çocuklar için olduğunu veya çocukça amaçlara hizmet ettiğini düşünenlerin sayısı küçümsenemeyecek kadar faz- ladır. Oysa oyun her yaştan ve her kesimden insana hitap eden bir gerçeklik, zihinsel bir rahatlama yoludur. Ayrıca maddi ve manevi doyum sağlayan bir olgudur. Spor, bireylerin bedenen ve ruhen iyi halde olmak için yapmış oldukları fi- ziksel eylemlerdir. Ancak son dönemlerde dijital oyunların artmasıyla birlikte, spor olgusu sadece sahada aktif bir biçimde yapılan eylemler olmaktan çıkmış, dijital ortamlara da taşınmıştır. Dijital ortama taşınan bu ...Daha fazlası

Erişime Açık

EFFECTS OF COVID-19 ON ARCHERY

Onur Can Dolğun

It is known that the covid-19 virus, which affects the world, affects all sectors as well as sports branches. In this difficult period, in which almost all sports activities were postponed or canceled, some sports groups were described as low risk. One of them is archery. Archery, which was interrupted for a short time, started to operate again due to outdoor activities and lack of contact. This article, written by document analysis, includes the processes from the history of archery to covid-19. In addition, the measures taken to sustain the activities were also mentioned.

Erişime Açık

Covid-19 ve Okçuluk

Onur Can Dolğun

Turning soccer into a global status and becoming an industry makes green fields considered as an investment tool. Soccer, therefore, made it necessary to transform it into a transparent and fair area by moving away from mistakes as much as possible. In order to provide a standard management approach, the use of technology in football has been increasingly important in recent years. In this study, which technological equipment used by soccer referees both in Turkey and in the world, the periods when they were started to be used and the global dimensions of these equipment have been discussed. I ...Daha fazlası

Erişime Açık

Comparison of the opinions of citizens and professional soccer players about betting and match fixing

Faruk Salih Şeker

The aim of this study is to compare the impacts of match fixing on citizens who play the betting game İddaa and professional soccer players. More specifically, how match fixing related to betting is affecting social morality. Sports is a part of social morality and one of the sub-aims of this study is to evaluate the chaotic interactions that emerge from the mixing of the sports and betting, and the betting and match fixing. Survey methodology was used. The research universe consisted of betting game players and professional footballers in Turkey. Betters playing the İddaa betting game in İdda ...Daha fazlası

Erişime Açık

Digital Media in Sports Organizations: The Mediator Role of Social Media Addiction in FoMO and Compulsive Online Shopping

Ayşe Demir

The impact of communication on individuals and the masses is undeniable. Now, every domain of daily life is influenced by the power of communication thanks to developing technology. The present study aimed to explore the relationship between fear of missing out (FoMO) and compulsive online shopping and investigate the mediator role of social media addiction on this relationship. The sample consisted of randomly selected 205 sports volunteers, 77 females (37.6%) and 128 males (62.4%), taking part in the 16th NKolay Istanbul Half Marathon on April 4, 2021. We collected the data using the “Fear o ...Daha fazlası

Erişime Açık

KÜRESELLEŞME EKSENİNDE FUTBOL HAKEMLİĞİNİN TEKNOLOJİK BOYUT AÇISINDAN İNCELENMESİ

Onur Can Dolğun

Futbolun küresel bir hâle dönüşmesi ve endüstri hâlini alması, yeşil sahaların bir yatırım aracı olarak görülmesini sağlamaktadır. Bu da futbolun; hatalardan mümkün mertebe uzaklaşarak şeffaf ve adil bir ortama dönüştürülmesini zorunlu hâle getirmiştir. Standart yönetim anlayışının sağlanabilmesi için futbolda teknolojinin kullanılmasına son yıllarda giderek önem verilmiştir. Bu çalışmada; dünyada ve Türkiye’de futbol hakemlerinin kullandığı teknolojik ekipmanların neler olduğu, kullanılmaya başlandığı dönemler ve bu ekipmanların küresel boyutları ele alınmıştır. Aynı zamanda hakemlerin kullan ...Daha fazlası

Erişime Açık

Spor Yöneticiliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Karar Verme Becerilerinin İncelenmesi

Onur Can Dolğun

Bu çalışmanın amacı; spor bilimleri fakültesinde spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin karar verme becerilerinin belirlenmesi ve spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin karar verme becerilerinin cinsiyet, okudukları sınıf düzeyi ve yaş açısından farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır.Araştırmanın örneklemini, 2019–2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde spor bilimleri fakültesinde spor yöneticiliği bölümünde okuyan 15’i kız, 50’si erkek olan 1., 2., 3., ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın karar verme becerileri verileri Melbourne tarafından geliş ...Daha fazlası

Erişime Açık

The effect of maximal aerobic speed training combined with small-sided games on performance parameters in soccer

Yılmaz Yüksel

The purpose of this research was to compare the effects of maximal aerobic speed (MAS) training, small-sided games (SSG) training, and combined training (CT) on sprint, agility, lactate accumulation, repeated sprint, aerobic, and anaerobic endurance performances. Thirty under-16 male players participated in a 6-week randomized training study. Pre- and post-training all players completed a test battery involving body composition (body height and Dual Energy X-Ray Absorptiometry-DEXA), sprint tests (10 m, 20 m, and 30 m), Yo-Yo 1 test, Arrowhead agility test, blood lactate test, and Yo-Yo 2 test ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Sports Events in the Pandemic: The Case of N Kolay Istanbul Half Marathon

Ayşe Demir

Background. Sports events are activities carried out in a specific schedule to handle all sports competitions and activities, such as seminars, meetings, courses, panels, and camps, organized for sports purposes. Objectives. In this study, we aimed to discuss sports events during the pandemic. Methods. In this context, the present study targeted the 16th NKolay Istanbul Half Marathon on April 4, 2021, and recruited the randomly selected 125 female (23.1%) and 417 male (76.9%) marathon runners in this event. We gathered the data using a demographic information format and a 14-item scale. Result ...Daha fazlası

Erişime Açık

Futbolcularda stres algısı, psikolojik sağlamlık ve yaşam kalitesi arasındaki ı̇lişkinin incelenmesi (Muğla süper amatör ligdeki örneği) Investigation of the relationship between perceived stress, resilience and quality of life in football players (The example of Muğla super amateur league)

Sabri Can Metin | Züleyha Safi | İlayda Ayça Uçar

Bu araştırma, süper amatör ligde oynayan futbolcuların algılanan stres, psikolojik sağlamlık ve yaşam kalitesi düzeylerinin çeşitli değişkenlerle karşılaştırılması ve arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni TFF (2023) verilerine göre Muğla’da süper amatör ligde futbol oynayan 624 bireyden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu ise kolayda örnekleme (uygun örnekleme) yöntemine göre seçilmiş 165 futbolcudan oluşturulmuştur. Katılımcılar “Algılanan Stres Ölçeği”, “Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” ve “SF12-Yaşam Kalitesi Ölçeği”ni cevaplamışlardır. Verilerin analizi ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms