Filtreler
Filtreler
Bulunan: 99 Adet 0.022 sn
Tam Metin [2]
Veritabanları [4]
wosquality [4]
Yayıncı [51]
Dil [2]
Dergi [49]
Editör [1]
Plato Meslek Yüksekokuluİstanbul Topkapı Üniversitesi Kurum Koleksiyonu
Süresiz Ambargo

The impact of perceived education quality on tourism and hospitality students career choice: The mediating effects of academic self-efficacy

Derya Demirdelen Alrawadieh

Despite the importance of understanding tourism and hospitality (T&H) students' career choices for both high education institutions and industry practitioners, scarce empirical research exists which limits drawing reliable conclusions on the antecedents of T&H students' post graduate behavioral intentions. Drawing on data collected from 267 undergraduate T&H students in Turkey, the results show that perceived education quality is positively associated with T&H students' intention to join the industry but not to pursue a postgraduate degree. The findings also confirm the mediating role of acade ...Daha fazlası

Erişime Açık

DETERMINATION OF TOTAL PHENOLIC AND FLAVONOID CONTENTS, ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF SOME IMPORTANT SALEP ORCHIDS

Merve Ballı Yüksel

In this study we evaluated the secondary metabolites, total phenolic (TPC) and flavonoid contents (TFC), antioxidant andantimicrobial activities of salep orchids, Anacamptis morio, Anacamptis pyramidalis, Neotinea tridentata, Ophrys mammosa,Ophrys lutea, and Ophrys speculum. DPPH free radical scavenging assay was used to determine the antioxidant activities ofn-hexane, chloroform, methanol and water extracts of the plants. The antimicrobial activities were also determined by the Brothmicro-dilution method. The extracts were studied for antimicrobial activity by the Minimum Inhibitory Concentra ...Daha fazlası

Erişime Açık

BAZI ÜLKELERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR

Mustafa Bolahatoğlu

Emlak vergisi sadece gayrimenkulü vergilendirmesi nedeniyle özel servet vergisi niteliği taşıyan bir vergi türüdür. Emlak vergisi Fransa ,İngiltere, ABD ve Almanya’da olduğu gibi Türkiye’de de yerel yönetim-lerin en önemli gelir kaynağıdır. Ancak her ülkede uygulanan farklı em-lak vergisi oranları, muafiyetler ve istisnalar nedeniyle emlak vergisi gelirleri değişiklik göstermektedir. Türkiye’de emlak vergisi değerlemesi ve hesaplanmasında önemli sorunlar yaşanmakta olup, yaygın olarak uygulanan muafiyet ve istisna-lar ciddi adaletsizliğe yol açmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için em-lak ve ...Daha fazlası

Erişime Açık

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME DAİR KOMPOZİSYONLARININ İNCELENMESİ: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Lütfullah Çelikten

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin salgın döneminde mecburi katılım sağladıkları uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili algılarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, farklı fakültelerde öğrenim gören 34 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim araştırması olarak tasarlanmıştır. Verilerin toplanması amacıyla öğrencilerden uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerini yansıtan kompozisyonlar yazmaları istenmiş ve veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, öğrenci görüşlerinde 43 farklı k ...Daha fazlası

Erişime Açık

Additional Value of Using Satellite-Based Soil Moisture and Two Sources of Groundwater Data for Hydrological Model Calibration

Mehmet Cuneyd Demirel | Alparslan Ozen | Selen Orta | Emir Toker | Hatice Kubra Demir | Omer Ekmekcioglu | Sinan Erucar | Ahmet Bilal Sag | Omer Sari | Hayrettin Hanci | Hilal Erdem | Mehmet Melih Kosucu | Eyyup Ensar Basakin | Muhammet Bahattin Avcuoglu | Omer Vanli

Although the complexity of physically-based models continues to increase, they still need to be calibrated. In recent years, there has been an increasing interest in using new satellite technologies and products with high resolution in model evaluations and decision-making. The aim of this study is to investigate the value of different remote sensing products and groundwater level measurements in the temporal calibration of a well-known hydrologic model i.e., Hydrologiska Bryans Vattenbalansavdelning (HBV). This has rarely been done for conceptual models, as satellite data are often used in th ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Intraparty Hostility: Social Identity, Subidentity, and the Hostile Media Effect in a Contested Primary

İ. Alev Degım Flannagan

The hostile media effect (HME) has generally been tested in terms of in-groups and out-groups, with a neutral story in between. This ignores the nature of many social groups as comprising subgroups, often but not always sharing feelings of connectedness and purpose. In cases when bounded subgroups are at odds with one another, HME provides little guidance. A contested partisan primary provides such a case. This study takes identity centrality, candidate favorability, and perceived social network homogeneity as measures of partisanship and involvement, hypothesizing relationships between each a ...Daha fazlası

Erişime Açık

III. MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ - TASARIM Tam Metin Kitabı

Bahadır Elal | Mustafa Hikmet Aydıngüler

İÇİNDEKİLER Sunuş Sunuş Batuhan Medetoğlu; Türkiye’de Hayat Sigortası Bilincinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Önemi Cengiz Mordeniz; Sağlık Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar. Fehim Göze; Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Timur Osman Gezer; Türkiye’de Sağlık Haberciliği Eğitimi Cengiz Mordeniz; Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Malpraktis Nesrin Özdil; Meslek Yüksek Okullarında Sağlık Beceri Laboratuvarlarının Kurulumu Ameliyathane Hizmetleri Programı Örneği Timur Osman Gezer; Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: T ...Daha fazlası

Erişime Açık

II. MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ - BİLİŞİM Bildiri Özetleri Kitabı

Bahadır Elal | Mustafa Hikmet Aydıngüler

İÇİNDEKİLER SUNUŞ – Prof. Dr. Mehmet Emin ARAT SUNUŞ – Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ELAL DİZİN CANLANDIRMA VE EĞİTİM UYGULAMALARI İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA ŞEKİLLENEN GELECEĞİN MESLEKLERİ GÜVENLİK VE BİLİŞİM WEB 3.0’A GEÇİŞ SÜRECİNDE SOSYAL AĞLARIN EĞİTİM ALANINDA KULLANILMASI ÖĞRENCİLERİN İNTERNET KULLANIMLARINDA ERİŞTİKLERİ WEB SİTELERİNİN APRİORİ ALGORİTMASIYLA İLİŞKİSEL ANALİZİ DİJİTAL FİNANSAL OKURYAZARLIK KAVRAMININ ÖNEMİ VE İŞLEYİŞİ HARİTA VE KADASTRO ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK EDİNMESİNDE BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ YERİ VE ÖNEMİ ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME TAKIMLARINDA PERFORM ...Daha fazlası

Erişime Açık

I. SAĞLIK MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ '' Bildiri Tam Metin Kitabı''

Suat Dönmez | Bahadır Elal

İÇİNDEKİLER Sunuş Sunuş Batuhan Medetoğlu; Türkiye’de Hayat Sigortası Bilincinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Önemi Cengiz Mordeniz; Sağlık Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar. Fehim Göze; Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Timur Osman Gezer; Türkiye’de Sağlık Haberciliği Eğitimi Cengiz Mordeniz; Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Malpraktis Nesrin Özdil; Meslek Yüksek Okullarında Sağlık Beceri Laboratuvarlarının Kurulumu Ameliyathane Hizmetleri Programı Örneği Timur Osman Gezer; Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanı ...Daha fazlası

Erişime Açık

An Advantageous Donor Site Alternative for Preparing Crushed Cartilage Graft: The Postero-inferior Part of the Septal Cartilage

Mehmet Cüneyt Öngüt

Crushed cartilage is used in rhinoplasties and crushing carry the risk of devitalization. The most infero-posterior part of the septal cartilage has a rough surface compared with the smooth surface of the remaining parts. This cartilage may be more convenient for crushing with lesser pressure requirements, increasing the viability. Twenty-six patients underwent septorhinoplasty and the infero-posterior part of the septal cartilage was harvested. The rough cartilage was utilized in nine patients (excluded from the study). Seventeen patients were included in the study. The mean age of the patien ...Daha fazlası

Erişime Açık

The Students' Perceptions of Language Learning Strategies in an EFL Context: A Case Study

Zeynep Cigdem Eren | Enisa Mede

The aim of this study is to find out the EFL students' preferences of the language learning strategies and the difficulty they experienced with the application of these strategies while learning English in a preparatory program at a vocational university in Istanbul, Turkey. A total of seventy four preparatory students participated in the study. Data were obtained through a questionnaire about the language learning strategies. The findings of the study revealed significant implications in relation to emphasizing language learning strategies in preparatory programs.

Erişime Açık

FREKANS ANALİZİ İLE KRİTİK KURAKLIK ŞİDDET-SÜRE-FREKANS EĞRİLERİNİN ELDE EDİLMESİ

Selen Orta

Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı olarak tanımlanabilen kuraklık, doğal bir iklim olayıdır. Temel olarak yağışların beklenen değerlerin altında gerçekleşmesi sonucu kuraklık meydana gelir, sürenin uzamasıyla birlikte etkisi giderek artar. Meteorolojik karakterli doğal afetler kategorisinde yer alan kuraklığın kapsamı geniştir ve birçok sektör üzerinde negatif önemli etkilere sahiptir. Kuraklığın olumsuz etkilerinin bertaraf edilebilmesi için kuraklık karakteristiklerinin bilinmesi önem taşımaktadır. Kuraklık şiddet, süre ve frekans gibi değişkenlerle kar ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms