Filtreler
Filtreler
Bulunan: 21 Adet 0.022 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [1]
Tam Metin [1]
Veritabanları [4]
wosquality [1]
Yayın Yılı [6]
Dil [2]
Erişime Açık

BAZI ÜLKELERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR

Mustafa Bolahatoğlu

Emlak vergisi sadece gayrimenkulü vergilendirmesi nedeniyle özel servet vergisi niteliği taşıyan bir vergi türüdür. Emlak vergisi Fransa ,İngiltere, ABD ve Almanya’da olduğu gibi Türkiye’de de yerel yönetim-lerin en önemli gelir kaynağıdır. Ancak her ülkede uygulanan farklı em-lak vergisi oranları, muafiyetler ve istisnalar nedeniyle emlak vergisi gelirleri değişiklik göstermektedir. Türkiye’de emlak vergisi değerlemesi ve hesaplanmasında önemli sorunlar yaşanmakta olup, yaygın olarak uygulanan muafiyet ve istisna-lar ciddi adaletsizliğe yol açmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için em-lak ve ...Daha fazlası

Erişime Açık

Küresel Sistem ve Korona Virüs Salgını: Yerelleşen Küreselleşme

Suat Dönmez

Dünyanın son dönemde karşılaştığı en büyük salgın olan Korona virüs salgını küresel sistemin geleceği üzerinde etkiler doğuracak boyutlara ulaşmıştır. Salgının içinde bulunduğumuz dönem itibariyle bir yıldan fazla süredir bütün dünyayı etkiliyor olması ve yakın vadede de süreceğinin beklenmesi bu etkiyi güçlendiren bir faktör olmuştur. Bu salgın zaten son derecede tartışmalı bir konu olan küreselleşme olgusunun önümüzdeki dönemde alacağı şekil ve bu kapsamda uluslararası sistemin yapısı üzerinde ciddi spekülasyonların doğmasına vesile olmuştur. Özellikle salgının ilk safhalarında devletlerin s ...Daha fazlası

Erişime Açık

ATATÜRK VE RETORIK ATATÜRK’ÜN DEYIŞLERINDE ÜSLUP VE KAVRAM SEÇIMI

Aziz Tamer Güler

Liderler eylemleri kadar fikirleri ve söyledikleriyle de değerlendirilir. Tarih, söyleyip de uygulamasında başarılı olamamış ya da yaptıklarını gerektiği gibi anlatamamış lider örnekleriyle doludur. Atatürk, yaşamı boyunca düşünce sistemlerini ve insanlarını takip etmiş, fikir üretmeye çalışmış, fikirlerini geliştirmek için yollar, yöntemler geliştirmiştir. Fikirlerini gerektiği yer ve zamanda -dönemine göre açık ve sade bir üslûpla- dillendirmiştir. Çarpıcı sözlerine, getirdiği yenilikler eşlik etmiş, kısa sayılabilecek hayatına bir ulusu yeniden ayağa kaldıracak inkılâpları sığdırabilmiştir. ...Daha fazlası

Erişime Açık

TÜRK MUTFAĞININ TANITILMASINDA TÜRK POSTA PULLARININ KULLANIMI VE ÖNEMİ

Gamze Sürcan Düzgün | Bahadır Elal

Giriş: Pul, posta parasının karşılığının alındığını simgeleyen, basılı küçük kâğıt parçası olarak tanımlanır. Bu amacının dışında, her ülkenin kendi kültürel değerlerini görsel ve yazılı olarak temsil ederek, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki diğer insanlara tanıtabilmesine fırsat veren bir iletişim aracıdır. Türk mutfağı ise, Türkiye topraklarında yaşayan insanların kendilerine has ürün, araç, teknik ve uygulamalarla hazırlayarak yedikleri ve içtikleri yemekleri içermektedir. Çok eskilere dayanan tarihi ve topraklarında barındıkları insanların çokulusluluğu, Türk mutfak kültürünün zengin ...Daha fazlası

Erişime Açık

DİJİTAL ORTAMDA MARKA İLETİŞİMİNDE FAYDA/ ZARAR EKSENİ: VAKA ANALİZLERİ

Arzu Toğuşlu Kızbaz

ÖNSÖZ SUNUŞ SPOR ORGANİZASYONLARINDA DİJİTALLEŞME ve İNOVASYON: 2020 TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI ÖRNEĞİ Volkan EKİN ................................................................................... 1 Giriş ................................................................................................. 1 1. Sporun Örgütlenmesi ................................................................... 4 2. Olimpiyat Oyunlarının Tarihçesi ................................................. 7 2.1. Olimpiyat Oyunlarının Önemi .............................................. 8 3. Tokyo Olimpiya ...Daha fazlası

Erişime Açık

Multi-circle Detection Using Multimodal Optimization

Taymaz Akan

Object and shape detection in digital image were one of the hot topic over the last two decades. Especially automatic multi circle detection has received more attention over last years. Hough transform (HT) is a well-known and most popular method for lines and circles detection. However, HT has huge computational complexity expense. This paper proposed a new successful heuristic method to reduce computation time and improve the speed of HT for circle detection. In this proposed method the edges information of the image is obtained by means of Robert edge detection. Then, multimodal particle sw ...Daha fazlası

Erişime Açık

A Meta-Heuristic Algorithm Based on the Happiness Model

Aref Yelghı

Recent work has attempted to determine the appropriate global minimum for complex problems. The paper presents a population and direct-based swarm optimization algorithm called the happiness optimizer (HPO) algorithm. An HPO algorithm is designed based on personal behavior and demonstrated in 30 and 100 dimensions on benchmark functions. The model includes four questions: “what do you want?”, “what do you have?”, “what do others have?”, and “what happened?”, which guide the development of a happiness behavior model. By considering the balancing between exploration and exploitation operators in ...Daha fazlası

Erişime Açık

ÇOCUK EDEBİYATINDA İLETİŞİM TEMALI İKİ ÖRNEK: KONUŞMAK YOK VE ABARTMA TOZU

Gamze Sürcan Düzgün

Çocuğu ve çocukluğu esas alan yazınlar olarak ifade edebileceğimiz çocuk edebiyatı, çok küçük yaşlardan itibaren çocuklara yeni deneyimler deneyimleme fırsatı sunar. Çocuk, daha önce işitmediği bir kelimeyi ya da sesi, tatmadığı bir duyguyu, düşünüp hayal etmediği maceraları, doğadaki açıklayamadığı bilimsel olayları, tarihi ve daha bunun gibi bir çok soyut ve somut kavramı kitaplar sayesinde öğrenebilir. İletişim de bu kavramlardan biridir. Andrew Clements’in Konuşmak Yok adlı eseri Mahatma Gandi’nin izinde çocuklara sözlü iletişim dışındaki yolları eğlenceli bir şekilde öğretirken, diğer yan ...Daha fazlası

Erişime Açık

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDEKİ ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMLARİNİN MÜFREDATLARİNDA BULUNAN BESLENME DERS VE İZLENCELERİNİN İNCELENMESİ

Gamze Sürcan Düzgün

Giriş: Yeterli ve dengeli beslenme, insanın yaşamını sağlıklı, üretken ve hastalıklara yakalanmadan geçirebilmesi için edinilmesi gereken bir yeme davranışıdır. Anne karnından başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar olan dönemde ise tüm bunlar dışında sağlıklı beslenme çocuğun büyüme ve gelişmesini de olumlu yönde etkileyen bir durumdur. Sağlıklı beslenmenin çok erken yaşlarda bilinçli bir şekilde yapılmaya başlanması gerekmektedir. Bunun için üniversitelerin çocuk gelişimi ön lisans programlarında beslenme eğitiminin verilmesi, gelecekte mesleki hayatlarında çocuklarımıza örnek olacak, onl ...Daha fazlası

Erişime Açık

The future of data mining

Cem Ufuk Baytar

The purpose of this book is to discuss data mining, which is a subset of data science, from a variety of perspectives. With the technological advances of recent years, new software and hardware-based systems are available in most business environments. With these systems, data production continues to increase in personal, corporate, commercial and many other areas. Information systems convert raw data, which alone are not so meaningful, into information after the processes are applied. Database systems are necessary for the storage and management of the information generated. Revealing meaning ...Daha fazlası

Erişime Açık

Data analytics applied to the human resources industry

Cem Ufuk Baytar

The department of human resources in companies plays an active role in the architecture of a strategic workforce in terms of creating and managing human capital. It is necessary to embody its strategies with appropriate raw data and accurate analyses. Human resources management gains the feature of being a strategic partner in company management by generating strategies based on consistent measurements related to the workforce. As a result of such an approach, it has an important place in creating competition in businesses and maintaining the existence of businesses. Innovations, which emerge ...Daha fazlası

Erişime Açık

Applications of data mining algorithms for customer recommendations in retail marketing

Elif Delice

In recent years, researchers have highlighted how large volumes of data can be transformed into information to determine customer behaviors, and data mining applications have become a major trend. It has become critical for organizations to use a tool for understanding the relationships between data to protect their marketplace by increasing customer loyalty. Thanks to data mining applications, data can be processed and transformed into information, and in this way, target audiences can be determined while developing marketing strategies. This chapter aims to increase the market share with pro ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms