Filtreler
Öğretim Görevlisi Canan ArslanPlato Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü/Ameliyathane Hizmetleri Pr. /
Erişime Açık

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA DİSPNE ALGISI VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Canan Arslan

Amaç: Bu araştırma, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastaları (KOAH)’nda dispne algısı ve yaşam kalitesi arasındakiilişkiyi ve etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile planlandı.Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipte yapılan araştırma bir üniversite hastanesinde 75 KOAH tanısı olan birey ileyürütülmüştür. Çalışmanın verileri Hasta Bilgi Formu, dispne algısını belirlemek için Modified Medical ResearchCouncil Skalası ve yaşam kalitesi düzeyini ölçmek için Saint George Solunum Anketi ile toplanmıştır.Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 60.86 ± 9.4’ yıldır, %73.30’u erkektir. Dispne algısının hastaların ya ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kolorektal Kanserlerde Kanıt Temelli Hemşirelik Uygulamaları

Canan Arslan

Kolorektal kanserler kadın ve erkeklerde en sık rastlanan kanserler içerisinde 3. sırada yer almaktadır Erken tanı ve tedavi kolorektal kanser için sağ kalım süresini arttırabilir. Kolorektal kanser için sağ kalım oranı tanıyı takip eden 5 yılda % 64 ve 10 yılda % 58’dir. Sağ kalımının en önemli belirleyicisi tanı anındaki aşamadır. Kolorektal kanser tedavisi hastalığın evresine göre belirlenir. Tedavi, tümörün cerrahi olarak eksizyonu, destek tedavisi ya da adjuvan terapi (radyoterapi, immünoterapi, kemoterapi) ile sağlanır. Kanser tedavisi alan hastaların tanı, tedavisi ve bakımına yönelik k ...Daha fazlası

Erişime Açık

Hemşirelikte Uzaktan Eğitim

Canan Arslan

Çeşitli bilgi ve iletişim teknolojileri insanlar tarafından en son gelişmeleri takip etmek için kullanılmaktadır. Bu durum, günümüzde toplumların “Bilgi toplumu” olarak adlandırılmasına neden olmuştur (Arthur-Nyarko vd., 2020). Teknolojik gelişmeler, insanların bilgi alma, hizmet ve mal alma ya da hizmet sunma şekillerini, tanı ve tedavi süreçlerini ve eğitim alma biçimlerini değiştirmiştir (Arthur-Nyarko vd., 2020). Geleneksel olan yüz yüze eğitimde, bireylerin çoğu için okula olan uzaklık, mevcut kurum sayısında ve kapasitesindeki azlık, yetersiz sayıda eğitici gibi çeşitli sorunlar bulunmak ...Daha fazlası

Erişime Açık

Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılayış Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Canan Arslan

Sağlık hizmetleri kapsamında hemşirelik bakım hizmetleri önemli bir yer oluşturmaktadır. Hemşirelik bakımına ilişin yapılan çalışmalar bulunmakta ve ortak amacın bakım kalitesini geliştirmek olduğu görülmektedir. Bu araştırma da kliniğe başvuran hastaların kendilerine verilen hemşirelik bakım hizmetlerinin kalitesini ve hemşirelik bakım hizmeti boyunca hastanın hemşirelik bakımını algılayışı ve bakım süresince etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Erişime Açık

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireyde Evde Bakım

Canan Arslan

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), tüm dünyada en yaygın görülen üçüncü ölüm nedenidir ve küresel nüfusta her 10 yetişkinden birinin KOAH’na sahip olduğu düşünülmektedir (1). Hastalığın mortalite ve morbiditesi her geçen gün hızla artmakta ciddi bir iş görmezlik ve ekonomik yüke yol açmaktadır (2). KOAH’da ortaya çıkan fizyopatolojik süreçlerin sonunda solunum fonksiyonu ciddi ölçüde bozulmakta, kişiler günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken önemli düzeyde sınırlılıklar yaşamaktadırlar (3). Komplikasyonlarının azaltılması ve hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesinde evde bakı ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms