Filtreler
Filtreler
Bulunan: 21 Adet 0.023 sn
İlgili Araştırmacılar [3]
Tam Metin [1]
Veritabanları [3]
wosquality [2]
Yayın Yılı [3]
Dil [2]
Doktor Öğretim Üyesi Burcu Özgülİktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü/Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Pr. /
Erişime Açık

Testing Job Satisfaction as a Mediator Between Managers Charismatic Leadership and Followers Affective Organizational Commitment

Burcu Ozgul

Leadership, affective organizational commitment, and job satisfaction have become important processes among the contemporary human resource functions in today's businesses. This research aims to determine how charismatic leadership of managers affects the level of affective organizational commitment of white-collar employees and whether job satisfaction has any mediation effect in this relationship. Based on this, data were collected through questionnaire method from 417 white-collar employess of 139 small and medium-sized enterprises operating in the manufacturing industry in Istanbul. Hierar ...Daha fazlası

Erişime Açık

The relationships among charismatic leadership, job satisfaction, and entrepreneurial orientation: An empirical study in the R&D department Karizmatik liderlik, iş tatmini ve girişimcilik yönelimi arasındaki ilişkiler: Ar-ge departmanında ampirik bir çalışma

Burcu Özgül

In the context of social learning theory, this study aims to determine how the charismatic leadership of managers affects the entrepreneurial orientation of R&D employees and whether job satisfaction has any mediating effect in this relationship. In this context, data were collected through questionnaire method from 392 employees working in the R&D departments of the companies operating in the manufacturing industry, which are included in the Top 500 Industrial Enterprises List of Turkey. The data were analyzed with the SPSS 22.0 package program. As a result of the analyses, it was found out t ...Daha fazlası

Erişime Açık

KOBİ’lerde yeşil süreç inovasyonunu teşvik etmek için yeşil dönüşümcü liderliğin ve yeşil temel yeteneklerin etkilerinin incelenmesi Examination of the impacts of green transformational leadership and green core competencies to promote green process innovation in SMEs

Burcu Özgül

Bu araştırmanın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki (KOBİ) işletme sahibi yöneticilerin yeşil dönüşümcü liderliğinin yeşil süreç inovasyonu üzerindeki rolünü incelemektir. Daha spesifik olarak, doğal kaynak temelli teori ve üst kademeler teorisini bir araya getiren bu çalışma, yeşil temel yeteneği, yeşil dönüşümcü liderliğin yeşil süreç inovasyonunu harekete geçirdiği önemli bir temel aracılık mekanizması olarak görmektedir. Geliştirilen teorik modeli test etmek için 403 KOBİ’den veri toplanmıştır. Analizi gerçekleştirmek için Smart PLS 3 analiz programı kullanılmıştır. Sonuçlar,KOBİ’l ...Daha fazlası

Erişime Açık

Does Green Transformational Leadership Develop Green Absorptive Capacity? The Role of Internal and External Environmental Orientation

Burcu Özgül

Numerous researchers have investigated the concept of green absorptive capacity, but relatively few studies have been performed on its antecedents. The objective of the present research was to develop and empirically test a theoretical model, which analyzes how green transformational leadership and the (internal and external) environmental orientation of business owner‒managers in small- and medium-sized enterprises (SMEs) affect green absorptive capacity. The data were collected from 373 SMEs with an ISO 14001 certificate in Turkey’s manufacturing industry by the survey method. The data were ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Top management's green transformational leadership and competitive advantage: the mediating role of green organizational learning capability

Burcu Özgül

Purpose - This study aims to develop an original green organizational learning capability (GOLC) framework to examine the effects of green transformational leadership (GTL) on competitive advantage (CA) through GOLC by making use of the natural resource-based view (NRBV). Design/methodology/approach - The current research proposes GOLC as a novel construct that simultaneously integrates green absorptive capability (GAC) and green transformative capability (GTC). Furthermore, this study presents a theoretical model that investigates GOLC as an intermediate mechanism in the relationship between ...Daha fazlası

Erişime Açık

How Managers’ Green Transformational Leadership Affects a Firm’s Environmental Strategy, Green Innovation, and Performance: The Moderating Impact of Differentiation Strategy

Burcu Özgül

No prior literature has investigated the effect of managers’ green transformational leadership (GTL) on financial performance (FP). The current study introduces an original research framework with the aim of filling in this gap. This study introduces a completer analytical framework by considering the direct impacts of managers’ GTL on FP and the indirect impacts of managers’ GTL under the joint action of corporate environmental strategy (CES), green product innovation (GPT), and green process innovation (GPI). Furthermore, based on the question of how enterprises can earn profit from GPT, ana ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Impacts of Market Orientation on Firm Performance in SMEs of Turkey: A Serial Mediation Approach

Burcu Özgül

No previous studies in the literature have investigated the serial mediation impact of innovation capability and product innovation on the in°uence of market orientation on ¯rm performance. The focus in this research is on the role of the combination of innovation capability and product innovation in the in°uence of market orientation on ¯rm performance. To that end, it is aimed to examine the direct and indirect impacts of market orientation on ¯rm performance (through innovation capability and product innovation, respectively). The data collected from 739 small and medium-sized enterprises ( ...Daha fazlası

Erişime Açık

Achieving Green Innovation Through CEOs’ Green Transformational Leadership and Green Absorptive Capacity: Evidence from the Textile Industry

Burcu Özgül

Existing literature has overlooked the mediating role of green absorptive capacity in the correlation between green transformational leadership and green innovation. The present study aimed to explore how Chief Executive Officers’ (CEOs) green transformational leadership impacted green innovation through green absorptive capacity. Data were collected from 258 companies in the textile industry in Turkey by survey method. The data were analyzed with the SmartPLS analysis program. The results clarify that green absorptive capacity has a mediating role in the relationship between green transformat ...Daha fazlası

Erişime Açık

ÖZ YETERLİLİK İLE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİNDE İŞ-YAŞAM DENGESİNİN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Burcu Özgül

Bu çalışma, mesleklerinin doğası gereği mesleki tükenmişlik riski ile karşı karşıya olan iç denetçilerin öz yeterlilik inançlarının ve iş-yaşam dengesi düzeylerinin mesleki tükenmişliğe olan etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda kavramsal bir model geliştirilmiş ve modeli test etmek için anket yöntemiyle 305 iç denetçiden veri toplanmıştır. Toplanan veriler SmartPLS 3 analiz programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları hem iç denetçilerin öz yeterlilik inançlarının hem de iş-yaşam dengesi düzeylerinin mesleki tükenmişliklerini negatif yönde etkilediğini ortaya koymuştu ...Daha fazlası

Erişime Açık

A Study on the Moderating Role of Self-Efficacy in the Relationship between Perceived Organizational Support and Work-Life Balance

Burcu Özgül

Although the home working model, which started in the general directorates at first and then emerged in the branches in the banking sector, has some advantages, it disrupts the work-life balance of individuals in the long run. Thus, the present study focused on the moderating role of professional self-efficacy in the relationship between the perceived organizational support and work-life balance of women employed in private banks operating in Turkey and working from home. To this end, data were collected from 403 female private bank employees by the survey method and tested with the help of th ...Daha fazlası

Erişime Açık

CAMERON VE QUINN’İN REKABETÇİ DEĞERLER MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Burcu Özgül

Bir örgütte başarı ve etkinliğin oluşumunu etkileyen en önemli unsurun güçlü bir örgüt yapısı olduğu bilinmektedir. Örgütsel başarı ve örgüt kültürünü ele alan Cameron ve Quinn’in “Rekabetçi Değerler Modeli” birçok sektörde kullanıldığı gibi eğitim sektöründeki kültürü ölçmek için de kullanılmaktadır. Bu model kullanılarak örgütteki dört kültür tipi hakkında bilgiye ulaşılabilmektedir. Bunlar; örgüt içine odaklılığı ifade eden “klan ve hiyerarşi” ve örgüt dışına odaklılığı ifade eden “adokrasi ve pazar kültürleridir”. Eğitim kurumlarındaki mevcut kültür ile örgütün hedeflediği kültüre yakınlığ ...Daha fazlası

Erişime Açık

İnsan Kaynakları Stratejileri

Burcu Özgül

İş dünyasında küresel düzeyde yaşanan rekabet, teknolojik gelişmeler ve pazardaki hızlı değişim, stratejik yönetimin önemini gözler önüne sermektedir. Açık sistem yaklaşımına göre işletmeler alt ve üst sistemlerden oluşmakta, bu sistemler birbirleri ile etkileşime girmekte ve tüm sistemi etkilemektedir. İşletmelerin küresel rekabette varlıklarını daim kılabilmeleri için alt sistemlerini oluşturan çeşitli fonksiyonları, stratejik yönetim sürecine göre düzenlemeleri elzem nitelik taşımaktadır. Özellikle, insan sermayesinin stratejik başarılarda en önemli faktörlerden biri olduğunun ve stratej ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms