Filtreler
Filtreler
Bulunan: 9 Adet 0.023 sn
İlgili Araştırmacılar [2]
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Veritabanları [3]
wosauthorid [1]
Tür [1]
Yayın Yılı [4]
Dil [2]
Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Banu Dalamanİktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü/Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Pr. /
Erişime Açık

TÜRKİYE’DE ULUS DEVLET İNŞA SÜRECİNDE (1923- 1950) KADIN ASKER VE ASKER ANNESİ TARTIŞMALARI

Zeynep Banu Dalaman

Dünyanın birçok ülkesindeki düzenli ordularda, zorunlu askerlik hizmeti erkek nüfusa yöneliktir. Kadınlar için düzenli orduda askerliğin zorunlu olduğu ülkelerin sayısı azdır. Bu çalışma, erken Cumhuriyet döneminde gündeme gelen ancak uygulamaya sokulamayan kadınların zorunlu askerlik hizmeti tartışmaları üzerine odaklanmıştır. Kadınların ulus inşaasındaki rolü ve kadınların askerliğine ilişkin tartışmalar I. Dünya Savaşı sırasında derinlik kazanmıştır. Bu tartışmalar aslında kadının kamusal alandaki yeri, Batı’dan alınan bir takım modern kadın imgelerinin iç içe geçmesi ve “Türk kadını nasıl ...Daha fazlası

Erişime Açık

From Secular Muslim Feminisimto Islamic Feminism(s) and New Generation Islamic Feministsin Egypt, Iran and Turkey

Zeynep Banu Dalaman

Indominantly Muslim societies, there have been two major feminist paradigms referred to as “secular Muslim feminism”emerging at late nineteenth century and “Islamic feminism(s)”arising after the 4th women world congress inBeijingin 1995. They evolved in historical contexts where new subjects and identities were being re/fashioned out of shifting combinations of religious, class, ethnic, and nationalaffiliations. On the one hand, secular Muslim feminism joined the western oriented first wave of liberal feminism including secular nationalists, Islamic modernists, humanitarian/human rightists, an ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye’deki Kadın Girişimciliğinin Önündeki Engeller

Dilek Çınar | Zeynep Banu Dalaman

İyi yeni fikirleri pazara sunmak ve karlı hale getirmek için gerekli bilgi, beceri ve inisiyatiflere sahip olan girişimciler ekonomiler içerisinde kilit noktalar oluşturmaktadırlar ve aldıkları risklerin ödülü potansiyel kardır. En teknik manada kadın girişimci; herhangi bir girişimi organize eden, yöneten, önemli ölçüde risk taşıyan ve bu konuda inisiyatif alan kadın bireydir. Dünyada kadın girişimci sayısı artmakla birlikte erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Türkiye’de kadınların iş gücü ve istihdama katılımının erkeklere göre düşük olduğu gözlemlenmektedir. Kadınların iş gücüne katılamamasın ...Daha fazlası

Erişime Açık

Child soldier realty in Uganda: International law and reintegration

Zeynep Banu Dalaman

The use of children who have been most exposed to the destructive effects of wars for various military activities has been seen throughout history. Child soldiers are involved in civil wars and conflicts in many countries, especially in Africa, without discrimination. Even if the participation of 15-year-olds in the Army is accepted as a war crime by the United Nations, some 300,000 children are actively involved in wars today. The key to child soldiers is the reintroduction and retraining of these children. However, what should be mentioned here is that these children are guilty? Or a victim? ...Daha fazlası

Erişime Açık

Reshuffling Ethnic Composition of Cities by Migration in Syria

Zeynep Banu Dalaman

It is argued that the Arab Spring increased the motivation for democracy and led to clashes between the regimes and the citizens. Nevertheless, this expectation turned into a Civil War in Syria in 2011, causing the destruction of cities and displacing nearly half of the population. After the civil war, which started in 2011, there have been major ethnic shifts in Syria. Some Sunni Arabs, Kurds, Turkomans, Nusayris and Christian people, minorities in their areas, are forced to leave their homes. So the ethnic composition of the country is changed. This article draws attention to a potential cri ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye’de Dizi Sektöründe Dijital Aktivizm Bağlamında Değişen Çalışma Koşulları Changing Working Conditions in the context of Digital Activism in the Turkish TV Sector

Zeynep Banu Dalaman

Kadın hareketi günümüzde dijital aktivizm ile farklı bir boyuta taşınmıştır. Kadınlar ayni işe eşit ücret, çalışma koşulların iyileştirilmesi ve işyerinde uğradıkları taciz gibi konuları dijital platformlara ve sosyal medyaya taşıyarak yeni bir aktivizm oluşturmuşlar ve bu aktivizm hareketi tüm dünyada dizi ve film sektörüne de taşınmıştır. Amerikan sinema sektöründe cinsel taciz ve saldırılara karşı başlayan hareketler #MeToo ve #TimesUp etiketleriyle dijital bir kadın aktivizmine dönüşmüş, sosyal ağlarda cinsel taciz kınanarak toplumsal cinsiyet eşitliği teşvik edilmiştir. Medyada ve özelli ...Daha fazlası

Erişime Açık

Göç ve Kentsel Mekân: Suriye'de Etnik Kompozisyonun Yeniden Dağılımı Migration and Urban Space: Redistribution of Ethnic Composition in Syria

Zeynep Banu Dalaman | Hüseyin Murat Lehimler

2011’den itibaren devam eden Suriye kaynaklı göç hareketliliği, 2010’da başlayan Arap Baharı (siyasal – sosyal hareketler serisi) içinde değerlendirilen Suriye İç Savaşı’nın sonucudur. Göç hareketliliği, ortaya çıkışı, gelişimi ve etkileri bakımından çok katmanlıdır. Tarihsel açıdan geçmişle, günümüzle ve gelecekle ilgili unsurlara sahiptir. Ortadoğu’nun tüm tarihsel dönemlerinden arta kalan etnik, dini, kültürel yapılar varlıklarını sürdürmektedir ve 20. yüzyıl başlarından itibaren yaşanan gelişmeler bu unsurlar arasındaki ilişkileri, iş birliklerini ve rekabetleri derinleştirerek günümüzde y ...Daha fazlası

Erişime Açık

Exploring the Intersection of Legal Regulations and Feminization of Migration: A Focus on Migrant Women Working in Domestic Services in Türkiye

Zeynep Banu Dalaman

One of the trends that have come to the fore with globalization is the increased visibility of women in migration. As the rate of women’s participation in the labor force through paid work has increased, their mobility from rural to urban areas or from one part of the world to another has also increased. In this process, also known as the feminization of migration, women have become geographically more mobile than ever before in history. With this process, women started to migrate independently from their family members across national borders to work in a variety of jobs, particularly domesti ...Daha fazlası

Erişime Açık

Feminist alternatif medyanın yarattığı yeni kadın kimlikleri: Türkiye ve Tunus incelemesi New female identities created by the feminist alternative media: Inspecting Turkey and Tunisia

Zeynep Banu Dalaman

Kadın hareketi, Sanayi Devrimi, 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve Neoliberalizm dönemlerinde ortaya koyduğu tepkisel değişimle tarihsel gelişimini sürdürmektedir. İçinde bulunduğumuz dijital bilişim ve küreselleşme çağında da yeni bir gelişim deneyimlemektedir. Dijital teknolojilerin yükselişi, internetin yaygınlaşması, sosyal değişimlerin sanal ortamlarda odaklılığına yol açmaktadır. Dolayısıyla sosyal değişim önermeleriyle kadın hak savunucuları da oluşturdukları bloglar, internet siteleri, e-dergiler ile farklı kadın grupları da bu sanal alana girmektedirler. Dijital ortamla karşılaşılan sosy ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms