Filtreler
Filtreler
Bulunan: 586 Adet 0.027 sn
Tam Metin [2]
wosquality [4]
Yayıncı [51]
Dil [2]
Dergi [50]
Tez danışmanı [1]
Erişime Açık

OFİS ÇALIŞANLARINDA MOBİL EGZERSİZİN BOYUN AĞRISI ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF MOBILE EXERCISE ON NECK PAIN IN OFFICE EMPLOYEES

Tülay Ortabağ

Bu derlemede, ofis ortamında çalışanlarda boyun ağrılarının azaltılması ya da ortadan kalkmasına yönelik egzersizlerin, telerehabilitasyon yöntemiyle uygulanmasının etkinliği incelendi. Pub Med ve Google Akademik veri tabanlarından, “mobil uygulama egzersizleri”, “boyun ağrısı”, “ofis çalışanları” ve “telerehabilitasyon” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapıldı. Ofis ortamında çalışanlar zamanının büyük bir kısmını masa başında geçirdiklerinden dolayı, ciddi kas-iskelet sorunları yaşayabilmektedir. Yanlış oturma düzeni, kullanılan masa ve sandalyenin uygun olmaması ve aynı pozisyonda uzu ...Daha fazlası

Erişime Açık

Radiation Safety For Operating Room Technicians

Tülay Ortabağ

Abstract Radiation safety is an important consideration for operating room technicians, in procedures that involve the use of fluoroscopy or other imaging technologies that emit ionizing radiation. Radiation safety is essential to safeguard human health, minimize radiation exposure, optimize medical radiation use, protect the environment, and comply with regulatory standards. By implementing appropriate safety measures, radiation can be used safely and responsibly in various fields, balancing the benefits of radiation applications with the need for protection against potential harm. It is impo ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bir Vakıf Üniversitesindeki Kız Öğrencilerin Premenstrual Sendrom Yaşama Durumlarının ve Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi The Assessing of the Premenstrual Syndrome Experience Status and Its Influencing Factors of Female Students at a Foundation University

Feride Yiğit

Giriş: Menstrual siklus bozuklukları yani premenstrual sendrom (PMS) menstrual döngünün luteal fazı sırasında olarak ortaya çıkan ve menstruasyonun başlangıcında veya başlangıcından sonraki birkaç gün içinde düzelen bir grup fiziksel, bilişsel, duygusal ve davranışsal semptomdur. Amaç: Çalışmamızda kız öğrencilerin premenstrual sendrom yaşama durumlarının ve etki eden faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Method: Araştırma Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde okuyan ve menstruasyon gören kız öğrencilerin premenstrual sendrom durumlarını inceleyebilmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmış, ...Daha fazlası

Erişime Açık

What do I do to avoid sexually transmitted diseases? A scale development study: behavioral scale for protection from sexually transmitted diseases

Feride Yiğit

The authors' aim is to develop and confirm a reliable and valid measurement tool that can measure women's behavior to prevent sexually transmitted diseases. The study data were collected from adult women aged 18-47 years (n = 505). Explanatory factor analysis (EFA) was applied to the STD scale consisting of 44 items in a 5-point Likert style. According to the results of EFA, 21 items were defined in the scale. The KMO value of the scale is 90.6%. In the study, the varimax rotation method was used to bring the factors together with the related items. As a result of varimax rotation, two factors ...Daha fazlası

Erişime Açık

Illness Perceptions and the Use of Complementary and Alternative Medicines in Patients with Chronic Illnesses

Özlem Akman

the majority of patients who use CAM do not receive information about the CAM from health professionals, do not inform them about the CAM they use, or do not even share the side effects of CAM with them. This study aims to evaluate the illness perceptions and the use of complementary alternative medicines (CAM) in patients with chronic illnesses. Methods: This study, which had a descriptive, correlational, and cross-sectional design, was conducted on 200 patients, who were followed up in a family health center. A sociodemographic information form, a CAM usage form, and the revised illness perc ...Daha fazlası

Erişime Açık

Cerrahi yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık çalışanlarının el yıkama durumlarının değerlendirilmesi Assessment of Hand Hygiene Practices Among Healthcare Professionals in the Surgical Intensive Care Unit

Zerrin Çiğdem

Amaç: Bu çalışmanın amacı, cerrahi yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık çalışanlarının, hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesinde önemli ve etkili bir yol olan el yıkama durumlarını belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve analitik tipteki çalışmaya 29 (12 hekim ve 17 hemşire) sağlık çalışanının üniteye ilk girişlerinde 46 ve ünite içerisinde 716 el yıkama davranışı gözlemlendi. Toplanan veriler SPSS 16 programı kullanılarak nicel analiz yöntemleri ile değerlendirildi. Bulgular: Sağlık çalışanlarının ünite içinde el yıkamalarını etkileyen nedenler çok sık yıkamanın zaman al ...Daha fazlası

Erişime Açık

0-1 YAŞ GRUBU BEBEĞI OLAN ANNELERIN ANI BEBEK ÖLÜM SENDROMU RISKFAKTÖRLERI HAKKINDA BILGI VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDIRILMESI Evaluation of Knowledge and Behavior of Mothers with 0-1 Year Old Babies About Sudden Infant Death Syndrome Risk Factors

Zerrin Çiğdem

This study was conducted to evaluate the knowledge levels of mothers with babies aged 0-1 about risk factors for Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) and to determine its relationship with socio-demographic variables.The research was conducted with 375 mothers who had babies between the ages of 0-1. The sample of the study was determined by the stratified simple random sampling method. Data were collected with questions created by the researchers. data were analyzed in spss program. While more than half of the mothers (64.3%; n=241) stated that the house is heated by a stove, 94.7% (n=355) stat ...Daha fazlası

Erişime Açık

Evaluation of Supportive Care Needs and Coping Attitudes of Breast Cancer Patients According to Neuropathic Pain Status: A Case Control Study

Tuba Eryiğit

OBJECTIVE This study was conducted to evaluate the supportive care needs and coping attitudes of breast cancer patients according to their neuropathic pain status. METHODS This case-control study design was conducted with 212 patients who were being treated in the daily chemotherapy unit of a hospital in Istanbul, who agreed to participate in the study and met the inclusion criteria. The S-LANSS pain scale was used to determine the neuropathic pain status of the patients. A Descriptive Information Form, Supportive Care Needs Scale, and Coping Attitudes Scale were used to collect the data. RESU ...Daha fazlası

Erişime Açık

Metin Madenciliği ile hidrojen enerjilerinin değerlendirilmesi

Fatma Altuntaş

Metin Madenciliği ile hidrojen enerjilerinin değerlendirilmesi

Süresiz Ambargo

Differential Diagnosis of Diabetic Foot Osteomyelitis and Charcot Neuropathic Osteoarthropathy with Deep Learning Methods

Gökalp Tulum

Our study aims to evaluate the potential of a deep learning (DL) algorithm for differentiating the signal intensity of bone marrow between osteomyelitis (OM), Charcot neuropathic osteoarthropathy (CNO), and trauma (TR). The local ethics committee approved this retrospective study. From 148 patients, segmentation resulted in 679 labeled regions for T1-weighted images (comprising 151 CNO, 257 OM, and 271 TR) and 714 labeled regions for T2-weighted images (consisting of 160 CNO, 272 OM, and 282 TR). We employed both multi-class classification (MCC) and binary-class classification (BCC) approaches ...Daha fazlası

Erişime Açık

Voltage Dependent Profiles of the Surface States and Series Resistance (Rs) in the Al-(Cd:ZnO)-pSi Schottky Diodes (SDs) Utilizing Voltage-Current (IV) Characteristics

İlke Taşçıoğlu

In this work, the main electronic parameters of the performed Al-(CdxZn1-xO)-pSi Metal/Interface-layer/Semiconductor (MIS) type Schottky Diodes (SDs) were investigated by utilizing IV characteristics at 300 K. The (CdxZn1-xO) interfacial layer was grown on the pSi wafer by utilizing the sol -gel technique. Ideality-factor(n), potential barrier 0Bo, Rs, shunt resistance (Rsh), and rectification rate (RR) (Iforward/Ireverse) values were calculated based on thermionic emission (TE) theory and Cheung function between -4.5V and 4.5V. There parameters also varied for the samples with different dopin ...Daha fazlası

Erişime Açık

Intimate partner violence and sexual dysfunction in women admitted to psychiatry outpatient clinic Does culture affect outcomes?

Gözde Gündoğdu Meydaneri

Objective: Intimate partner violence (IPV) not only affects women's physical and mental health, but also affects their sexual health and causes various sexual dysfunctions. It was aimed to reveal the relationship between possible IPV and mental and sexual health in Turkish and Arabic women. Method: The study was designed as cross-sectional and observational. The study included 105 (50 Arabic and 55 Turkish) women between the ages of 18-50 years old. Domestic Violence Against Women Scale, Golombok- Rust Inventory of Sexual Satisfaction Scale, Beck Depression and Anxiety Inventory were applied. ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms