Filtreler
Filtreler
Bulunan: 28 Adet 0.021 sn
Tam Metin [1]
Veritabanları [4]
wosquality [3]
Yayın Yılı [1]
Erişime Açık

1929-1938 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE

Emir Bostancı

Yabancı sermayenin Türkiye’deki geçmişi Osmanlı Devleti Dönemi’ne kadar dayanmaktadır. Her ne kadar Kapitülasyonlar, 1838 Baltalimanı anlaşmasının yol açtığı gümrük tarifeleri gibi nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti yabancı sermaye ve yatırımlara uzak olmasa da, doğrudan yabancı sermaye girdisi, gerçek manada 19. Yy’ın ortalarında başlamıştır. Osmanlı Dönemi’nde ekonomiyi zararlı ve bağımlı hale getiren bu sermayelerden, Cumhuriyet Dönemi’nde kurtulmaya çalışılmıştır. Lozan Antlaşması’na göre 1929 yılına kadar gümrüklerde istediği muameleyi yapamayan Türkiye, yine söz konusu yıla kadar liberal ...Daha fazlası

Erişime Açık

İDEOLOJİ ve SİNEMADA İHTİYAÇLARIN MANİPÜLASYONU-BİR SALGIN FİLMİ ÖRNEĞİ: KÖRLÜK

Aziz Tamer Güler

Her filmin ideolojik bir ortamdan beslendiği fikri yaygındır. Gösteri sineması olarak adlandırılan sinema aslında egemen ideolojiyi savunan ana akım sinemasından başka bir şey değildir. Egemen ideoloji kitle iletişim araçlarıyla, sansürle, toplumda manipülasyon yoluyla oluşturduğu gündemlerle film yapılmadan önceki oluşum-üretim sürecinde ve sonrasındaki eleştiri aşamasında okuma biçimlerine müdahale eder, belirler, etkiler ve biçimlendirir. Muhalif sinemacılar ise ana akımın oluşturduğu kalıpları kırmaya çalışır ve sinemayı farklı yapmak için çabalarlar. Değişik bir dil, değişik bir konu, değ ...Daha fazlası

Erişime Açık

COĞRAFİ İŞARETLİ TÜRK VE İTALYAN FINDIKLARININ UÇUCU BİLEŞİKLERİ VE AMİNOASİTLERİNİN GAZ KROMATOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRİ (GC-MS) ve SIVI KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRİ (LC- MS/MS) YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

Mehmet Taş

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Sınai mülkiyet haklarından biri olan Coğrafi işaret kavramının Türkiye ve Avrupa açısından önemli bir kavramdır ve coğrafi işaret tescil süreçleri yönetmelikler, tüzükler, kanun maddeleri ve buna benzer yasal mevzuatlarla ilerlemektedir. Türkiye'de Coğrafi işaret tescili almış ürünlerin katma değerinin nasıl artış gösterileceği konusu ile ilgili bir takım eksikliklerden yola çıkılarak dünyanın büyük bir oranla talebini karşılayan, ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bert hellinger and family constellation therapy [Bert hellinger ve aile dizimi terapisi]

Nesrin Duman

The aim of this study is to introduce the German psychotherapist Bert Hellinger and the family constellation therapy, to explain some important concepts in the model, the causes of the problem and the place of emotions. For this purpose, some electronic databases (Google Scholar, EBSCOhost, Electronic Books, Wiley Online Library) were scanned. Family constellation therapy, introduced to the world by Hellinger at the end of the 20th century, adopts the understanding that the family has been connected invisibly to each other for generations. This approach, which believes that family in which the ...Daha fazlası

Erişime Açık

2020 KÜRESEL BECERİLER ENDEKSİNDE 21. YÜZYIL BECERİLERİ DEĞERLENDİRMESİ

Can Burak Nalbantoğlu

21. yüzyıl becerileri ve yetkinlikleri günümüzde hem internetin yaygın kullanımı hem de sektörlerdeki değişimlere istinaden artık daha farklı ve daha önemli duruma gelmiştir. Çalışma Coursera tarafından ikincisi hazırlanan Küresel Beceri Endeksi 2020 raporunun derlemesi şeklinde hazırlanmıştır. Raporun ilk kısmı küresel ve bölgesel sonuçlara ayrılmıştır. İkinci kısımda ise endüstri bazlı değerlendirme yapılmıştır ve hangi endüstride hangi becerilerin ön plana çıktığı değerlendirilmiştir. Üçüncü kısımda ise günümüzde ön plana çıkan iş alanlarının neler olduğu ve sektörde bu alanlarda çalışmak i ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Effects of quercetin and catechin on blood lactate level

Meral Miyaç Göktepe

Study Objectives: This study was aimed to investigate the effects of combined administration of Catechin and Quercetin on blood lactate level. Methods: The research was conducted on 12 male Wistar rats weighing 300-350 gr. Rats were divided into two groups as the control group (n=6) and the test group (n=6). After the rats were quarantined for 10 days; each rat heart blood was taken on the first test day (pre catechin+quercetin supplementation), and again after they were participated to exercise on the second test day (pre catechin+quercetin supplementation). Between days 3 and 12 after testin ...Daha fazlası

Erişime Açık

An Advantageous Donor Site Alternative for Preparing Crushed Cartilage Graft: The Postero-inferior Part of the Septal Cartilage

Mehmet Cüneyt Öngüt

Crushed cartilage is used in rhinoplasties and crushing carry the risk of devitalization. The most infero-posterior part of the septal cartilage has a rough surface compared with the smooth surface of the remaining parts. This cartilage may be more convenient for crushing with lesser pressure requirements, increasing the viability. Twenty-six patients underwent septorhinoplasty and the infero-posterior part of the septal cartilage was harvested. The rough cartilage was utilized in nine patients (excluded from the study). Seventeen patients were included in the study. The mean age of the patien ...Daha fazlası

Erişime Açık

Dijital Gözetim Çerçevesinde Kişiselleştirilmiş Reklamcılık

İpek Okkay

Dijital gözetim kişilerin davranışlarının, görünüşlerinin, hareketlerinin, onumlarının veya fikirlerinin elektronik sistemler tarafından izlenebilmesine olanak tanımaktadır. İnternet gibi yeni medya teknolojileri gözetim amaçlı kullanılmakta firmalar potansiyel müşterilerinin hayatlarını takip edebilmekte, giderek tüketici deneyiminin her yönünü kişiselleştirebilmektedir. Dijital ortamla birlikte kişiselleştirilmiş veriye ulaşma kolaylaşmış, kişiselleştirilmiş reklam imkanı doğmuştur. Dijital ortam sayesinde işletmeler tüketicinin pazara yaklaşmasını beklemek yerine zaman ve mekandan bağımsız ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

A series of asymmetric zinc (II) phthalocyanines containing fluoro and alkynyl groups: Synthesis and examination of humidity sensing performance by using QCM based sensor

Yalçın Urfa

In this study, the three novel fluoro substituted asymmetric zinc phthalocyanines substituted with 3-hydroxy-3-methyl-1-butynyl (3), ethynyl (4), and 4-nitrophenylethynyl (5) groups were synthesized and characterized by Fourier-transform infrared spectrophotometer, ultraviolet-visible, proton nuclear magnetic resonance, and matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectroscopy. The thickness dependence of relative humidity sensing performance of these compounds using quartz crystal microbalance transducers in a broad operating range of humidity was investigated. Results ...Daha fazlası

Erişime Açık

Comparison of the opinions of citizens and professional soccer players about betting and match fixing

Faruk Salih Şeker

The aim of this study is to compare the impacts of match fixing on citizens who play the betting game İddaa and professional soccer players. More specifically, how match fixing related to betting is affecting social morality. Sports is a part of social morality and one of the sub-aims of this study is to evaluate the chaotic interactions that emerge from the mixing of the sports and betting, and the betting and match fixing. Survey methodology was used. The research universe consisted of betting game players and professional footballers in Turkey. Betters playing the İddaa betting game in İdda ...Daha fazlası

Erişime Açık

A Study On Consumer Satisfaction In Distance English Language Education

Bora Gündüzyeli

In this study, it was aimed to determine how consumers who receive distance education services evaluate this education and to determine the factors and expectations that enable individuals to turn to distance education. In this context, by determining the effects of distance education quality, perceived benefit, perceived convenience and advantage on consumer satisfaction, it is aimed to contribute to the marketing strategies that institutions will develop for distance education service. In the research, data from 403 users of an institution providing distance education in English were collect ...Daha fazlası

Erişime Açık

Reklam Aracı Olarak Sponsorluk

Tayfun Güven

Sponsorluk, bir kuruluşun ticari avantajlar edinmesi amacıyla bir aktiviteyi veya aktiviteyi gerçekleştiren kurumu maddi ya da manevi olarak destekleme işlemine denilmektedir. Sponsorlukta, sponsorluk yapan ve sponsor olunan iki tarafın olduğu söz konusudur. Bu kurumlar karşılıklı çıkar sağlama amacıyla hareket ederek hedeflerine ulaşma konusunda karşılıklı destek almaktadırlar. İletişim konusunda oldukça güçlü bir yapıya sahip olan sponsorluk, iş ilişkisi konusunda taraflardan birinin diğerine ticari avantajlar kazanmak için hak ve ortaklık perspektifinde finansal destek sağlama özelliği taşı ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms