Filtreler
Filtreler
Bulunan: 166 Adet 0.022 sn
Tam Metin [2]
Veritabanları [4]
wosquality [4]
Yayın Yılı [1]
Yayıncı [51]
Dil [2]
Dergi [50]
Erişime Açık

Patient privacy in smart cities by blockchain technology and feature selection with Harris Hawks Optimization (HHO) algorithm and machine learning

Haedar Al-Safi | Jorge Munilla | Cevat Rahebi

A medical center in the smart cities of the future needs data security and confidentiality to treat patients accurately. One mechanism for sending medical data is to send information to other medical centers without preserving confidentiality. This method is not impressive because in treating people, the privacy of medical information is a principle. In the proposed framework, the opinion of experts from other medical centers for the treatment of patients is received and consider the best therapy. The proposed method has two layers. In the first layer, data transmission uses blockchain. In the ...Daha fazlası

Erişime Açık

Testing Job Satisfaction as a Mediator Between Managers Charismatic Leadership and Followers Affective Organizational Commitment

Burcu Ozgul

Leadership, affective organizational commitment, and job satisfaction have become important processes among the contemporary human resource functions in today's businesses. This research aims to determine how charismatic leadership of managers affects the level of affective organizational commitment of white-collar employees and whether job satisfaction has any mediation effect in this relationship. Based on this, data were collected through questionnaire method from 417 white-collar employess of 139 small and medium-sized enterprises operating in the manufacturing industry in Istanbul. Hierar ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Inside out, exploring residential spaces during COVID-19 lockdown from the perspective of architecture students

Paria Valizadeh

The new preventative measures that have emerged from the Coronavirus crisis brought about changes in different aspects of daily life. Some of these changes may have a significant impact on how the built environment is being experienced. The current paper examines reconfigurations that happened in residential spaces and space allocations for transitioned activities in a small case study targeting a group of architecture students in Cyprus. Analysis and findings are structured in three sections, indoor activities, special organization, and quality of life. The result shows blurring boundaries be ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sanatsal Ve Öznel Bir Eylem Olarak Amerikan Soyut Dışavurumcu Sanatta Kolaj Ve Nesne

Tuğba Renkçi Taştan

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın ilk yarısında ekonomik alanda yaşanan buhranlar ve büyük siyasi çalkantılar, sanat ve bilimde devrim oluşturan önemli ve köklü gelişmelerin ve keşiflerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkım tüm dünyayı etkilemiş ve kıta Avrupa’sında toplumsal, politik ve ekonomik alanda meydana gelen çöküş, sanatı da olumsuz etkilemiştir. Avrupalı yazarlar, sanatçılar ve bilim insanları Nasyonal Sosyalistlerin siyasi baskısı ve tehdidinden kaçarak, kendi ulusal sanat ve kültür ortamını oluşturmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri’ne gö ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Vector quantization using whale optimization algorithm for digital image compression

Cevat Rahebi

Today, much of the information is storing in images. To transfer information in the form of images, image compression is required. Compressing images reduces the size of images and sends them faster over the network. One of the most methods of image compression is the vector quantization. For vector quantization compression, the codebook is using in cryptography and decryption. The vector quantization compression method typically uses codebooks that are not optimized, which reduces the compression quality of the images. Choosing the optimal codebook makes compression of images with higher qual ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

BinBRO: Binary Battle Royale Optimizer algorithm

Taymaz Akan

Stochastic methods attempt to solve problems that cannot be solved by deterministic methods with reasonable time complexity. Optimization algorithms benefit from stochastic methods; however, they do not guarantee to obtain the optimal solution. Many optimization algorithms have been proposed for solving problems with continuous nature; nevertheless, they are unable to solve discrete or binary problems. Adaptation and use of continuous optimization algorithms for solving discrete problems have gained growing popularity in recent decades. In this paper, the binary version of a recently proposed ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Development of Low Flow Duration-Frequency Curves by Hybrid Frequency Analysis

Selen Orta

In this study, duration-frequency curves were developed for D = 1, 7, 14, 30, 90 and 273-day low flows corresponding to the 2, 5, 10, 25, 50 and 100-year return periods. For this, daily data acquired from streamflow gauging stations with minimized anthropogenic effects were used. A hybrid frequency analysis coupled with the total probability theorem was applied on D-day low sequences to accommodate zero values. Among the tested probability distribution functions, Generalized Extreme Value was found the best in fitting low flows for majority of cases. Low flow discharge increases with increasin ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sporda Dijital Liderlik

Onur Can Dolğun

Yaşadığımız toplumda oyunların sadece çocuklar için olduğunu veya çocukça amaçlara hizmet ettiğini düşünenlerin sayısı küçümsenemeyecek kadar faz- ladır. Oysa oyun her yaştan ve her kesimden insana hitap eden bir gerçeklik, zihinsel bir rahatlama yoludur. Ayrıca maddi ve manevi doyum sağlayan bir olgudur. Spor, bireylerin bedenen ve ruhen iyi halde olmak için yapmış oldukları fi- ziksel eylemlerdir. Ancak son dönemlerde dijital oyunların artmasıyla birlikte, spor olgusu sadece sahada aktif bir biçimde yapılan eylemler olmaktan çıkmış, dijital ortamlara da taşınmıştır. Dijital ortama taşınan bu ...Daha fazlası

Erişime Açık

Analysis of a Non-Discriminating Criterion in Simple Additive Weighting Deep Hierarchy

İbrahim Gürler | Bora Gündüzyeli | Ozan Çakır

In the current account, we present an analysis of a non-discriminating criterion under simple additive weighting synthesis, considering a deep decision hierarchy. A non-discriminating criterion describes a criterion where all decision alternatives under consideration perform equally. We question eliminating such a criterion from the decision hierarchy in search of simpler problem representation and computational efficiency. Yet, we prove such an approach may result in order misrepresentations between decision alternatives. This analysis is performed in the form of four research questions that ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kaligrafi Eğitimi Ve Grafik Tasarıma Etkisi

Serdar Kipdemir

Kaligrafi sanatı zihinde gelişen fikir ve duyguların yazı aracılığıyla estetik değerler yanında kendine özgü kural ve kaidelere bağlı kalınarak resmedilmesi sanatı şeklinde değerlendirilir. Kendine has birtakım usûl ve öğrenme metotları aracılığıyla sabır, itina ve titizlik ile beraber çokça pratik yapma neticesinde gelişme gösteren, aynı zamanda uzun ve yorucu bir serüven gerektiren güzel sanat dallarından biridir. Ayrıca kaligrafi sanatı, işlenen temaya güzellik veya sanatsal değer katan el yazısına dayalı zanaat biçimlerinden biridir. Bununla birlikte özellikle harflere estetik birer biçim ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Human retinal optic disc detection with grasshopper optimization algorithm

Cevat Rahebi

A growing number of qualified ophthalmologists are promoting the need to use computer-based retinal eye processing image recognition technologies. There are differ- ent methods and algorithms in retinal images for detecting optic discs. Much attention has been paid in recent years using intelligent algorithms. In this paper, in the human retinal images, we used the Grasshopper optimization algorithm to implement a new automated method for detecting an optic disc. The clever algorithm is influenced by the social nature of the grasshopper, the intelligent Grasshopper algorithm. Include this algo ...Daha fazlası

Erişime Açık

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Farklı Sınav Tiplerinde Stres Seviyesinin Tükürük Kortizolüyle Değerlendirilmesi

Meryem Menekşe Kılıç | Nesrin Özdil

Bu çalışmada, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde sözlü proje sınavı ve yazılı sınav tiplerinde stres ölçütü olarak kabul edilen tükürük kortizolünün ölçülerek, öğrencilerin stres düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Tükürük örnekleri final yazılı sınavı döneminde ve sözlü proje sınavı döneminde sınavdan en az yarım saat önce ve relaks dönemde özel tükürük tüplerine alınmıştır. Örnekler hastanemiz laboratuvarında kemilimünesans metotla ölçümleri yapılmış ve ölçüm sonuçları SPSS for Windows version 24.0 paket programında analiz edilmiştir. Örneklemdeki 31 öğrencinin yaşla ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms