Relationship between Guilt, Shame and Treatment Motivation in Individuals with Opioid Addiction

Objective: This study aims to identify best practices in combating addiction by thoroughly examining the relationship between opioid addiction and feelings of guilt, shame, and treatment motivation. Method: The sample of the study consists of 288 patients diagnosed with opioid addiction according to DSM-5 criteria by psychiatrists at Balıklı Rum Hospital. The scales used in the study were the Sociodemographic Form, the Guilt-Shame Scale, and the Treatment Motivation Questionnaire. Results: There is a significant relationship between the level of guilt and internal motivation, confidence in treatment and treatment motivation and between shame and internal motivation and general treatment motivation. When the regression coefficients are analyzed, it is seen that only guilt scores are a significant predictor of treatment motivation scores. The shame variable does not have a significant effect. The participants' mean scores of guilt were found to be significantly higher than their mean scores of shame. Conclusion: The study revealed a significant link between guilt and various aspects of treatment motivation, while shame showed a less pronounced association. Participants reported higher mean scores for guilt compared to shame, emphasizing the potentially greater relevance of guilt in influencing treatment motivation. Focusing on psychodrama and psychoeducational group studies for the treatment of opioid addiction can make it easier for the individual to express difficult negative emotions and develop awareness within the group.

Amaç: Bu çalışma, opioid bağımlılığı ile suçluluk, utanç duyguları ve tedavi motivasyonu arasındaki ilişkiyi derinlemesine
inceleyerek, bağımlılıkla mücadeledeki en iyi uygulamaları belirlemeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Araştırmanın çalışma grubu Özel Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’na başvuran, opioid bağımlılığı tanısı almış288
hastadan oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama araç̧ları Sosyodemografik Bilgi Formu, Suçluluk-Utanç Ölçeği, Tedavi
Motivasyonu Anketidir.
Bulgular: Suçluluk ile içsel motivasyon, tedaviye güven ve tedavi motivasyonu arasında anlamlı ilişki olduğu; utanç ile
içsel motivasyon düzeyleri ve genel tedavi motivasyonu arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Regresyon katsayıları
incelendiğinde ise, sadece suçluluk puanlarının tedavi motivasyonu puanları üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu
görülmektedir. Katılımcıların suçluluk puan ortalamaları, utanç puan ortalamalarından anlamlı şekilde yüksek
bulunmuştur.
Sonuç: Suçluluk ile tedavi motivasyonunun çeşitli yönleri arasında önemli bir bağlantı ortaya konulmuştur. Katılımcıların,
suçluluk düzeyleri konusunda utanç düzeylerine kıyasla daha yüksek bulunmuştur, bu da suçluluğun tedavi
motivasyonunu etkileme potansiyelinde daha büyük bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Eroin bağımlılığı tedavisi için
psikodrama ve psikoeğitim grup çalışmalarına odaklanmak, bireyin zorlanan olumsuz duygularını ifade etmesini ve grup
içinde farkındalık geliştirmesini kolaylaştırabilir.

Erişime Açık
Görüntülenme
4
26.06.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
26.06.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
16 Temmuz 2024 01:51
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Relationship between Guilt, Shame and Treatment Motivation in Individuals with Opioid Addiction
Eser Adı
(dc.title)
Opioid Bağımlılığı Tanısı Alan Bireylerde Suçluluk, Utanç ve Tedavi Motivasyonu Arasındaki İlişki
Yazar
(dc.contributor.author)
Melike Ceylan
Yayın Yılı
(dc.date.issued)
2024
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: This study aims to identify best practices in combating addiction by thoroughly examining the relationship between opioid addiction and feelings of guilt, shame, and treatment motivation. Method: The sample of the study consists of 288 patients diagnosed with opioid addiction according to DSM-5 criteria by psychiatrists at Balıklı Rum Hospital. The scales used in the study were the Sociodemographic Form, the Guilt-Shame Scale, and the Treatment Motivation Questionnaire. Results: There is a significant relationship between the level of guilt and internal motivation, confidence in treatment and treatment motivation and between shame and internal motivation and general treatment motivation. When the regression coefficients are analyzed, it is seen that only guilt scores are a significant predictor of treatment motivation scores. The shame variable does not have a significant effect. The participants' mean scores of guilt were found to be significantly higher than their mean scores of shame. Conclusion: The study revealed a significant link between guilt and various aspects of treatment motivation, while shame showed a less pronounced association. Participants reported higher mean scores for guilt compared to shame, emphasizing the potentially greater relevance of guilt in influencing treatment motivation. Focusing on psychodrama and psychoeducational group studies for the treatment of opioid addiction can make it easier for the individual to express difficult negative emotions and develop awareness within the group.
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışma, opioid bağımlılığı ile suçluluk, utanç duyguları ve tedavi motivasyonu arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceleyerek, bağımlılıkla mücadeledeki en iyi uygulamaları belirlemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubu Özel Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’na başvuran, opioid bağımlılığı tanısı almış288 hastadan oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama araç̧ları Sosyodemografik Bilgi Formu, Suçluluk-Utanç Ölçeği, Tedavi Motivasyonu Anketidir. Bulgular: Suçluluk ile içsel motivasyon, tedaviye güven ve tedavi motivasyonu arasında anlamlı ilişki olduğu; utanç ile içsel motivasyon düzeyleri ve genel tedavi motivasyonu arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Regresyon katsayıları incelendiğinde ise, sadece suçluluk puanlarının tedavi motivasyonu puanları üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Katılımcıların suçluluk puan ortalamaları, utanç puan ortalamalarından anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Sonuç: Suçluluk ile tedavi motivasyonunun çeşitli yönleri arasında önemli bir bağlantı ortaya konulmuştur. Katılımcıların, suçluluk düzeyleri konusunda utanç düzeylerine kıyasla daha yüksek bulunmuştur, bu da suçluluğun tedavi motivasyonunu etkileme potansiyelinde daha büyük bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Eroin bağımlılığı tedavisi için psikodrama ve psikoeğitim grup çalışmalarına odaklanmak, bireyin zorlanan olumsuz duygularını ifade etmesini ve grup içinde farkındalık geliştirmesini kolaylaştırabilir.
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2024-06-26
Yayıncı
(dc.publisher)
Bağımlılık Dergisi
Dil
(dc.language.iso)
En
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Opioid addiction
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Guilt
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Shame
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Treatment motivation
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.14081/2111
Dergi
(dc.relation.journal)
Bağımlılık Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
4
Esere Katkı Sağlayan
(dc.contributor.other)
Melike Ceylan
Esere Katkı Sağlayan
(dc.contributor.other)
Nuray Caymaz
DOI
(dc.identifier.doi)
10.51982/bagimli.1424031
Bitiş Sayfası
(dc.identifier.endpage)
409
Başlangıç Sayfası
(dc.identifier.startpage)
398
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
25
Department
(dc.contributor.department)
Psikoloji Bölümü
Veritabanları
(dc.source.platform)
TR-Dizin
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms