Filtreler
Erişime Açık

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN 11 VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL MUTFAK YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

Eda Yorgancı

Bu araştırmanın temel amacı; yiyecek içecek hizmetleri alanı aşçılık dalında eğitim gören 11 ve 12.sınıf öğrencilerinin okulda aldıkları teorik ve pratik eğitimin mesleki açıdan yeterliliklerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda; temel mutfak bilgi düzeyi, temel mutfak beceri düzeyi ve mutfak tutumu; cinsiyet, sınıf düzeyi ve mutfak alanında iş deneyimi gibi değişkenlere göre fark gösterip göstermediği test edilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili bünyesinde Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı olan ortaöğretim kurumları oluşturmaktadır. Evren içerisinden kolayda ve gelişigüzel ö ...Daha fazlası

Erişime Açık

Hemşirelikte Uzaktan Eğitim

Canan Arslan

Çeşitli bilgi ve iletişim teknolojileri insanlar tarafından en son gelişmeleri takip etmek için kullanılmaktadır. Bu durum, günümüzde toplumların “Bilgi toplumu” olarak adlandırılmasına neden olmuştur (Arthur-Nyarko vd., 2020). Teknolojik gelişmeler, insanların bilgi alma, hizmet ve mal alma ya da hizmet sunma şekillerini, tanı ve tedavi süreçlerini ve eğitim alma biçimlerini değiştirmiştir (Arthur-Nyarko vd., 2020). Geleneksel olan yüz yüze eğitimde, bireylerin çoğu için okula olan uzaklık, mevcut kurum sayısında ve kapasitesindeki azlık, yetersiz sayıda eğitici gibi çeşitli sorunlar bulunmak ...Daha fazlası

Erişime Açık

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANINDA AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TEMEL MUTFAK YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ* Determination of the Basic Culinary Competencies of the Student’s Receiving Education at Food and Beverage Services Departments of Cookery: The Case Of Istanbul

Başak Sungur

Bu araştırmanın temel amacı; yiyecek içecek hizmetleri alanı aşçılık dalında eğitim gören 11 ve 12.sınıf lise öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili bünyesinde Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı olan ortaöğretim kurumları oluşturmuştur. Evren içerisinden kolayda ve gelişigüzel örneklem yöntemiyle örneklem belirlenmiş ve araştırmaya 545 öğrencinin katılımı sağlanmıştır. Çalışma kapsamında veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmış ve sonuçlar SPSS 25.0 isimli istatistik programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Temel mutfak bilg ...Daha fazlası

Erişime Açık

ULUSLARARASI GASTRONOMİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN ŞEFLERİN EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ersen Er

Bu yüksek lisans çalışmasında, Türkiye’deki ve Dünya’daki gastronomiaşçılık eğitim süreçleri, eğitim kurumları ve eğitim şartları konularında gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular ışığında, uluslararası yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan şeflerin eğitim seviyelerinin ölçülmesi planlamıştır. Çalışmada, yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan şeflerin eğitim düzeylerinin meslekte bulunma sürelerine, bulundukları işletmede görev ve pozisyonlarına, sahip oldukları pratik ve teorik bilgiye bir etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan incelemeler ile şeflerin günümüz mutfa ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms