Filtreler
Filtreler
Bulunan: 27 Adet 0.026 sn
Tam Metin [2]
Veritabanları [1]
Yayın Yılı [5]
Dil [2]
Erişime Açık

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDEKİ ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMLARİNİN MÜFREDATLARİNDA BULUNAN BESLENME DERS VE İZLENCELERİNİN İNCELENMESİ

Gamze Sürcan Düzgün

Giriş: Yeterli ve dengeli beslenme, insanın yaşamını sağlıklı, üretken ve hastalıklara yakalanmadan geçirebilmesi için edinilmesi gereken bir yeme davranışıdır. Anne karnından başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar olan dönemde ise tüm bunlar dışında sağlıklı beslenme çocuğun büyüme ve gelişmesini de olumlu yönde etkileyen bir durumdur. Sağlıklı beslenmenin çok erken yaşlarda bilinçli bir şekilde yapılmaya başlanması gerekmektedir. Bunun için üniversitelerin çocuk gelişimi ön lisans programlarında beslenme eğitiminin verilmesi, gelecekte mesleki hayatlarında çocuklarımıza örnek olacak, onl ...Daha fazlası

Erişime Açık

JAPON SİNEMASINDA ALT GELİR GRUBUNDAN BİR AİLE TEMSİLİ: ARAKÇILAR

Aziz Tamer Güler

Dünya üstündeki kaynaklar günden güne azalmakta ve bu kaynaklar sadece belli güçler tarafından paylaşılmaktadır. Eski çağlarda ya da orta çağdaki gibi adlandırılmasa da sınıflar oluşmakta, her sınıf kendi özelliklerine uygun bir şekilde varlık mücadelesini sürdürmektedir. Egemen sınıflar, din, dil, politika gibi araçlarla ezilen sınıflara baskı kurmakta, her alanda kendi onayladıkları sistemleri dayatmaktadırlar. Kapitalizm geliştikçe bütün dünyada gelir adaletsizliğinin de etkisiyle ezilen sınıflar modern köleler haline gelmektedir. Üstelik bu sınıfların yaşam mücadelesi salgınlar, doğal afet ...Daha fazlası

Erişime Açık

CAMERON VE QUINN’İN REKABETÇİ DEĞERLER MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Burcu Özgül

Bir örgütte başarı ve etkinliğin oluşumunu etkileyen en önemli unsurun güçlü bir örgüt yapısı olduğu bilinmektedir. Örgütsel başarı ve örgüt kültürünü ele alan Cameron ve Quinn’in “Rekabetçi Değerler Modeli” birçok sektörde kullanıldığı gibi eğitim sektöründeki kültürü ölçmek için de kullanılmaktadır. Bu model kullanılarak örgütteki dört kültür tipi hakkında bilgiye ulaşılabilmektedir. Bunlar; örgüt içine odaklılığı ifade eden “klan ve hiyerarşi” ve örgüt dışına odaklılığı ifade eden “adokrasi ve pazar kültürleridir”. Eğitim kurumlarındaki mevcut kültür ile örgütün hedeflediği kültüre yakınlığ ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yeşil Liderlik

Burcu Özgül

Bu bölümde, yeşil liderlik (green leadership) kavramı incelenmiştir. İlk olarak yeşil liderlik kavramının tanımına yönelik bir çerçeve oluşturulmuş, yeşil liderliğin ortaya çıkışını sağlayan unsurlar değerlendirilmiştir. Ayrıca alan yazında yeşil liderlik ile ilgili yapılmış araştırmalar iş yerindeki çevre yanlısı davranışlara etkisi, çalışanların yeşil yaratıcılığına etkisi, yeşil performansa etkisi ve moderatör rolü açılarından irdelenmiştir. Son olarak yeşil liderlik ile ilgili araştırma önerileri sunulmuştur.

Erişime Açık

Wireless Power Transfer

Güngör Bal

Wireless power transfer (WPT) is the process of transferring electrical energy from a power source to a load without an electrical connection. The reason why WPT has become popular today can be listed as the effects that make human life easier, the absence of cable complexity, etc. In the first section basic information are given about WPT, which many researchers are working on today, then a brief history of WPT is provided from past to present. The various types of WPT are briefly described and detailed information about WPT systems with magnetic resonant coupling is presented. Later, basic i ...Daha fazlası

Erişime Açık

Metin Madenciliği ile hidrojen enerjilerinin değerlendirilmesi

Fatma Altuntaş

Metin Madenciliği ile hidrojen enerjilerinin değerlendirilmesi

Erişime Açık

Mapping the governmental response to the COVID-19 pandemic and its implications on the hospitality and tourism industry: The case of Turkey

Derya Demirdelen Alrawadıeh

The current COVID-19 pandemic has gained unprecedented scholarly attention across almost all disciplines and hospitality and tourism industry is no exception. Given the persistence of the pandemic, there seems to be much to know about its possible impacts and how countries react to build resilience and help businesses to recover and rest. Drawing on the case of Turkey and focusing on the hospitality and tourism industry, this chapter maps the governmental response to the pandemic in terms of measures taken and restrictions imposed. The chapter begins with a brief description of the key observe ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sporda Dijital Liderlik

Onur Can Dolğun

Yaşadığımız toplumda oyunların sadece çocuklar için olduğunu veya çocukça amaçlara hizmet ettiğini düşünenlerin sayısı küçümsenemeyecek kadar faz- ladır. Oysa oyun her yaştan ve her kesimden insana hitap eden bir gerçeklik, zihinsel bir rahatlama yoludur. Ayrıca maddi ve manevi doyum sağlayan bir olgudur. Spor, bireylerin bedenen ve ruhen iyi halde olmak için yapmış oldukları fi- ziksel eylemlerdir. Ancak son dönemlerde dijital oyunların artmasıyla birlikte, spor olgusu sadece sahada aktif bir biçimde yapılan eylemler olmaktan çıkmış, dijital ortamlara da taşınmıştır. Dijital ortama taşınan bu ...Daha fazlası

Erişime Açık

Portfolio analysis of COVID-19-related patents using CRITIC-based TOPSIS approach

Fatma Altuntaş

Many firms are unaware of which patent is comparatively more important in their patent portfolio. A firm needs to prioritize patents in terms of effective management of its patent portfolio and efficient allocation of resources. The COVID-19 pandemic was one of the most impactful disasters affecting daily human life in the last century. It is critical to evaluate and prioritize technologies developed to reduce the impact of this pandemic. To this end, patents related to COVID-19 are prioritized with the CRITIC-based TOPSIS approach in this study. 935 patents-related data were obtained from the ...Daha fazlası

Erişime Açık

A Brain MRI Segmentation Method Using Feature Weighting and a Combination of Efficient Visual Features

Taymaz Akan

Determining the area of brain tumors is an essential and fundamental step in automatic diagnosis and treatment systems. The authors present a method based on a combination of efficient visual features and fuzzy c-means clustering to detect brain tumors. For this purpose, first, the background area of the images is removed by the new thresholding method, then the useful and efficient features are extracted. The authors use this new feature space for clustering-based segmentation. The proposed clustering algorithm gives a different importance to the extracted features in the segmentation process ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yeşil Örgüt Kültürü

Burcu Özgül

Bu bölümde, yeşil örgüt kültürü (green organizational culture) kavramı incelenmiştir. İlk olarak yeşil örgüt kültürü kavramına yönelik bir çerçeve oluşturulmuştur. İkincisi, yeşil örgüt kültürü seviyeleri ve yaklaşımları tartışılmıştır. Üçüncüsü, yeşil örgüt kültürünün nasıl inşa edileceği konusu değerlendirilmiştir. Dördüncüsü, yeşil örgüt kültürü kavramının ölçümü ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Beşincisi, yeşil örgüt kültürü ile ilgili yapılmış çalışmalar başlığı altına “yeşil örgüt kültürünün öncülleri ve sonuçları” ve “yeşil örgüt kültürünün moderatör rolü” değerlendirilmiştir. S ...Daha fazlası

Erişime Açık

Şebnem İşigüzel’in Sarmaşık Romanında Basmakalıp Yargıların Kullanımı

Bahadır Elal | Gamze Sürcan Düzgün

Roman, burjuva sınıfının oluşması ve sanayi toplumun yükselişi ile ilk olarak Batı’da ortaya çıkmıştır. Bizde ise roman türünde eserler vermek batılılaşmanın bir parçası olarak görülmüştür. Bu hareketle ilk romanlarımız kitle iletişim araçlarının önemli bir parçası olan gazetelerde yayımlanmıştır. Böylece bunu fırsat bilen yazarlarımız romanı halkı bilgilendirmek için bir araç olarak kullanmışlardır ve bunu da çoğu zaman eserlerinde basmakalıp yargılar kullan gruba ya da kişiye karşı değişmez izlenimleri yer etmektedir. Bu yargıların çoğu olumsuz olmakla beraber, olumlu olanları da vardır. Wal ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms