Filtreler
Filtreler
Bulunan: 51 Adet 0.022 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [2]
Tam Metin [1]
Veritabanları [3]
wosquality [4]
Tür [1]
Yayıncı [42]
Dil [2]
Erişime Açık

Festivallerden Festivalizm ve Bienallere

Tuğba Renkçi Taştan

Küreselleşme ve liberal politikanın benimsenmesi ile, özellikle 1990’lıyıllarda, tüm dünyada düzenlenen festivaller, fuarlar ve bienallerin sayısında artış yaşanmıştır. Kentlerin dünyada mega kent olması ve kentin kültür kimliğinin zenginleşmesi açısından bu etkinlikler oldukça önemli bir role sahip olmuştur. Küresel sermayeyi elinde bulunduran şirketlerin önderliğinde ve sponsorluğunda organize edilen bu etkinlikler; dünyadaki sanat ortamı, sanat piyasası ve sanatçılar açısından yeni bir dönemin habercisi olmuştur. Sanatçılar ve yapıtlar uluslararası organizasyonlarla küresel ortamda dolaşıma ...Daha fazlası

Erişime Açık

Canlı Oyun Yayıncılığı ile Yeniden Üretilen Nefret İçerikleri ve Ötekileştirilen Doğu İmgesi

Deniz Berker

İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelerle beraber kitle iletişim araçları yaygınlaşmış, kültür ise üretilen ve pazarlanan bir meta hâline gelmiştir. Yeni medya ürünü olarak dijital oyunlar, izleyici ve medya metni arasındaki etkileşimi artırarak oldukça popüler hâle gelmiştir. Medya aracılığı ile altı çizilen Doğu – Batı ayrımı, son yıllarda popüler hâle gelen dijital oyunlarda da fazlaca yer almaktadır. Dijital oyunlarda sıklıkla yer alan şiddet ve nefret içerikleri ile öteki Doğu algısı pekiştirilmektedir. Günümüzde kullanıcılar yalnızca oyunu kendi başlarına oynamak ile kalmamakta, sosya ...Daha fazlası

Erişime Açık

GÖRSEL SANAT ÖĞRENCİLERİNİN KRİPTO SANAT (NFT) DÜNYASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Merve Karaman

Teknolojide yaşanan gelişmeler sanatı da etkilemektedir. Dijitalleşen sanat piyasası için son dönemlerde yeni kavramlardan olan kripto sanat (NFT) ortamları popüler hale gelmeye başlamıştır. Sanat ürünlerinin bu dijital ortamlarda sergilenmesi, satışa sunulması mümkün hale gelmiştir. Sanat adına bu kadar güncel olan bir konuda özellikle geleceğin sanatçıları olan sanat öğrencilerinin görüşlerinin alınmasının önemli olduğu düşüncesiyle araştırmada sanat için güncel bir konu olan kripto sanat (NFT) kavramına ilişkin olarak öğrenci görüşleri alınmıştır. Çalışma kapsamında 3’lü likert ölçeği uygul ...Daha fazlası

Erişime Açık

MADUN EĞLENEBİLİR Mİ? ANTİK AKDENİZ UYGARLIKLARINDA EĞLENCENİN GÜÇ EŞİTSİZLİKLERİYLE İLİŞKİSİ

Sibel Fügan Varol

Bir toplumda farklı kesimlerin deneyimlediği eğlence biçimleri ve eğlenen-eğlendiren tarafların kimler olduğu o toplumdaki güç eşitsizliklerinin yansımasıdır. Bu varsayım, çalışma kapsamında, Antik Mısır, Yunan ve Roma uygarlıkları ekseninde incelenmiş ve bu uygarlıklardaki güç eşitsizliklerinin dezavantajlı taraflarının diğer kesimlerin deneyimlediği eğlence süreçlerinden önemli ölçüde dışlandığı tespit edilmiştir. İncelenen üç uygarlık arasında cinsiyet eşitsizliğinin en keskin yaşandığı Antik Yunan toplumu kadınların eğlence aktivitelerinden dışlanmayı da en ağır yaşadığı uygarlık olmuştur. ...Daha fazlası

Erişime Açık

GÖRSEL SANATLARDA NARKİSSOS MİTİ VE NARSİSTİK EĞİLİMLER BAĞLAMINDA OTOPORTRE

Nesli Türk

Bu çalışmanın amacı Ovidius’un Dönüşümler adlı yapıtında ele aldığı Narkissos mitini yorumlayan ressamların yapıtlarını ve narsistik kişilik özellikleri barındıran otoportreleri incelemek, sanatçıların kendilerine olan hayranlıklarının ya da bazı durumlarda psikanalitik bağlamda narsistik eğilimlerinin sanatsal üretim biçimlerine etkilerini farklı dönem ve üsluplar bağlamında göz önüne sermektir. Alberti’nin Narkissos’un ilk ressam, sudaki yansımasının ilk resim ve yansıtıcı yüzeyin de ilk sanatsal medyum olduğu yolundaki tezinden yola çıkıldığında otoportre çalışan sanatçıların yapıtlarında m ...Daha fazlası

Erişime Açık

Characterization of Lactose-Free Dulce de Leche

Olcay Mercan

The aim of the study is to be determine the effect of lactose hydrolysis and sugar content on physicochemical properties,sensory profile and HMF (5-hydroxymethylfurfural) content in Dulce de Leche (DL). Lactose free (lactose-hydrolysed) dairy products as well as low sugar products have been developed to supply consumer demand. Two different sucrose concentrations, 16% and 20%, were used in milk jam samples produced by the traditional method. For the formation of desired colour and flavour in the Dulce de Leche, Maillard reaction products are mainly responsible. HMF is Maillard reaction indicat ...Daha fazlası

Erişime Açık

Long-term monitoring of the microbial quality and Legionnaires' disease risk in tap water from mass catering establishments

Murat Ay

Legionnaires' disease is caused by Legionella (L.) pneumophila. Inhaling aerosolized water containing this bacteria is the most common transmission route. Shower heads used in the catering industry's dishwashing units are also potential amplifying systems for bacteria and possible sources of infection by generating droplets and aerosols. Therefore, these systems should not contain pathogenic bacteria. This study aims to monitor the microbial quality, Legionnaires' disease risk and L. pneumophila presence in tap water samples from the water outlet of the shower-type dishwashing unit of mass cat ...Daha fazlası

Erişime Açık

ÇAĞDAŞ SANAT/TASARIMDA FORM Form in Contemporary Art/Design

Berna Karaçalı

Sanat/tasarım nesnesinin sunduğu bütünlüğün dilini çözümlemeye giriştiğimizde karmaşık bağıntılarla karşılaşırız. Bu karmaşık bağıntıları düzenleyip işleyen görsel dile özgü kurallar sanat/tasarım düşüncesini maddi olana, sanat/tasarım nesnesine dönüştürür. Form, bu bağlamda sanat/tasarım düşüncesinin temel gösterenlerinden biridir. En yalın anlatımıyla sınır çizerek yüzeyi ya da hacmi tanımlı kılarken; düşüncenin, fikrin ya da anlamın inşası söz konusu edildiğinde sanat/tasarıma dair görsel dilin katmanlarında bu genellemeye indirgenemeyecek kadar derinlikli bir olgudur. Bir anlamda; sanatın ...Daha fazlası

Erişime Açık

Robert Rauschenberg’in Kombine Serisi’nde (1954-1964) Buluntu Nesnelerin Dönüşümü

Tuğba Renkçi Taştan

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra endüstriyel, teknolojik gelişmeler ve üretim hız kazanarak; özellikle 1950 ve 1960 sonrası Amerikan toplumunda köklü değişimlerin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Toplumsal ve kültürel dinamiklerin dönüşümü sosyolojik açıdan Amerika’daki sanat alanındaki üretimleri de etkilemiştir. Kitle iletişim araçları ile, kültür endüstrisinin ve popüler kültürün iyiden iyiye toplumsal yaşamda varlık göstermiş olduğu, Modernizm’in etkilerinin de azaldığı bir dönemde, sanatçıların üretimlerindeki konu, malzeme ve teknikler de bu gelişmelerin paralelinde kavramsal bir evrimleşm ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kaptan Fantastik (2016): Kapitalizm Kıskacında Başka Bir Hayat Mümkün mü?

Deniz Berker | Cem Yıldırım

Kapitalizmin tarihsel süreçte yol açtığı tüm yapısal değişiklikler, toplumsal yaşamda ve dolayısıyla toplumsal kurumlarda da ekonomik ve kültürel değişiklikler meydana getirmiştir. Kapitalizmle değişikliğe uğrayan yapılardan aile, din ve eğitim kurumları, mevcut sistemin onaylanması noktasında taşıdıkları ideolojik işlevleri sebebiyle önem teşkil etmektedir. Günümüzde neoliberalizm, dünyanın pek çok yerinde toplumsal düzeni sağlamanın gereği, hatta bütünüyle doğal yolu olarak görülmekte ve alternatif başka bir düzenin mümkün olmadığının altı çizilmektedir. Toplumsal kurumlar ve yapılar da bu i ...Daha fazlası

Erişime Açık

Rising Rap Music Fury on Digital Platforms; What Does the Youth Want to Say?

Deniz Berker

In this study, it has been examined the relationship between music and society from the point of view of the songs that young people listen to the most and how these songs overlap with the young people's feelings about the society and system they live in. İndividuals, tend to prefer music that is coherent to their emotional state, known as the mood-congruency. Therefore there is a deep connection between the musical styles listened to periodically and social dynamics. In this context, in the Spotify application, which is a digital platform, six rap songs that young people listen to the most we ...Daha fazlası

Erişime Açık

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MARKA LOGOLARINA ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ THE EFFECT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON BRAND LOGOS: AUTOMOTIVE INDUSTRY EXAMPLE

Merve Karaman

Dijital çağın teknik gereklilikleri, kullanıcı deneyimi beklentileri ve interaktiflik özellikleri marka logolarının tasarımını önemli ölçüde etkilemiştir. Ayrıca yaşanan dijital dönüşüm markaların hedef kitlesiyle iletişim kurma şeklini de değiştirmiştir. Markalar dijital platformlar ve kullanıcı alışkanlıkları doğrultusunda logo tasarımlarını dönüşüm yoluna giderek günümüze adapte etmektedir. Dolayısıyla markaların değişen iletişim kurma biçimleri logo tasarımlarına yansımaktadır. Bu çalışma dijitalleşme ve dijital dönüşümün marka logoları üzerindeki etkisini ele alarak bu sürecin marka kimli ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms