Filtreler
Filtreler
Bulunan: 154 Adet 0.025 sn
Tam Metin [2]
Veritabanları [4]
wosquality [4]
Yayın Yılı [1]
Yayıncı [51]
Dil [2]
Süresiz Ambargo

Cross-cultural aspects of tourism and hospitality: a services marketing and management perspective, 1st edition

Derya Demirdelen Alrawadieh

Cross-Cultural Aspects of Tourism and Hospitalityauthored by Erdogan Koc makes a timely andsignificant contribution not only to tourism and hospitality research but also to cross-culturaltheory. This elegant book involves 13 chapters and is supplemented with 15figures, 51 tables,and a comprehensive index. Each chapter provides important insights into the cross-culturalaspects of the tourism and hospitality industry. Each chapter begins with a set of learningobjectives showing what the reader is expected to know after reading the chapter. Theauthor is also to be acclaimed for enriching each cha ...Daha fazlası

Erişime Açık

Option pricing with neural networks vs. Black-Scholes under different volatility forecasting approaches for BIST 30 index options

Zeynep İltüzer

This study compares the performances of neural network and Black-Scholes models in pricing BIST30 (Borsa Istanbul) index call and put options with different volatility forecasting approaches. Since the volatility is the key parameter in pricing options, GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), implied volatility, historical volatility, and implied volatility index (VBI) are used to determine the best volatility approach for pricing options according to moneyness and time-to-maturity dimensions. The paper also includes a subsample analysis in which the pricing performa ...Daha fazlası

Erişime Açık

Face Recognition System using Histograms of Oriented Gradients and Convolutional Neural Network based on with Particle Swarm Optimization

Cevat Rahebi

In this paper, Histograms of Oriented Gradients dependent on the strong point of convolutional neural organization which is new methodology for evenness face data set, is introduced. A proposed face acknowledgment framework was created to be utilized for various purposes. We utilized Gabor wavelet change for include extraction of evenness face preparing information and afterward we utilized profound learning technique for acknowledgment. We executed and assessed the proposed strategy on ORL and YALE data sets with Matlab 2020b. Besides, similar trials were directed applying Particle Swarm Opti ...Daha fazlası

Erişime Açık

The Statistical Analysis of Air Crash Investigations from 1918 to 2019

Ümit Deniz Göker

Air transportation is one of the most preferred types of transportation for many reasons. However, to minimize the risk of accidents with developing technology, investigations and studies are carried out by many organizations. While the main causes of accidents in the first years of aviation were due to mechanical reasons, accidents caused by mechanical reasons have been replaced by an increase in the number of aircraft accidents caused by human-induced errors which depend on the increasing manpower with the developing technology. Nowadays, “Aviation” has become a high level of technical, admi ...Daha fazlası

Erişime Açık

EMOTIONAL LABOR, QUALITY OF WORK LIFE, AND LIFE SATISFACTION OF TOUR GUIDES: THE MEDIATING ROLE OF BURNOUT

Derya Demirdelen Alrawadıeh

The impact of emotional labor on employees’ well-being has received little attention. Specifically, previous research is not consistent when the different outcomes of emotional labor on tourism employees’ personal and professional life are considered. Drawing on emotional labor and well-being theories, the present study proposes a conceptual model linking emotional labor’s dimensions (i.e., emotional dissonance and emotional effort) with other social and organizational variables. Using data from Turkish tour guides, the study reveals that while emotional dissonance increases burnout and turnov ...Daha fazlası

Erişime Açık

1927 THE TRADE AGREEMENT BETWEEN SOVIET UNION AND TURKEY: A MILESTONE IN ECONOMIC RELATIONSHIP?

Erdal Bilgiç

This paper addresses the question of whether or not the trade agreement signed by Soviet Union and Turkey on March 11, 1927 was a milestone for fostering the foreign trade relations among the two countries. At that time Soviet laws included, the foreign trade administration must be monopolized by the state. However, in reality, it is difficult to push state monopolization on international trade especially when the commercial activities take place on foreign soil. Every independent state desires to protect the interests of its entrepreneurs and traders. However, when there is a structure like t ...Daha fazlası

Erişime Açık

Festivallerden Festivalizm ve Bienallere

Tuğba Renkçi Taştan

Küreselleşme ve liberal politikanın benimsenmesi ile, özellikle 1990’lıyıllarda, tüm dünyada düzenlenen festivaller, fuarlar ve bienallerin sayısında artış yaşanmıştır. Kentlerin dünyada mega kent olması ve kentin kültür kimliğinin zenginleşmesi açısından bu etkinlikler oldukça önemli bir role sahip olmuştur. Küresel sermayeyi elinde bulunduran şirketlerin önderliğinde ve sponsorluğunda organize edilen bu etkinlikler; dünyadaki sanat ortamı, sanat piyasası ve sanatçılar açısından yeni bir dönemin habercisi olmuştur. Sanatçılar ve yapıtlar uluslararası organizasyonlarla küresel ortamda dolaşıma ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ani İşitme Kaybında Alternatif ve Yeni Tedaviler

İsmail Güler

AnAni işitme kaybı (ANİK) en fazla üç gün içinde aniden gelişen, en az üç frekansı tutan, minimum 30 dB ve üzerindeki sensörinöral işitme kaybıdır. Ani işitme kaybı tedavisi halen bir araştırma konusudur. Hastalığın tedavisi için pek çok tedavi protokolü önerilmiştir. Bu makalede, alternative ve yeni ANİK tedavi protokolleri tartışılmıştır.

Erişime Açık

Covid 19 Sürecinin Dijital Dönüşüme Etkileri

Can Burak Nalbantoğlu

Covid – 19 dünya çapında ülkelerin karantina ve kapama sürecine girdiği bir dönem olarak hayatın her alanını etkilemektedir ve “Büyük Buhran” dan sonra ekonomiyi etkileyen en büyük krizlerden biri haline gelmiştir. Salgın olarak nitelendirilen bu dönem sadece insanların sağlığını değil, ülke ekonomilerini ve dolayısıyla işletmelerin çalışma biçimlerini değiştirmiştir. Bu süreçte insanlar yoğun bir şekilde internet trafiği oluşturmuş ve bu durum işletmelerin dijitalleşme süreçlerinde daha hızlı olmaları gerektiğimi göstermiştir. Dijital dönüşüm kavramı internetin yaygın kullanımı ve dijitalleşm ...Daha fazlası

Erişime Açık

From Secular Muslim Feminisimto Islamic Feminism(s) and New Generation Islamic Feministsin Egypt, Iran and Turkey

Zeynep Banu Dalaman

Indominantly Muslim societies, there have been two major feminist paradigms referred to as “secular Muslim feminism”emerging at late nineteenth century and “Islamic feminism(s)”arising after the 4th women world congress inBeijingin 1995. They evolved in historical contexts where new subjects and identities were being re/fashioned out of shifting combinations of religious, class, ethnic, and nationalaffiliations. On the one hand, secular Muslim feminism joined the western oriented first wave of liberal feminism including secular nationalists, Islamic modernists, humanitarian/human rightists, an ...Daha fazlası

Erişime Açık

JAPON SİNEMASINDA ALT GELİR GRUBUNDAN BİR AİLE TEMSİLİ: ARAKÇILAR

Aziz Tamer Güler

Dünya üstündeki kaynaklar günden güne azalmakta ve bu kaynaklar sadece belli güçler tarafından paylaşılmaktadır. Eski çağlarda ya da orta çağdaki gibi adlandırılmasa da sınıflar oluşmakta, her sınıf kendi özelliklerine uygun bir şekilde varlık mücadelesini sürdürmektedir. Egemen sınıflar, din, dil, politika gibi araçlarla ezilen sınıflara baskı kurmakta, her alanda kendi onayladıkları sistemleri dayatmaktadırlar. Kapitalizm geliştikçe bütün dünyada gelir adaletsizliğinin de etkisiyle ezilen sınıflar modern köleler haline gelmektedir. Üstelik bu sınıfların yaşam mücadelesi salgınlar, doğal afet ...Daha fazlası

Erişime Açık

ARTİSAN GIDALAR VE ARTİSAN GIDALARIN SINIFLANDIRILMASI

Fatma Nur Şen Negizözen

Artisan gıdalar konu başlığı altında incelenen geleneksel ürünlerin, günlük beslenmede temel gıdaları oluşturdukları anlaşılmış ve gıda türlerine bağlı biçimde gruplandırılarak, detaylı şekilde sınıflandırılmıştır. Türk mutfak kültürünün Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan tarihsel yolculuğunda; farklı ulusların kültürlerini etkilediği, farklı kültür ve coğrafyaların mutfak değerleriyle sentezlenerek yükseldiği anlaşılmaktadır. Daha önce yapılan birçok akademik çalışmada, geleneksel Türk mutfak kültürünün geçmişten günümüze dek uzanan örnekleri, değişik yönleriyle ele alınarak araştırıldığı bilinm ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms