Filtreler
Erişime Açık

18-45 YAŞ ARASI BİREYLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE NARSİSTİK KİŞİLİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Davut Ceylan

İnsanların bireysel ve sosyal hayatının bir kısmını dijital ortamlarda geçirmesi kaçınılmaz olarak bu alanın incelenmesini zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede bireylerin zamanının bir bölümünü ayırdığı sosyal medya etkileşimlerinin kişilik üzerindeki etkisi araştırmacıların ilgiyle takip ettiği bir konudur. Bu araştırmada da 18-45 yaş arası bireylerde sosyal medya bağımlılığı ile narsistik kişilik eğilimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın evreni İstanbul ili Başakşehir ilçesi olup örneklem olarak Bahçeşehir Mahallesi Vaditepe konutları seçilmiştir. 354 katılımcıdan elde edilen veril ...Daha fazlası

Erişime Açık

PARAMEDİK VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN MADDE KULLANIM BOZUKLUĞUNA KARŞI TUTUMLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Çağla Tuna Aydın

Bu araĢtırmanın amacı, Ġstanbul‘da çalıĢan Paramedik ve ATT (Acil Tıp Teknisyeni)‘ lerin madde kullanım bozukluğu olan bireylere karĢı tutumunun, öznel kiĢilik özellikleri açısından incelenmesi olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırma örneklemini Ġstanbul‘da görev yapan 224 Paramedik ve 181 ATT oluĢturmaktadır. AraĢtırma kapsamında veri toplamak amacıyla katılımcılara tarama modelli anket çalıĢması ile Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanan Bireylere Yönelik Tutum ve DavranıĢları Üzerine Ölçeği (BYMT), BeĢ Faktör KiĢilik Envanteri Ölçeği ve Demografik Özellikleri değerlendirebilmek adına araĢtırmacı tarafın ...Daha fazlası

Erişime Açık

LİSE ÖĞRETMENLERİNDE SOSYAL AĞ BAĞIMLILIĞI İLE MOTİVASYON KARARLILIK SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Meltem Pamuk

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte her konuda olduğu gibi iletişim konusunda da yeni uygulamalar ortaya çıkmıştır. Özellikle internet sayesinde geçmişte hiç kullanılmayan bir kısım iletişim teknikleri yaygın bir şekilde kullanılır olmuş ve hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sosyal ağlar olarak bilinen bu uygulamalar sayesinde kullanıcılar coğrafi kısıtlamalardan tamamen kurtulabilme ve çeşitli şekillerde iletişim kurabilme imkanına kavuşmuşlardır. Ne var ki bu uygulamalar aynı zamanda kişilerde bağımlılığın ortaya çıkmasına ve zamanlarının önemli bir kısmını uygulamalara ayırma ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms