Filtreler
Filtreler
Bulunan: 594 Adet 0.023 sn
Tam Metin [2]
wosquality [4]
Yayıncı [51]
Dil [2]
Dergi [50]
Tez danışmanı [1]
Erişime Açık

Reshuffling Ethnic Composition of Cities by Migration in Syria

Zeynep Banu Dalaman

It is argued that the Arab Spring increased the motivation for democracy and led to clashes between the regimes and the citizens. Nevertheless, this expectation turned into a Civil War in Syria in 2011, causing the destruction of cities and displacing nearly half of the population. After the civil war, which started in 2011, there have been major ethnic shifts in Syria. Some Sunni Arabs, Kurds, Turkomans, Nusayris and Christian people, minorities in their areas, are forced to leave their homes. So the ethnic composition of the country is changed. This article draws attention to a potential cri ...Daha fazlası

Erişime Açık

0-3 Yaş Çocuklarına Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarının Özelliklerinin İncelenmesi

Erdem Tufekci

This study aims to evaluate children's picture books for 0-3-year-olds on the market in Turkey with respect to their physical features, illustrations and content. A total of 146 children's books for sale in Ankara and Istanbul bookshops were studied. Data were collected by using a five-part book check list designed by the researchers. The frequencies and percentages of these data were computed by using the SPSS16 statistical package. The results revealed that books for 0-3-year-olds generally reflect positive physical, illustration and content features listed in the literature but may be impro ...Daha fazlası

Erişime Açık

TURKISH FATHERS' PLAY ATTITUDE WITH CHILDREN DURING COVID-19 LOCKDOWN

Hale A. Kahyaoğlu Çakmakcı

To investigate how the role of fathers has changed with regards to play as a result of the current Covid-19 pandemic, a number of fathers were asked to complete an online survey designed by the researchers that questioned how they felt their activities with their children had changed over the last three months. In total, 128 participants were recruited (128 males), from a wide range of socio-economic backgrounds, aged between 26-58 years old (mean age 38) with children aged between 3-6 years (mean age 4,8) with all being married for 9.5 years. The result of the analysis will be a resource for ...Daha fazlası

Erişime Açık

ENNEAGRAM TİPOLOJİSİNE GÖRE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK VE MİZAÇ ÖZELLİKLERİNİN MESLEK SEÇİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Koyuncu

Bu çalışmada Enneagram tipolojisine göre üniversite öğrencilerinin kişilik ve mizaç özelliklerinin meslek seçimine ilişkin tutumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 348 üniversite öğrencisine “Kişisel Bilgi Formu”, “Enneagram Kişilik Ölçeği” ve öğrencilerinin mesleki kişilik tiplerini belirlemede kullanılabilecek “Mesleki Kişilik Tipleri Envanteri” ölçme araçları uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda kendini tanımlama şekline göre Mesleki İlgi Envanteri’nin tüm alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Meslek tercih durumuna göre Mesleki İlgi Envant ...Daha fazlası

Erişime Açık

EVLİ ÇİFTLERİN ÇOCUĞA ATFETTİKLERİ DEĞERİN ÇOCUK SAYILARI İLE ÖZNEL MUTLULUK VE EVLİLİK DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Billur Gülşah Savaş

Evlilik insan ve toplum hayatını kapsamlı ve derin bir şekilde etkileyen bir olgudur. Evlilik ilişkisinin olağan ve beklenen neticelerinden bir tanesi çocuk sahibi olmaktır. Çocuk sahibi olmanın ebeveyn üzerinde çocuğun getirdiği faydalar açısından olumlu, çocuğun getirdiği yük ve zorluklar açısından ise olumsuz yansımaları olabilmektedir. Bu yansımalar çocuğa atfedilen değerleri oluşturmaktadır. Bu değerler literatürde olumlu ve olumsuz olmak üzere çocuğun ekonomik, sosyal ve psikolojik değerleri olarak tanımlanmıştır. Çocuğa atfedilen bu değerler evlilik hayatında doğurma nedenlerini ve doğu ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

A long short-term memory (LSTM)-based distributed denial of service (DDoS) detection and defense system design in public cloud network environment

Hakan Aydın

The fact that cloud systems are under the increasing risks of cyber attacks has made the phenomenon of information security first a need and then a necessity for these systems. Distributed Denial of Service (DDoS) attacks can exploit, disrupt, change, prevent or damage cloud services. Accurate and timely detection and prevention of these attacks are very important in terms of ensuring information security. During the COVID-19 period, the increase in the use of information technologies and especially the internet has made cyber attacks a real concern. Deep learning (DL) has become widely used f ...Daha fazlası

Erişime Açık

Association of BDNF Gene Val66Met Polymorphism with Suicide Attempts, Focused Attention and Response Inhibition in Patients with Schizophrenia Şizofreni Hastalarında BDNF Geni Val66Met Polimorfizminin İntihar Girişimi, Odaklanmış Dikkat ve Yanıt İnhibisyonu ile İlişkisi

Aslı Enez Darçın

Introduction: The relationship between BDNF gene Val/Met polymorphism and clinical symptoms, attention and executive functions in patients with schizophrenia was investigated in this study. Also, BDNF Val66Met gene polymorphism was compared between patients and healthy controls. Thus, genetic factors that may affect both the etiology and cognitive functions in schizophrenia were evaluated. Methods: BDNF Val66Met gene polymorphism was investigated in 102 patients with schizophrenia and 98 healthy controls. Cognitive functions were evaluated by the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) and Stroop T ...Daha fazlası

Erişime Açık

GIDA KORKULARI VE GIDA TÜKETİMİNE YANSIMALARI

Berna Güney

Gıda sektörü sürekli gelişen ve değişen bir sektördür. Bu değişim korkuya sebep olmaktadır. Gıda korkuları antik çağdan günümüze kadar varolan bir gerçektir. Korkuların nedenlerinde biri de konu hakkında yeteri kadar araştırma yapılmamış ve sorunun yeterince tanımlanmamış olmasıdır. Bu çalışma gıda korkusu konusunda katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Yapılan çalışmada, katılımcıların gıdalara karşı duydukları korkunun yaygınlığı ve düzeyi, korkunun tipi, korku nedeni/kaynağı ve çekinilen gıda grupları üzerinde çalışma yapılmıştır. Çalışma için uyarlanabilen hazır anket veya araştırma ölçeğ ...Daha fazlası

Erişime Açık

ULUSLARARASI GASTRONOMİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN ŞEFLERİN EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ersen Er

Bu yüksek lisans çalışmasında, Türkiye’deki ve Dünya’daki gastronomiaşçılık eğitim süreçleri, eğitim kurumları ve eğitim şartları konularında gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular ışığında, uluslararası yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan şeflerin eğitim seviyelerinin ölçülmesi planlamıştır. Çalışmada, yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan şeflerin eğitim düzeylerinin meslekte bulunma sürelerine, bulundukları işletmede görev ve pozisyonlarına, sahip oldukları pratik ve teorik bilgiye bir etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan incelemeler ile şeflerin günümüz mutfa ...Daha fazlası

Erişime Açık

BİREYSEL GERİ DÖNÜŞÜM DAVRANIŞI ÖNÜNDEKİ ENGELLER ÜZERİNE SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI

Cansu Gökmen Köksal

Geri dönüşüm, oluşması engellenemeyen ve yeniden kullanılamayan atıkların çevre ve ekonomi açısından en etkin şekilde işlendiği atık yönetimi yöntemidir. Özellikle belediye atıklarının önemli bir miktarının hanelerden geldiği düşünüldüğünde hanelerde yapılacak bireysel atık ayrıştırma gayretlerinin geri dönüşüm sistemlerinin verimli işlemesi ve hedeflenen geri dönüşüm oranlarına ulaşılabilmesi için ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal pazarlama yaklaşımı, bireylerin geri dönüşüm davranışının artırılması için motive edici unsurların yanında davranış önündeki engellerin de bilinmesi ve ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bir Cross-Dressing Pratiği Olarak Askeri Üniforma Giyerek Poz Kesme: 1930-1940’lar

Özlem Şimşek

Gerek kurumsal arşivlerde gerek ise aile koleksiyonlarında yer alan birçok fotoğraf, askeri üniforma giyerek fotoğraf kamerası karşısında cross-dressing performansı gerçekleştiren kadınları gösterir. Sözü geçen fotoğraf örnekleri, Türkiye’de topyekûn militarizasyon programının hayata geçirildiği, kadınların siyasi haklarına kavuştuğu aynı zamanda fotoğraf çektirme ve değiş tokuşunun bütünleşik bir uğraş olarak günlük yaşamda yer edindiği 1930 ve 1940’lı yıllara rastlar. 1930’larda Türk Tarih Tezi ile bağlantılı olarak üretilen “asker millet” söylemi, erkekleri devletin birincil yurttaşları ola ...Daha fazlası

Erişime Açık

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDE ÖĞRENİM GÖREN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE MATEMATİK KAYGISI VE STRES DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Fulya Ergülcü

Bu araştırma, ilköğretim ikinci kademede öğrenim gören özel yetenekli öğrencilerde matematik kaygısı ile stres düzeyi arasındaki ilişkinin bazı demografik değişkenler açısından incelemesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yaşları 10-15 arasında değişen bilim ve sanat merkezlerine devam eden 350 öğrenciye öğrencisine Sosyo-demografik Bilgi Formu, Matematik Kaygı Ölçeği ve Ortaokul Öğrencileri için Stres Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde; Regresyon analizi sonucunda duygusal çöküntü bağımsız değişkeninin matematik kaygısı bağımlı değişkenini yordamakta; bağımsız değ ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms