Filtreler
Filtreler
Bulunan: 594 Adet 0.017 sn
Tam Metin [2]
wosquality [4]
Yayıncı [51]
Dil [2]
Dergi [50]
Tez danışmanı [1]
Erişime Açık

THE USE OF EPISTOLARITY FOR DOCUMENTING THE PAST IN FILMS FROM TURKEY

Selime Büyükgöze

This article focuses on the epistolary form in unconventional films from Turkeypreoccupied with a traumatic past. The formal approach to epistolarity dependson Hamid Naficy’s (2001) description of accented style. The epistles in selectedfilms are categorized according to medium and are analyzed as formal and asnarrative elements. Epistolarity is discussed as one of the prominent strategiesfor engaging with the past, and its function as documentation of the past is understood in terms of Marianne Hirsh’s (2008) conceptualization of postmemory.

Erişime Açık

The Statistical Analysis of Air Crash Investigations from 1918 to 2019

Ümit Deniz Göker

Air transportation is one of the most preferred types of transportation for many reasons. However, to minimize the risk of accidents with developing technology, investigations and studies are carried out by many organizations. While the main causes of accidents in the first years of aviation were due to mechanical reasons, accidents caused by mechanical reasons have been replaced by an increase in the number of aircraft accidents caused by human-induced errors which depend on the increasing manpower with the developing technology. Nowadays, “Aviation” has become a high level of technical, admi ...Daha fazlası

Erişime Açık

EMOTIONAL LABOR, QUALITY OF WORK LIFE, AND LIFE SATISFACTION OF TOUR GUIDES: THE MEDIATING ROLE OF BURNOUT

Derya Demirdelen Alrawadıeh

The impact of emotional labor on employees’ well-being has received little attention. Specifically, previous research is not consistent when the different outcomes of emotional labor on tourism employees’ personal and professional life are considered. Drawing on emotional labor and well-being theories, the present study proposes a conceptual model linking emotional labor’s dimensions (i.e., emotional dissonance and emotional effort) with other social and organizational variables. Using data from Turkish tour guides, the study reveals that while emotional dissonance increases burnout and turnov ...Daha fazlası

Erişime Açık

1927 THE TRADE AGREEMENT BETWEEN SOVIET UNION AND TURKEY: A MILESTONE IN ECONOMIC RELATIONSHIP?

Erdal Bilgiç

This paper addresses the question of whether or not the trade agreement signed by Soviet Union and Turkey on March 11, 1927 was a milestone for fostering the foreign trade relations among the two countries. At that time Soviet laws included, the foreign trade administration must be monopolized by the state. However, in reality, it is difficult to push state monopolization on international trade especially when the commercial activities take place on foreign soil. Every independent state desires to protect the interests of its entrepreneurs and traders. However, when there is a structure like t ...Daha fazlası

Erişime Açık

Festivallerden Festivalizm ve Bienallere

Tuğba Renkçi Taştan

Küreselleşme ve liberal politikanın benimsenmesi ile, özellikle 1990’lıyıllarda, tüm dünyada düzenlenen festivaller, fuarlar ve bienallerin sayısında artış yaşanmıştır. Kentlerin dünyada mega kent olması ve kentin kültür kimliğinin zenginleşmesi açısından bu etkinlikler oldukça önemli bir role sahip olmuştur. Küresel sermayeyi elinde bulunduran şirketlerin önderliğinde ve sponsorluğunda organize edilen bu etkinlikler; dünyadaki sanat ortamı, sanat piyasası ve sanatçılar açısından yeni bir dönemin habercisi olmuştur. Sanatçılar ve yapıtlar uluslararası organizasyonlarla küresel ortamda dolaşıma ...Daha fazlası

Erişime Açık

I. Dünya savaşında galiçya cephesinde Türk ordusunun katıldığı muharebeler

Yaşar Ertürk

Tartışmalı nedenlerle I. Dünya Savaşına Miver Devletleri yanında ka- tılan Osmanlı Devleti, 1914-1916 arasında; doğuda Sarıkamışta Ruslar- la, batıda Çanakkalede İtilaf Devletleriyle ve güneyde Basrada İngiliz- lerle muharebelere tutuştu. Çanakkaleden 211.000 kayıpla zaferle çıktı, Sarıkamışta ise 90.000 kaybının çoğu iklim şartlarının acımazsızlığına teslim ederken, savunmasız kalan Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Ruslar tarafından işgal edildi. Güneyde ise geçici olarak İngilizleri Kutul Ammarede durdurmuştu. Ana vatan tehdit altındayken Enver Paşanın; Mihver Devletlerinin I. Dünya Savaşını ...Daha fazlası

Erişime Açık

Belgeler ışığında Gülnuş Emetullah Sultan’ın Galata’da Yaptırdığı Çeşmeler ve Su Yolları

Muzaffer Özgüleş

Gayrimüslimlerin çoğunlukta oluşuyla bilinen Galata semti, 1696’daki büyük yangının ardından demografik ve dini yapısında önemli bir değişiklik geçirdi. Semtin en önemli Katolik yapısı olan San Francesco Kilisesi’nin yeniden Yapım’ına izin verilmedi. Yerine, II. Mustafa’nın annesi Gülnuş Valide Sultan tarafından Galata’nın ilk ve tek valide sultan camisiyle bir çeşme inşa edildi. Gülnuş Sultan sonraki yıllarda, camisinin çevresine yerleşen semtin yeni Müslüman sakinleri ve gayrimüslim tebaa için daimi tatlı su kaynağı tarafından sürdürdü. Böylece üç yeni çeşme yaptırdı, iki çeşmenin onarımını ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sanatsal Ve Öznel Bir Eylem Olarak Amerikan Soyut Dışavurumcu Sanatta Kolaj Ve Nesne

Tuğba Renkçi Taştan

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın ilk yarısında ekonomik alanda yaşanan buhranlar ve büyük siyasi çalkantılar, sanat ve bilimde devrim oluşturan önemli ve köklü gelişmelerin ve keşiflerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkım tüm dünyayı etkilemiş ve kıta Avrupa’sında toplumsal, politik ve ekonomik alanda meydana gelen çöküş, sanatı da olumsuz etkilemiştir. Avrupalı yazarlar, sanatçılar ve bilim insanları Nasyonal Sosyalistlerin siyasi baskısı ve tehdidinden kaçarak, kendi ulusal sanat ve kültür ortamını oluşturmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri’ne gö ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ani İşitme Kaybında Alternatif ve Yeni Tedaviler

İsmail Güler

AnAni işitme kaybı (ANİK) en fazla üç gün içinde aniden gelişen, en az üç frekansı tutan, minimum 30 dB ve üzerindeki sensörinöral işitme kaybıdır. Ani işitme kaybı tedavisi halen bir araştırma konusudur. Hastalığın tedavisi için pek çok tedavi protokolü önerilmiştir. Bu makalede, alternative ve yeni ANİK tedavi protokolleri tartışılmıştır.

Erişime Açık

Covid 19 Sürecinin Dijital Dönüşüme Etkileri

Can Burak Nalbantoğlu

Covid – 19 dünya çapında ülkelerin karantina ve kapama sürecine girdiği bir dönem olarak hayatın her alanını etkilemektedir ve “Büyük Buhran” dan sonra ekonomiyi etkileyen en büyük krizlerden biri haline gelmiştir. Salgın olarak nitelendirilen bu dönem sadece insanların sağlığını değil, ülke ekonomilerini ve dolayısıyla işletmelerin çalışma biçimlerini değiştirmiştir. Bu süreçte insanlar yoğun bir şekilde internet trafiği oluşturmuş ve bu durum işletmelerin dijitalleşme süreçlerinde daha hızlı olmaları gerektiğimi göstermiştir. Dijital dönüşüm kavramı internetin yaygın kullanımı ve dijitalleşm ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yönetim Bilişim Sistemleri Geliştirme

Bora Gündüzyeli | Rana Özyurt Kaptanoğlu

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler hem kuruluşları hem de çalışanları doğrudan etkilemiştir. Hem kurumlar hem de çalışanlar bu yeni işleyişe uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Bu kapsamda bilişimin en iyi şekilde nasıl kullanılacağı, hangi yöntemlerin doğru kullanılması gerektiği, ne tür bir bakış açısına ihtiyaç olduğu ve hazırlık yaparak doğru adımların nasıl atılacağı gibi konular tüm kurumların ve çalışanların ilgi odağı olmuştur. . İşletmeler, mevcut bilgi sistemlerini iyileştirmek veya yeni sistemler eklemek için çok hantal adımlar atmak zorunda kaldı. Ne yazık ki, çok iyi araştırma yapıl ...Daha fazlası

Erişime Açık

From Secular Muslim Feminisimto Islamic Feminism(s) and New Generation Islamic Feministsin Egypt, Iran and Turkey

Zeynep Banu Dalaman

Indominantly Muslim societies, there have been two major feminist paradigms referred to as “secular Muslim feminism”emerging at late nineteenth century and “Islamic feminism(s)”arising after the 4th women world congress inBeijingin 1995. They evolved in historical contexts where new subjects and identities were being re/fashioned out of shifting combinations of religious, class, ethnic, and nationalaffiliations. On the one hand, secular Muslim feminism joined the western oriented first wave of liberal feminism including secular nationalists, Islamic modernists, humanitarian/human rightists, an ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms