Filtreler
Filtreler
Bulunan: 594 Adet 0.024 sn
Tam Metin [2]
wosquality [4]
Yayıncı [51]
Dil [2]
Dergi [50]
Tez danışmanı [1]
Erişime Açık

MEVSİMLİK GÖÇ VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ: MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ ÖRNEĞİ

Celal Altın

Dünyada ve Türkiye’de uygulanmaya başlanan neo-liberal politikaların etkisiyle tarımda hızlı bir dönüşüm sürecine girilmiştir. Tarımda yaşanan çözülmenin önemli sonuçlarından biri de kırsal alanlarda yaşayan kesimlerin üretimden çekilmesi ve şehirlere göç etmek zorunda kalmalarında ortaya çıkmıştır. Osmanlı dönemi ve ekonomik düzeninden bu yana varlığı gözlenen bir emek biçimi olarak mevsimlik tarım işçiliği yeni dönemde daha da yaygınlaşmıştır. Kırdan kopuş ve göç süreci karşısında mülksüzlük ,güvencesizlik, yoksulluk, sosyal-ekonomik sermaye yetersizliği gibi çok sayıda olumsuzluğu bir arada ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bir Kamu Hastanesinde Örgütsel İklimin İş Doyumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Kadriye Sönmez

Amaç: Çalışmanın amacı, sağlık sektöründeki çalışanların örgüt iklimi algılarını ve iş doyum düzeylerini belirlemek, iş doyumlarının örgüt iklimi algılarından etkilenip etkilenmediğini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personeli üzerinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Minnesota İş Doyumu Ölçeği ile Örgüt İklimi Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 21.0 programıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın ana ve alt hipotezlerinin testine geçmeden önce kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach alfa ile test edilmiştir ...Daha fazlası

Erişime Açık

Harris Hawks Optimization Method based on Convolutional Neural Network for Face Recognition Systems

Cevat Rahebi

This paper discusses the momentum gradient dependent on the convolutional neural organization’s strong point. It is a new methodology introduced to detect evenness in the data set of faces. The proposed face recognition framework was created for various purposes. Through Gabor wavelet change, facial evenness was extracted from the face-preparing information. After that, we applied a profound learning process to carry out verification. After applying the proposed method to YALE and ORL data sets, we simulated them using MATLAB 2021a. Before this, similar trials were directly applied through Har ...Daha fazlası

Erişime Açık

Restoran Müşterilerinin Helal Gıdaya Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Tekirdağ Örneği

Derya Demirdelen Alrawadıeh

Bu çalışmanın temel amacı, restoran müşterilerinin helal gıda hakkındaki düşüncelerini belirlemek ve bu düşüncenin, kişilerin sahip oldukları sosyo-demografik faktörlere göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Literatür incelendiğinde helal gıdaya yönelik birçok araştırma bulunurken, restorana gelen misafirlerin helal gıdaya yönelik algısını belirlemeye yönelik az sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Bu noktada çalışma önemli görülerek, gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Araştırmanın örneklemini Tekirdağ il merkezinde bulunan birinci sınıf restoran işletmelerine gelen 329 misafir o ...Daha fazlası

Erişime Açık

COĞRAFİ İŞARETLİ TÜRK VE İTALYAN FINDIKLARININ UÇUCU BİLEŞİKLERİ VE AMİNOASİTLERİNİN GAZ KROMATOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRİ (GC-MS) ve SIVI KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRİ (LC- MS/MS) YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

Mehmet Taş

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Sınai mülkiyet haklarından biri olan Coğrafi işaret kavramının Türkiye ve Avrupa açısından önemli bir kavramdır ve coğrafi işaret tescil süreçleri yönetmelikler, tüzükler, kanun maddeleri ve buna benzer yasal mevzuatlarla ilerlemektedir. Türkiye'de Coğrafi işaret tescili almış ürünlerin katma değerinin nasıl artış gösterileceği konusu ile ilgili bir takım eksikliklerden yola çıkılarak dünyanın büyük bir oranla talebini karşılayan, ...Daha fazlası

Erişime Açık

Compression of images with a mathematical approach based on sine and cosine equations and vector quantization (VQ)javascript:;

Cevat Rahebi

Compressing the image causes less memory to be used to store the images. Compressing images increases the transmission speed of compressed images in the network. Vector quantization (VQ) is one of the image compression methods. The challenge of the vector quantization method for compression is the non-optimization of the codebooks. Codebook optimization increases the quality of compressed images and reduces the volume of compressed images. Various methods of swarm intelligence and meta-heuristics are used to improve the vector quantization algorithm, but using meta-heuristic methods based on m ...Daha fazlası

Erişime Açık

Otomatik gerilim regülatörü için hibrit bir denetleyici tasarımı

Güngör Bal

Senkron generatörler elektrik enerjisinin üretiminde temel makina olma görevini sürdürmektedir. Senkron generatörlerin çıkış gerilimi ve frekansı uyartım akımı ve devir sayısı değiştirilerek kolayca ayarlanabilmektedir. Genellikle senkron generatörler şebekeye bağlı olarak çalıştıkları için çıkış gerilimi ve frekansının sabit olması gerekmektedir. Gerilimin ayarlanması için kullanılan Otomatik Gerilim Regülatörlerinde çeşitli denetleyici sistemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada MATLAB/Simulink programında bulanık mantık tabanlı anahtarlamalı bir hibrit denetleyici yapısı önerilmiştir. Önerilen ...Daha fazlası

Süresiz Ambargo

Beta irradiation effects on impedance spectra of electrospun PEDOT:PSS nanofibres

Yalçın Urfa

Poly(3,4-ethylenedioxythio-phene):poly(styrenesulphonate) (PEDOT:PSS) nanofibres were first prepared via electrospinning method. Microstructural arrangement of the nanofibres was investigated by scanning electron microscopy technique. Then, the effect of beta irradiation with different absorbed doses on their impedance spectra were investigated in the frequency range from 5 to 13 x 10(6). It was observed that beta irradiation leads to a considerable decrease in both real and imaginary parts of the complex dielectric function, and alternating current conductivity of the nanofibres. The obtained ...Daha fazlası

Erişime Açık

Some Generalized Results on Grey Number Operations Based on Liu-Lin Axioms of Greyness Degree and Information Content

Ozan Çakır | İbrahim Gürler | Bora Gündüzyeli

In this manuscript, with grounding in Liu–Lin axioms of greyness degree and information content, we provide new results that relate to these concepts in consideration of a number of mathematical operations over a sequence of grey numbers. In particular, we derive greyness degree results of summation, conic combination, and convex combination of a sequence, as well as inverse of a number and normalization of a number over a sequence. Then, we turn our attention to prove information content results for the union and intersection of a sequence. We illustrate our results by using a simple Monte Ca ...Daha fazlası

Erişime Açık

Reshuffling Ethnic Composition of Cities by Migration in Syria

Zeynep Banu Dalaman

It is argued that the Arab Spring increased the motivation for democracy and led to clashes between the regimes and the citizens. Nevertheless, this expectation turned into a Civil War in Syria in 2011, causing the destruction of cities and displacing nearly half of the population. After the civil war, which started in 2011, there have been major ethnic shifts in Syria. Some Sunni Arabs, Kurds, Turkomans, Nusayris and Christian people, minorities in their areas, are forced to leave their homes. So the ethnic composition of the country is changed. This article draws attention to a potential cri ...Daha fazlası

Erişime Açık

0-3 Yaş Çocuklarına Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarının Özelliklerinin İncelenmesi

Erdem Tufekci

This study aims to evaluate children's picture books for 0-3-year-olds on the market in Turkey with respect to their physical features, illustrations and content. A total of 146 children's books for sale in Ankara and Istanbul bookshops were studied. Data were collected by using a five-part book check list designed by the researchers. The frequencies and percentages of these data were computed by using the SPSS16 statistical package. The results revealed that books for 0-3-year-olds generally reflect positive physical, illustration and content features listed in the literature but may be impro ...Daha fazlası

Erişime Açık

TURKISH FATHERS' PLAY ATTITUDE WITH CHILDREN DURING COVID-19 LOCKDOWN

Hale A. Kahyaoğlu Çakmakcı

To investigate how the role of fathers has changed with regards to play as a result of the current Covid-19 pandemic, a number of fathers were asked to complete an online survey designed by the researchers that questioned how they felt their activities with their children had changed over the last three months. In total, 128 participants were recruited (128 males), from a wide range of socio-economic backgrounds, aged between 26-58 years old (mean age 38) with children aged between 3-6 years (mean age 4,8) with all being married for 9.5 years. The result of the analysis will be a resource for ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms